ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เชื่อว่าทุกคนคงจะได้ยินข่าวการยกเลิกกองทุนทั้ง 4 กองทุนของ TMBAM Eastspring ได้แก่ กองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน ธนไพบูลย์ ธนพลัส และธนไพศาล ใช่ไหมครับ ?

แต่การยกเลิกกองทุนในครั้งนี้ ไม่ได้เกิดจากปัญหาของตัวสินทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุน แต่มันเกิดจากการที่ผู้ลงทุนแห่เทขายจนกองทุนขาดสภาพคล่อง ดังนั้นการประกาศปิดกองทุนจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดในตอนนั้น

วันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์และข้อมูลกันครับว่า การจ่ายคืนหน่วยลงทุนไปถึงไหน และมีอะไรที่ผู้ลงทุนอย่างเราต้องรู้บ้าง ใน 9 ข้อนี้ครับ 

1. 

ก่อนอื่นขอทวนให้ฟังอีกทีการทยอยขายหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจำนวนมากในช่วงนั้น เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ที่มากระทบ ตั้งแต่ โควิด-19 ตลาดหุ้นราคาลง น้ำมันดิ่ง ทองคำผันผวน ซึ่งมีผลกระทบกับมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุน รวมถึงราคาตราสารหนี้เอกชนปรับตัวลดลงอย่างมาก นับเป็นความผันผวนรุนแรงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

2.

ทาง TMBAM Eastspring จึงตัดสินใจปิดกองทุนที่ได้รับผลกระทบทั้ง 4 กองทุน เนื่องจากมองว่าหากเร่งขายตราสารที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนในตอนนั้น ซึ่งมีจำนวนมากกว่าแสนล้านบาท อาจจะส่งผลกระทบต่อส่งผลกระทบต่อมูลค่าที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ทำให้เกิดขาดทุนอย่างหนักได้ และยังกระทบตลาดตราสารหนี้โดยรวมที่มีสภาพคล่องเบาบางมากเพราะวิกฤตโควิด19

3.

หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการมาดูแลตลาดตราสารหนี้ ซึ่งทำให้ตลาดตราสารหนี้ในไทยเริ่มมีสถานการณ์ดีขึ้น ประกอบกันสถานการณ์ โควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง และการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงของทาง กนง. ก็มาเป็นปัจจัยบวกให้กับตลาดตราสารหนี้ของไทยอีกทางหนึ่ง

4.

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา TMBAM Eastspring ก็ขายสินทรัพย์ได้มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาระดับราคาต้นทุน ณ วันทำการสุดท้ายไว้ได้ คือ ขายได้ 30,866 ล้านบาทจากต้นทุน 30,590 ล้านบาท 

5.

TMBAM Eastspring ได้จ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้วกว่า 68,000 ล้านบาท คิดเป็น 34 – 55% ของสินทรัพย์ในแต่ละกองทุน ถือได้ว่าทยอยขายและจ่ายเงินคืนไปกว่าครึ่งแล้วและสามารถรักษาราคายุติธรรมไว้ได้ในช่วงที่ผ่านมา 

6.

ในช่วงหลังปัญหาหุ้นกู้การบินไทยส่งผลต่อสภาพตลาดโดยรวม บริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มกลับมาออกหุ้นกู้ ซัปพลายเริ่มมีมากขึ้น ส่งผลต่อราคาโดยรวม นอกจากนั้น การขายตราสารยังต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นร่วมด้วย เช่น อัตราแลกเปลี่ยน, อัตราดอกเบี้ยในตลาด, และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถ้าหากรีบเร่งเกินไปอาจจะไม่ส่งผลดีเช่นเดียวกัน

7.

ถ้าเราลองพิจารณาถึงมูลค่าสินทรัพย์คงเหลือของกองทุนทั้ง 4 กองรวมกัน พบว่ามีขนาดประมาณ 80,000 กว่าล้านบาท การเร่งรีบขายตราสารมากเกินไปโดยไม่ดูจังหวะของตลาดจะเป็นผลเสียต่อผู้ลงทุนที่มีหน่วยลงทุนอยู่เพราะโอกาสขาดทุนมาก แม้ว่าอาจจะได้เงินก้อนคืนมาภายในกรอบเวลาที่กำหนดไว้ก็ตาม 

8.

ดังนั้น TMBAM Eastspring จึงจำเป็นต้องขออนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ขยายเวลาจ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุนออกไปอีก 90 วัน

9.

โดยสรุปแล้ว การตัดสินใจขยายเวลาของทางกองทุนทั้ง 4 กองไปอีก 90 วัน คงจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในตอนนี้ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคนได้รับเงินคืนใกล้เคียงกับมูลค่า ณ วันปิดกองทุนมากที่สุดนั่นเองครับ

สุดท้ายนี้ ขอฝากแนวคิดไว้สักนิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินของทุกคน นั่นคือ สภาพคล่องในการลงทุนเป็นสิ่งที่สำคัญมาก โดยเฉพาะสถานการณ์ที่ไม่ปกติเหมือนที่ผ่านมา ดังนั้นอย่าลืมวางแผนจัดสรรสินทรัพย์ในการลงทุนอย่างเหมาะสม และสำรองเงินไว้ในกรณีฉุกเฉินกันด้วยนะครับ


บทความนี้เป็น Advertorial