หลังจากที่ @TAXBugnoms เขียนบทความเรื่องภาษีกับการลงทุน "5 เรื่องภาษีน่ารู้ สำหรับนักลงทุนมือใหม่" ก็มีหลายๆคนสงสัยว่า ถ้าหากมีรายได้จากการลงทุนจากหุ้นและกองทุนรวมจะต้องเสียภาษีอย่างไร วันนี้เลยจะมาสรุปความเข้าใจแบบสั้นๆ ง่ายๆให้ฟังกันครับ

ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่ารายได้ที่ได้รับจากการลงทุนสำหรับหุ้นและกองทุนรวม นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กำไรจากการขาย และ รายได้เงินปันผล โดยสำหรับ หุ้นและกองทุนรวมนั้น จะแตกต่างกันดังนี้ครับ

ความเข้าใจภาษีสำหรับคนลงทุนในหุ้น

1. กำไรจากการขาย : ไม่ต้องเสียภาษี
2. รายได้เงินปันผล

 • ถือเป็นรายได้ประเภท 40(4) ตามประมวลรัษฎากร
 • เมื่อได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายทันที 10%
 • เมื่อถูกหักภาษีแล้ว เลือกที่จะไม่รวมคำนวณภาษีตอนปลายปีได้
 • ถ้ารวมคำนวณสามารถใช้สิทธิ เครดิตเงินปันผล
 • อย่าลืมเอาภาษีที่ถูกหักไว้ 10% มาหักออกจากภาษีที่ต้องเสีย

สำหรับคนที่สงสัยเรื่องเครดิตภาษี อ่านเพิ่มได้ที่บทความนี้ครับ

ความเข้าใจภาษีสำหรับคนลงทุนกองทุนรวม

1. กำไรจากการขาย : ไม่ต้องเสียภาษี
2. รายได้เงินปันผล

 • ถือเป็นรายได้ประเภท 40(8) ตามประมวลรัษฎากร
 • เมื่อได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายทันที 10%
 • แต่สามารถเลือกที่จะไม่ให้กองทุนรวมหักภาษีก็ได้ (ติดต่อ บลจ.)
 • เมื่อถูกหักภาษีแล้ว เลือกที่จะไม่รวมคำนวณภาษีตอนปลายปีได้
 • ถ้ารวมคำนวณไม่สามารถใช้สิทธิ เครดิตเงินปันผล
 • อย่าลืมเอาภาษีที่ถูกหักไว้ 10% มาหักออกจากภาษีที่ต้องเสีย