สวัสดีครับ วันนี้ @TAXbugnoms จะมาแลกเปลี่ยนวิธีคิด สำหรับท่านผู้อ่านที่ยังจำเป็นต้องคงสถานะมนุษย์เงินเดือนต่อไป  มา Checklist ความคิดกันหน่อยดีไหมครับ

 

 

31-salarymindset