วันนี้เราจะพาไปสร้างพลังงานบวกด้วย 8 วิธีกำจัดพลังงานลบกันค่ะ 

 8 วิธีกำจัดพลังงานลบ สร้างพลังงานบวก