Taobao และ Tmall สองแพลตฟอร์ม e-commerce ชื่อดังภายใต้การกำกับของ Alibaba ดำเนินการแก้ปัญหาสินค้าปลอมที่ระบาดบนเว็บไซต์ของตน และทำลายความเชื่อมั่นในการซื้อของออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

      หลังจากเปิดตัวในปี 2003 นั้น Taobao มีสมาชิกกว่า 500 ล้านคนและมีผู้เข้าเยี่ยมชมกว่า 60 ล้านคนในแต่ละวัน ทำให้ Alibaba ทุ่มงบประมาณกว่าหนึ่งพันล้านหยวน (4,951 ล้านบาท) ในแต่ละปี เพื่อจ้างพนักงานพิเศษกว่า 2,000 คน ในการตรวจสอบและกำจัดสินค้าปลอม สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ออกจาก Taobao และ Tmall โดยในปี 2016 นี้ สามารถตรวจสอบและจับผู้ต้องหาได้ถึง 880 คน

Alibaba ทุ่มเงินกว่า 4,000 ล้าน กวาดสินค้าปลอมออกจากระบบ

      ล่าสุดมีรายงานข่าวถึงความสำเร็จของ Taobao ว่าชนะคดีเกี่ยวกับการขายอาหารแมว Royal Canin ปลอม ในเว็บไซต์ของตน ซึ่งศาลวินิจฉัยว่าร้านค้าดังกล่าวทำลายชื่อเสียงของ Taobao และสั่งให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายถึง 120,000 หยวน (ประมาณ 594,200 บาท) ภายใน 10 วัน

      Zheng Junfang หัวหน้าฝ่ายบริหารของ Alibaba ยืนยันว่า ทางบริษัทจะยังคงให้ความช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆในการขจัดสินค้าปลอมในแพลตฟอร์มของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ความพึงพอใจสูงสุดทุกครั้งที่ใช้บริการ

      Jack Ma เคยกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า "บริษัทของเขาเสียลูกค้าไปห้ารายจากของปลอมแต่ละชิ้นที่ขายออกไปในแพลตฟอร์มของตนเอง"

      Alibaba ถือได้ว่าเป็นบริษัทที่ใส่ใจและให้ความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นกับลูกค้าเป็นอย่างมาก 
source :

http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/taobao-wins-landmark-case-against-vendor-that-sells-fake-cat-food-on-its-platform