“เงินฝากออมทรัพย์” เราจะนึกถึงอะไรบ้าง?

บัญชีเงินฝาก นอกจากภาพแรกที่คุ้นเคยจะเป็นเงินฝากดอกเบี้ยต่ำ 0 - 0.5% ต่อปีแล้วเรายัง ใช้บัญชีเดียวนี้จัดการทุกอย่างเรื่องเงินแบบ One stop service ตั้งแต่ “รับรายได้ - ออม  - ถอน - โอน - จ่าย” เพราะจัดการและควบคุมได้ง่าย แต่ความง่ายนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของความยุ่งเหยิงทางการเงินได้ในอนาคต เพราะทำให้เราใช้จ่ายเงินมั่วกันไปหมด เช่น บางเดือนใช้จ่ายมากเกินไปก็ต้องถอนเงินที่ตั้งใจจะเก็บออมมาใช้จ่ายจนหมด ทำให้การออมเงินล้มเหลว

"แต่วันนี้ภาพของ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ได้เปลี่ยนแปลงไป เพราะแต่ละธนาคารพยายามสร้างความแตกต่างให้ตนเอง"

โดยการสร้างความพิเศษให้กับบัญชีเงินฝากให้มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งผลประโยชน์ก็ตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างเราๆ นี่แหละที่จะมีทางเลือกในการจัดการเงินได้มากขึ้น


4 บัญชีเงินฝากที่ช่วยเราจัดการเรื่องเงิน

บัญชีเงินฝากแต่ละแบบนั้นเหมาะกับเป้าหมายการใช้เงินที่แตกต่างกัน เงินฝากแบบไหนเหมาะกับการจัดการเรื่องเงินอะไรบ้าง ดูได้ที่ตารางข้างล่างนี้ได้เลยจ้า

บัญชีเงินฝาก

*อ้างอิงข้อมูลตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
ข้อมูล : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ https://bit.ly/2wlatj2


บัญชีเงินฝาก แบบที่ 1 : เงินฝากออมทรัพย์

 • ดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ย 0.625% ต่อปี

 • จัดการเรื่องเงิน : เป็นบัญชีที่เหมาะกับสร้างสภาพคล่องเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เช่น ค่ากิน ค่าเดินทาง ซื้อของใช้ต่างๆ เงินจ่ายค่าขนมให้ลูก ฯลฯ

 • ลักษณะของเงินฝาก : เงินฝากขั้นต่ำ 500 บาท สามารถฝาก ถอน โอน จ่ายได้ทุกวันไม่จำกัดจำนวนครั้ง รับดอกเบี้ย 2 ครั้งต่อปี คือ สิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคม

ถ้าเราไม่ต้องการใช้เงินปะปนกัน ควรแยกเงินออมออกจากเงินที่ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน คือ ควรเก็บเงินไว้ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามจำนวนเงินที่ใช้จ่ายในแต่ละเดือน ส่วนเงินออมที่เหลือควรโอนไปเก็บรักษาไว้ในบัญชีอื่น เช่น เรามีรายได้เดือนละ 25,000 บาท มีรายจ่ายเดือนละ 15,000 บาท ควรเก็บเงินไว้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 15,000 บาท ส่วนเงินออมที่เหลืออีก 10,000 บาท นำไปเก็บไว้ที่บัญชีเงินฝากไม่ประจำหรือบัญชีเพื่อการลงทุนอื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม : เงินฝากออมทรัพย์ คลิกที่นี่  https://bit.ly/2HVb40i


บัญชีเงินฝาก แบบที่ 2 : เงินฝากไม่ประจำ (ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง)

 • ดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 0.75 - 1.45% ต่อปี ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝาก (ข้อมูลตามตารางข้างล่าง)

 • จัดการเรื่องเงิน : เป็นบัญชีที่เหมาะกับที่พักเงินชั่วคราวหรือสะสมเพื่อเป้าหมายระยะสั้น เช่น

  • เงินเก็บฉุกเฉิน เงินท่องเที่ยว เงินที่รอจังหวะการลงทุน (พักเงินเพื่อรอซื้อหุ้นหรือกองทุนรวมในขณะที่มีราคาลดลง) 

  • ซ้อมผ่อนรถหรือผ่อนบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสร้างหนี้จริง เมื่อคุ้นเคยกับการใช้เงินที่เหลืออยู่ จึงตัดสินใจขอสินเชื่อ โดยนำเงินที่ซ้อมผ่อนและดอกเบี้ยเป็นเงินดาวน์ ฯลฯ

 • ลักษณะของเงินฝาก : เงินฝากขั้นต่ำ 5,000 บาท สามารถฝาก - ถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง รับดอกเบี้ย 2 ครั้งต่อปี คือ สิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคม

4 บัญชีเงินฝากที่ช่วยเราจัดการเรื่องเงิน

*อ้างอิงข้อมูลตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
ข้อมูลเพิ่มเติม : เงินฝากไม่ประจำ https://bit.ly/2Iex4iS


บัญชีเงินฝาก แบบที่ 3 : เงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต แผน 2 

 • ดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี (อ้างอิงตามประกาศดอกเบี้ยธนาคาร ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561)

 • จัดการเรื่องเงิน : เหมาะสำหรับคนที่ต้องการได้รับความคุ้มครองชีวิต เพื่อดูแลคนที่เรารัก และในกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจะมีเงินจากประกันชีวิตมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

 • ลักษณะของเงินฝาก : 

  • เงินฝากเริ่มต้น 100,000 บาท รับดอกเบี้ยรายเดือน ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย (กรณีดอกเบี้ยรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด)

  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกัน 

  • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วโลก 24 ชั่วโมง

  • วงเงินความคุ้มครอง 3 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีก่อนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 1 วัน (สูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท)

เงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต

ตัวอย่าง

ฝากเงินผลิตภัณฑ์ออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต แผน 2 จำนวน 1,000,000 บาท ได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก 1.00% ต่อปี และกรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ ได้รับความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 3,000,000 บาท (3 เท่า ของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีก่อนเสียชีวิต 1 วัน) โดยไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม : เงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 2 คลิกที่นี่ https://bit.ly/2rCo27Y


บัญชีเงินฝาก แบบที่ 4 : เงินฝากกระแสรายวัน แบบมีดอกเบี้ย

 • ดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี

 • จัดการเรื่องเงิน : บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อสร้างสภาพคล่องของผู้ประกอบการ

 • ลักษณะของเงินฝาก :

  • เงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท มีดอกเบี้ยเงินฝาก

  • เงินหมุนในธุรกิจโดยการใช้เช็คเบิก-ถอน เงินสด โดยไม่ต้องถือเงินสดจำนวนมาก

เงินสดหมุนเวียนในธุรกิจนั้นเปรียบเสมือนลมหายใจที่ทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างไหลลื่น บางครั้งต้องใช้จ่ายเงินสดเป็นจำนวนมาก การเขียนเช็คสั่งจ่ายจะทำให้ปลอดภัยเพราะไม่ต้องพกพาเงินสดเป็นจำนวนมาก สามารถสั่งจ่ายเช็คล่วงหน้าสร้างความน่าเชื่อถือในธุรกิจกับคู่ค้าได้ ในขณะเดียวกันแต่ถ้าคู่ค้าไม่ทำตามสัญญา เราสามารถระงับการจ่ายเงินได้ รวมทั้งมีหลักฐานที่ตรวจสอบการเบิกจ่ายย้อนหลังได้

ข้อมูลเพิ่มเติม : เงินฝากกระแสรายวันมีดอกเบี้ย คลิกที่นี่ https://bit.ly/2rAQMyZ


วิธีไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมการเงิน

ความเจ็บปวดที่เคยต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินข้ามเขต การโอนข้ามธนาคารหรือว่าการชำระค่าสินค้าหรือบริการ เป็นรายจ่ายที่เก็บหยุมหยิมเต็มไปหมด แม้ว่าแต่ละครั้งเป็นจำนวนเงินไม่มาก แต่พอนับรวมกันทั้งปีกลายเป็นเงินหลักพันได้เหมือนกัน

แต่ว่าตอนนี้ความเจ็บปวดที่ต้องเสียเงินนั้นรักษาได้ด้วย “การฟรีค่าธรรมเนียมผ่านการทำธุรกรรมการเงินแบบออนไลน์” ซึ่งเกิดขึ้นเพราะมีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาในตลาด จึงทำให้หลายธนาคารต้องปรับตัวเพื่อรักษาฐานลูกค้าไว้ การแข่งขันครั้งนี้ในฐานะที่เราเป็นผู้ใช้บริการก็จะได้รับประโยชน์เพราะไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ก็เช่นกัน ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้ประกาศฟรีค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 61 เฉพาะผู้ที่ใช้บริการผ่าน 2 ช่องทางนี้ คือ

 • LH Bank M Choice (แอปพลิเคชั่นบนมือถือ)

 • LH Bank Speedy (อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง)


ฟรีค่าธรรมเนียม

4 บัญชีเงินฝากที่ช่วยเราจัดการเรื่องเงิน

ทางเลือกของเงินฝากมีมากขึ้น ทำให้เราจัดการเรื่องเงินได้อย่างมีระบบมากขึ้น รวมถึงการฟรีค่าธรรมเนียมของการทำธุรกรรมการเงินออนไลน์นั้น ทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นด้วย ถ้าสนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2wlatj2 โทรสอบถาม 02-359-0000 หรือติดต่อที่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้ทุกสาขา


บทความนี้เป็น Advertorial