ochawinwin@gmail.com

ochawinwin@gmail.com

Founder of AomMoney, Infographic Thailand, NextEmpire, and The Solar.
ตลาดหุ้น
icon calendarOctober 18, 2017 7:08 am

วันนี้คุณก็สั่งซื้อบ้านจากเว็บ Amazon ให้มาส่งได้แล้ว!

หากเข้าไปเลือกสินค้าบน Amazon เลื่อนๆไปคุณอาจเจอกับตู้ Container
ที่มีประตูหน้าต่างประหลาดๆ ซึ่งมันคือ บ้านสำเร็จรูป…

ตลาดหุ้น
icon calendarOctober 4, 2017 7:40 am

Tesla ไล่พนักงานออกหลายร้อยคน หลังประเมินผลงานประจำปี

เป็นข่าวใหญ่โตในวงการหลัง Tesla ไล่พนักงานออกหลังประเมินผลงานประจำปี

“Tesla มีการรีวิวผลงานระหว่างผู้จัดการและพนักงาน เหมือนๆกับบริษัททั่วไป” ตัวแทน
Tesla กล่าว

“การรีวิวรวมไปถึงการ Feedback…

error: