การทำประกันชีวิตนั้นบริษัทประกันมีการจ่ายเงินโดยขึ้นอยู่กับลมหายใจเข้า-ออกของเรา ทั้งที่ยังมีลมหายใจอยู่หรือหมดลมหายใจไปแล้ว โดยส่วนประกอบหลักๆ ของประกันชีวิตนั้นจะเป็นเรื่องของ “การสะสมเงินและความคุ้มครอง” ในบทความนี้เราจะรู้ว่าภาพรวมของธุรกิจประกันนั้นเป็นอย่างไร ประกันชีวิตมีกี่แบบ เพื่อจะได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงินของเราให้ได้มากที่สุด

 

การแบ่งประกันภัยตามหลักการทางธุรกิจประกันภัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 

 

การประกันชีวิต (Life Insurance)

 • สัญญาหลักที่เราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าประกันชีวิตที่เป็น “สัญญาหลัก” มี 4 แบบ ดังนี้
  • ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance)
  • ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance)
  • ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance)
  • ประกันชีวิตแบบบำนาญ (Annuities)
 • สัญญารองที่เราจะเรียกว่า “อนุสัญญาหรือว่าRider” จะเป็นประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ ฯลฯ

 

การประกันวินาศภัย(Non-Life Insurance) มี 4 ประเภท คือ

 • การประกันอัคคีภัย
 • การประกันภัยรถยนต์
 • การประกันทางทะเลและขนส่ง
 • การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

 

3/10 แนะนำประเภทประกันชีวิต [ซีรี่ย์ประกันชีวิต ชุด หากไม่รู้ 10 เรื่องนี้ก่อนซื้อประกันชีวิต...] 

 

ลักษณะสำคัญและประโยชน์ของประกันชีวิต 4 แบบ ดังนี้

 

 • ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance)

3/10 แนะนำประเภทประกันชีวิต [ซีรี่ย์ประกันชีวิต ชุด หากไม่รู้ 10 เรื่องนี้ก่อนซื้อประกันชีวิต...]

 

 • ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance)

3/10 แนะนำประเภทประกันชีวิต [ซีรี่ย์ประกันชีวิต ชุด หากไม่รู้ 10 เรื่องนี้ก่อนซื้อประกันชีวิต...]

 • ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance)

3/10 แนะนำประเภทประกันชีวิต [ซีรี่ย์ประกันชีวิต ชุด หากไม่รู้ 10 เรื่องนี้ก่อนซื้อประกันชีวิต...]

ตัวอย่าง

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ Super Protection Plus "ดูแลคุณ ดูแลครอบครัว" ของผู้ทำประกันอายุ 50-75 ปี โดยคุ้มครองชีวิตถึงอายุ 90 ปี มีมรดกให้ลูกหลาน และหากเข้าโรงพยาบาลจะมีเงินชดเชยรายได้วันละ 1,000 บาทที่สะสมได้หากไม่เบิก และสามารถหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทอีกด้วย

 

 • ประกันชีวิตแบบบำนาญ (Annuities)

3/10 แนะนำประเภทประกันชีวิต [ซีรี่ย์ประกันชีวิต ชุด หากไม่รู้ 10 เรื่องนี้ก่อนซื้อประกันชีวิต...]

ตัวอย่าง

ประกันชีวิตแบบบำนาญ Super Life "วาดฝัน บำนาญสุข" ที่จะทำให้เรามีรายได้แน่นอนหลังเกษียณ โดยเลือกได้ว่าจะรับเงินตั้งแต่อายุ 55 ปีหรือ 60 ปีจนถึงอายุ 90 ปี ในรูปแบบรายเดือนหรือรายปีและสามารถหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาทอีกด้วย

 

 

สรุปว่า…

เมื่อเรารู้แล้วว่าควรปิดความเสี่ยงด้วยการทำประกันชีวิต เราควรเลือกแบบประกันที่เหมาะสมเพื่อให้ที่จะไปสู่เป้าหมายได้ปลอดภัยที่สุด และในบทความต่อไปจะเป็นเรื่องของ “สิ่งที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิต” เพื่อที่เราจะได้เลือกแบบประกันได้เหมาะสมกับตนเองที่สุดนะจ๊ะ

 

 

 

สนับสนุนโดย

 

3/10 แนะนำประเภทประกันชีวิต [ซีรี่ย์ประกันชีวิต ชุด หากไม่รู้ 10 เรื่องนี้ก่อนซื้อประกันชีวิต...]