เข้าหน้าฝนแล้ว นอกจากดูแลสุขภาพแล้ว เราต้องเตรียมความพร้อมของที่อยู่อาศัยให้พร้อมด้วยนะคะ8 สิ่งที่ควรทำเพื่อรับมือหน้าฝน