Thoughts

Latest Posts

icon calendarJanuary 24, 2023 6:22 pm

งานวิจัยเผย คนฐานะดีไม่ใช่คนคิดร้าย แต่แค่ไม่ได้ใส่ใจปัญหาของคนอื่น

งานวิจัยหลายชิ้นก็บ่งชี้ว่า คนที่มีชนชั้นทางสังคมสูงกว่า มีโอกาสเอาเปรียบ หลอกลวง ทำผิดศีลธรรมและขาดความเห็นอกเห็นใจมากกว่าคนที่ฐานะยากจนกว่า

icon calendarJanuary 15, 2023 3:40 pm

มหาเศรษฐีเป็นผลบวกหรือผลลบต่อสังคมกันแน่?

ถ้าถามความเห็นคนส่วนใหญ่ว่าเศรษฐีผู้ร่ำรวยเหล่านี้สร้างผลบวกหรือผลลบต่อสังคมที่อยู่มากขนาดไหน เมื่อก่อนคำตอบที่เราจะได้คือ ‘ไม่ดีไม่แย่’ หรือมองคนร่ำรวยมหาศาลอย่างกลาง ๆ แต่หลังจากช่วงปี 2020 เป็นต้นมา มุมมองเกี่ยวกับคนที่ร่ำรวยมาก ๆ เริ่มเปลี่ยนไปกลายเป็นลบมากยิ่งขึ้น

error: