ความสุขขึ้นอยู่กับวิธีคิดและการวางแผนชีวิตค่ะ ไม่ว่าจะรวยหรือจนคนเราก็มีความสุขได้

5  วิธีสร้างความสุขไม่ว่ารวยหรือจนก็ทำได้