ในวันปีใหม่ทุกคนคงมีสิ่งที่ต้องทำมากมาย แต่ก็มีความเชื่อหลายความเชื่อที่หากทำตั้งแต่เริ่มปีใหม่แล้วจะเกิดความสิริมงคลแก่ตนเองตลอดทั้งปี

5 ความเชื่อที่ทำให้เริ่มต้นปีใหม่ได้อย่างมีมงคล