การทำประกันชีวิตนอกจากเป็นการปกป้องแผนการเงินของเราแล้วยังเป็นการบังคับออมเงินอัตโนมัติอีกด้วย เพราะจะมีจดหมายเตือนการส่งเบี้ยประกันมาที่บ้านว่าจะต้องจ่ายช่วงไหนและจำนวนเท่าไหร่ เมื่อเรารู้แล้วว่าจะต้องจ่ายทุกปีเป็นเงินเท่าไหร่ก็จะต้องวางแผนเก็บเงินเพื่อจะได้มีเงินชำระเบี้ยตรงเวลา

 

แม้ว่าเราอยากทำเบี้ยประกันสูงเพื่อคุ้มครองภาระและค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น หนี้สิน ค่าเรียนลูก เป็นต้น แต่ถ้าขณะนั้นรายได้ไม่เพียงพอที่จะจ่ายเบี้ยประกัน ก็อาจจะทำให้ไม่เหลือเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ดังนั้น เราควรปรับทุนประกันให้เหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายเบี้ยของเรา หากในอนาคตมีรายได้เพิ่มขึ้นเราก็ทำทุนประกันที่สูงขึ้น

 

8/10 วิธีเตรียมเงินจ่ายค่าประกันชีวิต [ซีรี่ย์ประกันชีวิต ชุด หากไม่รู้ 10 เรื่องนี้ก่อนซื้อประกันชีวิต...]

 

สัดส่วนที่เหมาะสมของการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต คือ

  1. คนโสดไม่ควรจ่ายเบี้ยประกันภัยเกิน 15-20% ของรายได้ต่อปี
  2. คนที่มีครอบครัวไม่ควรจ่ายเบี้ยประกันภัยเกิน 10-15% ของรายได้ต่อปี

 

ตัวอย่าง คนโสดเงินรายได้ปีละ 300,000 บาท ควรจ่ายเบี้ยประกันประมาณ 45,000 - 60,000 บาท หากเป็นคนมีครอบครัวแล้วควรจ่ายเบี้ยประกันประมาณ 30,000 - 45,000 บาท

 

เมื่อเรารู้ว่าจำนวนเงินที่เหมาะสมควรจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่ ต่อไปจะเป็นวิธีการเตรียมเงินเพื่อนำมาชำระเบี้ยให้ตรงเวลา โดยเราจะแบ่งวิธีการเตรียมเงิน ดังนี้

 

2 วิธีเตรียมจ่ายเบี้ยประกัน คือ

  1. เตรียมเป็นเงินก้อน
  2. ทยอยเก็บเงิน

 

วิธีที่ 1 เตรียมเป็นเงินก้อน

 

สำหรับคนที่ได้รับเงินโบนัสหรือมีรายได้จากอาชีพเสริมเป็นเงินก้อนโต หากกลัวว่าจะใช้หมดเร็วก็ใช้วิธีแบ่งเงินส่วนนี้มาเก็บไว้เพื่อรอจ่ายเบี้ยประกันชีวิต โดยใช้แหล่งเก็บรักษาเงินระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี ที่มีความเสี่ยงต่ำและรักษาเงินต้น ตัวเลือกการเก็บเงินที่น่าสนใจ คือ ฝากประจำระยะเวลาการฝากไม่เกิน 1 ปี กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้

 

ประเด็นสำคัญ คือ ไม่ควรนำเงินไปเก็บไว้ในการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ผันผวนมาก เช่น กองทุนรวมตลาดทุน กองทุนรวมทางเลือกอื่นๆ การออมหุ้น เป็นต้น เพราะหากจะต้องถอนออกมาจ่ายเบี้ยประกันในขณะที่ราคาลดลงก็จะทำให้เราได้เงินไม่ครบตามจำนวนเงินที่ตั้งใจไว้

 

 

วิธีที่ 2 ทยอยเก็บเงินรายเดือน

 

เราเลือกว่าจะใช้บัญชีจ่ายเบี้ยประกัน เช่น ฝากประจำรายเดือน(ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน) กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น  แล้วนำเบี้ยประกันชีวิตมาหารเป็น 12 เดือน เพื่อจะได้รู้ว่าควรเก็บรายเดือนๆละเท่าไหร่ สุดท้ายจึงสั่งตัดเงินอัตโนมัติไปฝากบัญชีที่เราเลือกไว้เป็นรายเดือน พอครบปีจึงถอนออกมาจ่ายเบี้ยประกัน

 

เมื่อเราวางแผนการว่าจะมีการวางแผนประกันชีวิตเพื่อปกป้องความเสี่ยง ก็ควรมีการวางแผนวิธีการเตรียมเงินเพื่อจ่ายเบี้ยประกันในสัดส่วนที่เหมาะสมกับรายได้ในแต่ละปีด้วย เพื่อจะได้ไม่เป็นการเพิ่มภาระรายจ่ายมากจนเกินไป ในบทความต่อไปจะเป็นเรื่องของประกันชีวิตที่จะมาช่วยเราในเรื่องภาษีนะจ๊ะ

 

 

สนับสนุนโดย

 

8/10 วิธีเตรียมเงินจ่ายค่าประกันชีวิต [ซีรี่ย์ประกันชีวิต ชุด หากไม่รู้ 10 เรื่องนี้ก่อนซื้อประกันชีวิต...]