กาแฟ เหมือนเป็นสิ่งคู่กายของใครหลายคน ในแต่ละวันที่มีอย่างน้อย แก้วสองแก้ว วันนี้เราเอาวิธีการดื่มกาแฟให้ได้ผลที่สุดมาฝากค่ะ 

5 วิธีดื่มกาแฟอย่างชาญฉลาด