กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศอาหารที่มีไขมันทรานส์เป็นของอันตราย!

กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศแบนไขมันทรานส์เพราะเป็นอันตรายแก่สุขภาพ และห้ามผลิต ห้ามจำหน่าย หรือนำเข้า ไขมันทรานส์จากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน

ไขมันทรานส์คือ ไขมันชั้นเหลวที่อันตรายเป็นอันดับ 1 ของไขมันทั้งหมด เพราะเป็นไขมันอิ่มตัว เกิดจากการแปรรูปกรดไขมันโดยการเติมไฮโดรเจน

พบมากที่สุดในอาหารจำพวก เนยขาว คุกกี้ เค้ก เฟรนช์ฟรายส์ และโดนัท รวมไปถึงอาหารประเภททอดทั้งหลายนั้นมีไขมันทรานส์แอบแฝงอยู่เช่นกัน


8  ของกินยอดนิยมที่ผสม ไขมันทรานส์