เวลาต้อง Present งานก็จะสั่นๆหน่อยมีใครเป็นบ้าง ยกมือเลย! วันนี้เรามีวิธีการลดอาการตื่นเต้นมาฝากค่ะ 5 วิธีลดอาการตื่นเต้นก่อนขึ้นเวที5 วิธีลดอาการตื่นเต้นก่อนขึ้นเวที5 วิธีลดอาการตื่นเต้นก่อนขึ้นเวที5 วิธีลดอาการตื่นเต้นก่อนขึ้นเวที5 วิธีลดอาการตื่นเต้นก่อนขึ้นเวที5 วิธีลดอาการตื่นเต้นก่อนขึ้นเวที5 วิธีลดอาการตื่นเต้นก่อนขึ้นเวที5 วิธีลดอาการตื่นเต้นก่อนขึ้นเวที5 วิธีลดอาการตื่นเต้นก่อนขึ้นเวที