มาดูสัญญาจากรัฐบาลกันดีกว่าค่ะว่าสำเร็จไปแล้วกี่ข้อ

4 ปีรัฐประหารกับการเมืองไทย 4.0 ประเทศไทยดีขึ้นไหมตามสัญญา?