ไปต่างบ้านต่างเมืองต้องเรียนรู้มารยาทของประเทศนั้นๆไว้นะคะ ถ้าไปญี่ปุ่นต้องท่อง 6 ข้อนี้ให้ขึ้นใจ ถ้าไม่อยากพลาดโดนจับ

6 สิ่งต้องห้าม!อย่าที่ญี่ปุ่นไม่งั้นโดนจับแน่!