หลายคนคงจะตั้งคำถามในใจอยู่เหมือนกันเนอะว่า ถ้าจะให้ DCA “รายวัน” กับ “รายเดือน” เนี่ย ผลตอบแทนจะแตกต่างกันอย่างไรบ้าง การ DCA ควรจะทำในกรอบระยะเวลาความถี่แบบไหน? ซึ่งถ้ามาในสูตรของผม ผมจะ DCA รายเดือนมากกว่า ด้วยเหตุผลของความง่ายของพฤติกรรมทางการเงินของผมเอง เงินเดือนออกก็กันเงินส่วนหนึ่งไปซื้อ 

แต่ก็มีหลายๆ คนอยากลองพิสูจน์ตัวเลขทางคณิตศาสตร์ดูว่าระหว่าง DCA กองทุนรวมแบบ “รายวัน” กับ “รายเดือน” นั้นจะมีความแตกต่างกันอย่างไร? ผมคิดว่ามันก็น่าสนใจดีนะครับ ก็เลยทำ Backtest ออกมาซัก 5 ปี โดยใช้กองทุนรวมตัวอย่างที่เป็น Index Fund ที่ผมใช้กองทุนรูปแบบนี้เป็นตัวอย่างเพราะคิดว่ามันค่อนข้างมหาชนและพยายามสร้างผลตอบแทนไปในแนวทางเดียวกับ SET index ซึ่งไม่มีเงินปันผล (แต่ไม่บอกนะว่ากองทุนไหน อิอิ)


ข้อมูลและเงื่อนไขที่ผมนำมาใช้ในการ Test มีดังนี้ครับ

  1. ข้อมูลมาจาก Thaiutualfund

  2. ใช้ NAV มาทดสอบ ไม่ได้ใช้ราคาซื้อ (Offer) ของวันนั้นๆ

  3. ระยะเวลาตั้งแต่ มกราคม 2555 ถึง ธันวาคม 2559 (ปี 2560 ยังไม่ครบปีเลยไม่ได้ใช้ครับ)

  4. ผมกำหนดการซื้อเดือนละ 10,000 ตก 5 ปี 600,000 บาท ส่วนรายวัน ผมนำ 600,000 บาทมาหารจำนวนวันทั้งหมดของข้อมูลและนำเลขนั้นมาทยอยซื้อรายวันครับ

  5. การวัดผลของผมใช้วิธีการแบบตรงๆ เลย โดยวัดผลจาก Port ณ วันสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2559 มีเงินเท่าไหร่คิดเป็นกี่ % ของเงินลงทุนที่ 600,000 บาท (ไม่ได้วัดแบบ IRR) 


ผลจากการ Backtest นะครับ


DCA กองทุนรวมแบบ “รายวัน” หรือ “รายเดือน” ดีกว่ากัน (Case Study : Index Fund)

จะเห็นได้ว่าการ DCA รายวันและรายเดือนในระยะยาวนั้นรูปทรงของกราฟต้นทุนเฉลี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากและมีทิศทางในทางเดียวกัน โดยผลตอบแทนที่ Backtest มามีดังนี้ครับ

Port ลงทุน DCA รายวัน +12.54%

Port ลงทุน DCA รายเดือน +12.99%

(โดยสรุปคือมันก็ไม่ได้ต่างกันมาก)


สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ทำไมการ DCA รายวันมันถึงผลตอบแทนน้อยกว่ารายเดือนละ? 


ข้อสังเกตของผมก็คือ หากช่วงไหนที่ SET มีทิศทางขาขึ้น การ DCA ทุกวันนั้นจะทำให้เราซื้อในต้นทุนที่แพงขึ้นรายวัน และต้นทุนจากการซื้อเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักถูกยกขึ้นได้ง่ายกว่า ในขณะเดียวกันหากเราซื้อเป็นรายเดือน การน้ำหนักถัวเฉลี่ยนั้นจะถูกคิดน้อยครั้งกว่า ราคาเฉลี่ยต้นทุนจึงไม่ถูกยกขึ้นง่ายๆ


ในทางตรงข้าม ถ้าสังเกตให้ดีในช่วงขาลง การซื้อเฉลี่ยรายวันจะมีโอกาสสร้างต้นทุนที่ต่ำกว่าได้ในช่วงขาลง ในขณะที่การซื้อรายเดือนจะไม่ได้ถ่วงน้ำหนักเยอะ ช่วงขาลงการ DCA รายวันจึงสร้างโอกาสเก็บหน่วยลงทุนได้มากกว่า


แต่อย่าลืมนะ ท้ายสุดแล้วถ้า SET Index มันเติบโตระยะยาวพร้อมๆ กับกองทุนรวมที่เราถือมี Performance ที่ดี โอกาสที่จะถ่วงน้ำหนักเยอะๆ รายวันช่วงหุ้นตกอาจจะน้อยกว่าช่วงขาขึ้นที่สร้างผลตอบแทนก็ได้ 


ผมเองก็คงต้องให้นักลงทุนลองพิจารณาความเหมาะสมด้วยตัวเองแล้วครับว่า จะ DCA รายวันหรือรายเดือนดี ตัวเลขที่ออกมามันต่างกันไม่มาก แต่มันจะมีเรื่องอื่นๆ ที่เราต้องพิจารณาเพิ่มเติมด้วย เช่น

  • ความเหมาะสมกับการจัดการเงินทองของเรามาลงทุน

  • เราจะยอมเหนื่อยขึ้นในระดับไหนเพื่อแลกกับผลตอบแทนที่มากขึ้นตาม (หรืออาจจะไม่ได้มากขึ้น) ด้วยไหม


ก็ลองพิจารณากันดูนะครับ ขอให้มีความสุขกับการลงทุนครับ