The Story of Money

Latest Posts

icon calendarJanuary 30, 2023 3:35 pm

ครั้งหนึ่งสับปะรดคือสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง ลูกละเกือบ 3 แสน หรูหราระดับที่ต้องเช่าเพื่อไปออกงานแฟนซี

ครั้งหนึ่งเจ้าผลไม้สีเหลืองทองที่เหมือนมีมงกุฎบนหัวนั้นเคยเป็นของหายากและราคาแพงมากในช่วงยุคศตวรรษที่ 18 คนที่จะได้สัมผัส ครอบครอง หรือลิ้มลองนั้นต้องเป็นกลุ่มคนที่มั่งคั่งสุด ๆ ในสังคมเท่านั้น

icon calendarJanuary 21, 2023 7:00 pm

ไม่เสียก็อย่าไปซ่อม – ครั้งหนึ่ง Coke เกือบเจ๊ง ไม่ใช่เพราะคู่แข่ง แต่เพราะไอเดียของตัวเอง!

แต่ถ้าย้อนกลับดูเส้นทางของ Coca-Cola ก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบซะทั้งหมด เพราะครั้งหนึ่งในยุค 80’s พวกเขาก็เคยเกือบเจ๊งด้วยน้ำมือของตัวเองมาแล้ว

error: