พรี่หนอมเชื่อว่า ช่วงนี้หลายคนกำลังวางแผนยื่นภาษีกันอยู่ หรืออาจจะยื่นกันไปแล้ว เลยตั้งใจเขียนบทความนี้ขึ้นมาเพื่อให้เตรียมตัวรู้ว่า 5 เอกสารสำคัญต้องมีสำหรับการยื่นขอคืนภาษีปี 2561 นี้ มีอะไรบ้าง

อย่าลืมนะครับว่า เอกสารหลักฐานนั้นไม่ต้องส่งให้สรรพากรตอนที่เรายื่นภาษี แต่ให้ส่งเมื่อทางสรรพากรต้องการขอดูเท่านั้น เช่น ขอตรวจสอบเพิ่มเติมในกรณีที่เรายื่นขอคืนภาษี หรือ กรณีที่มีข้อมูลว่าเรายื่นภาษีไว้ไม่ถูกต้อง

แต่ไม่ว่าจะขอดูหรือไม่ เรามีหน้าที่เตรียมเอกสารหลักฐานเหล่านี้ไว้ เพื่อให้สามารถจัดการภาษีได้อย่างสะดวกและปลอดภัย แบบที่ไม่ต้องกลัวสรรพากรตรวจสอบย้อนหลังครับ

1. เอกสารหลักฐานแสดงการมีรายได้

โดยหลักๆแล้ว คือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) นั่นเองครับ โดยกรณีของมนุษย์เงินเดือน ที่ทำงานมักจะออกใบนี้ให้ไม่เกินวันที่ 15 กุมภาพันธ์ของปีถัดไป ถ้ารายได้ของปี 2561 ก็จะออกภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2562 นั่นเองครับ แต่ถ้าหากเป็นกรณีอื่น เช่น ฟรีแลนซ์รับจ้างงาน ปกติจะออกให้ทันทีเมื่อผู้ว่าจ้างจ่ายเงินให้ครับ ดังนั้นใบนี้สำคัญมากและอย่าลืมขอมาเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งที่มีรายได้นะครับผม

แต่บางกรณี รายได้ของเราอาจจะไม่ได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ เช่น คนขายของออนไลน์ แบบนี้สิ่งที่เราต้องมีคือ สรุปรายรับรายจ่ายที่ชัดเจนเพื่อพิสูจน์ที่มีของเงินได้ที่ใช้ยื่นภาษี หรือมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้กับหลักฐานอื่นๆ เช่น สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อให้ทางสรรพากรเห็นว่า เราได้ยื่นไว้ครบถ้วนและถูกต้องจริงๆ ครับ

อ้อ ลืมบอกไปว่า สำหรับมนุษย์เงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) นอกจากจะมียอดรายได้และภาษีที่หักไว้แล้ว สิ่งที่เอกสารใบนี้มีให้ด้วย นั่นคือ ข้อมูลประกันสังคม (ส่วนที่เราจ่ายในปีนั้นๆ) และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ถ้ามี) ที่ถูกหักไว้ระหว่างปีด้วยครับ

2. ข้อมูลค่าลดหย่อนส่วนตัวที่จำเป็นต้องใช้ยื่นขอคืนภาษี

ถ้าหากเป็นปีแรกที่เรายื่นลดหย่อนภาษีในกลุ่มที่เป็น ค่าลดหย่อนส่วนตัวต่างๆ เช่น คู่สมรส บุตร พ่อแม่ หรือคนพิการและทุพพลภาพ บางกรณีต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการลดหย่อนภาษีเตรียมไว้ครับ เช่น หลักฐานการจดทะเบียนสมรส แบบ ล.ย. 03 สำหรับการลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา หรือ แบบ ล.ย. 04 สำหรับการหักลดหยอนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ ซึ่งควรเตรียมไว้ให้เรียบร้อยครับ

หนังสือ ล.ย. 03 รับรองการหักลดหย่อนบิดามารดา

หนังสือ ล.ย. 04 รับรองการหักลดหย่อนผู้พิการ หรือ ทุพพลภาพ

3. หลักฐานค่าลดหย่อนใหม่ของเราที่เพิ่งเกิดขึ้นในปีนี้

หลายคนมีรายการค่าลดหย่อนใหม่ๆที่เพิ่งซื้อหรือจัดการในปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งรายการเหล่านี้แหละมักจะถูกพี่ๆสรรพากรขอตรวจสอบเพิ่มเติม ในกรณีที่มีการขอคืนภาษี เพื่อต้องการหลักฐานที่ถูกต้อง เนื่องจากเป็นรายการใหม่ที่เราไม่เคยใช้สิทธิมาก่อนครับ เช่น ปีนี้เพิ่งกู้ซื้อบ้านและมีการใช้สิทธิสำหรับดอกเบี้ยกู้ยืมที่จ่ายไป แบบนี้ก็มีสิทธิจะถูกตรวจสอบได้เช่นเดียวกันครับผม

นอกจากนั้นพวกหลักฐานการขาย LTF หรือ RMF ที่เราได้ขายไปเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา หลักฐานกลุ่มนี้มักจะถูกพี่ๆสรรพากรขอตรวจสอบอยู่เสมอครับ ถ้ายังไงก็อย่าลืมเตรียมไว้ล่วงหน้าเลยครับผม

4. หลักฐานค่าลดหย่อนใหม่ตามนโยบายที่เกิดขึ้นในปี 2561

กลุ่มนี้มักจะต้องยื่นปีต่อปีครับ ดังนั้นถ้าหากปีนี้เรามีการใช้จ่ายอะไรไปที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสนับสนุนการใช้จ่ายต่างๆ ของภาครัฐที่มีในปี 2561 ก็ต้องมีหลักฐานประกอบด้วย เช่น ค่าลดหย่อนช็อปช่วยชาติปี 2561 สำหรับการซื้อ ยาง หนังสือ หรือ OTOP (ต้องมีหลักฐาน คือ ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน) หรือ การลงทุนในธุรกิจ STARTUP (หลักฐานการลงทุน เช่น ใบหุ้น หรือ รายละเอียดอื่นๆ) หรือแม้แต่รายละเอียดของค่าลดหย่อนตั้งครรภ์คลอดบุตร ซึ่งตรงนี้ต้องเตรียมและเช็คดีๆไว้ล่วงหน้านะครับผม 

5. หลักฐานการบริจาคแบบพิเศษ (UPDATE ปี 2561)

สำหรับตัวนี้จะมีเรื่องของ E-Donation ที่เพิ่มเข้ามาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 ทำให้ใครหลายคนสับสนว่าจะนำมาลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ซึ่งความเป็นจริงแล้วกรมสรรพากรแจ้งว่าสำหรับปีนี้ยังสามารถใช้กระดาษเป็นหลักฐานได้ตามปกตินะครับ หรือจะใช้เป็น e-Donation ก็ไม่ผิดอะไร (เพราะกรมมีข้อมูลอยู่แล้ว และเราสามารถตรวจสอบข้อมูลตัวเองได้ที่เวปไซด์กรมสรรพากร) แต่หลังจากนี้เป็นต้นไป คือ ปี 2562 ในกรณีที่เป็นการบริจาคให้สถานศึกษา จะต้องเป็นการบริจาคผ่านระบบ e – Donation เท่านั้น หากต้องการจะใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่าครับ

ส่วนเรื่องที่หลายคนสับสนว่าตัวอื่นยังใช้กระดาษได้ไหม อันนี้ก็บอกเลยครับว่าทุกอย่างยังใช้กระดาษได้เหมือนเดิม ติดตรงที่เพิ่มเติมเรื่อง เบี้ยประกันสุขภาพ ที่ต้องให้บริษัทประกันแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิคส์ให้กรมสรรพากรเท่านั้น ซึ่งเชื่อว่าทุกคนน่าจะจัดการเรียบร้อยไปแล้วในช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับผม

ฝากไว้สักนิด.. สำหรับคนที่ยื่นภาษียังไม่เป็น หรือสงสัยว่ามีอะไรใหม่ๆ สำหรับปี 2561 นี้บ้าง พรี่หนอมแนะนำให้ดูคลิปวีดีโอนี้เพิ่มเติมได้ครับผม

https://youtube.com/watch?v=ELAI6jD4wVU

และทั้งหมดนี้คือ 5 หลักฐานสำคัญที่ทุกคนต้องเตรียมไว้ให้ครบถ้วนสำหรับการขอคืนภาษี และการตรวจสอบของพี่ๆสรรพากร ท้ายที่สุด... พรี่หนอมหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ทุกคนเตรียมพร้อมในการยื่นภาษีสำหรับปี 2561 ได้ดียิ่งขึ้นนะคร้าบบบ