LGBT ทำประกันให้กันได้แล้วนะ

เรื่องมีอยู่ว่า มีเพื่อนชวนมาเดินงาน LGBT Expo เพราะอยากจะรู้ว่าตลาดของกลุ่มนี้มีอะไร Update บ้างก็ได้มีโอกาสแวะ Booth ประกันแห่งหนึ่งที่มาในงานนี้ 


การใช้ชีวิตคู่แบบเพศเดียวกันนั้นยังไม่มีกฎหมายรองรับ ซึ่งหลายๆครั้งการดำรงชีวิตด้วยกันนั้นยังมีความเสี่ยงด้านการเงินอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกู้บ้านร่วมกัน การทำประกันชีวิตแล้วมอบผลประโยชน์ให้กัน


อย่างเรื่องประกันชีวิตเนี่ยเดิมทีข้อมูลที่ผมทราบก็คือการทำประกันของคนในกลุ่ม LGBT นั้นมีข้อจำกัดอยู่ แต่สามารถทำได้ โดยทั้ง 2 ฝ่ายนั้นจะต้องทำประกันในทุนที่เหมือนกันและมีการระบุชื่อผู้รับประโยชน์ให้กัน เช่น นาย A ทำประกันแล้วให้ นาย B เป็นผู้รับผลประโยชน์ และ นาย B จะต้องทำแบบเดียวกันโดยให้นาย A เป็นผู้รับผลประโยชน์ด้วย


แต่ในวันนี้โลกนั้นไปไกลแล้ว เท่าที่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ตัวแทนประกันแห่งหนึ่งที่มาออกงาน เขาก็เล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวทำให้ฝ่ายเดียวก็ได้แล้วนะ หากเราเป็นผู้ชาย อยากให้ผู้รับผลประโยชน์เป็นผู้ชายด้วยกัน ก็ต้องแสดงหลักฐานว่าเป็นคู่ชีวิตกัน โดยมีหลักฐานได้แก

1. ทะเบียนบ้านที่อยู่ร่วมกัน

2. เอกสารการจำนองหรือเช่าด้วยกัน

3. มีอสังหาริมทรัพย์ร่วมกันที่ต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่

4. มีอสังหา เปิดบัญชีงานฝาก บัญชีบัตรเครดิตด้วยกัน

5. เอกสารยืนยันว่าเป็นคู่กัน เช่น ทะเบียนสมรสของต่างประเทศ

6. มีกรมธรรมประกันชีวิต์ หรือพวกสวัสดิการ แผนเกษียณที่ระบุผู้รับผลประโยชน์เป็นแฟนเรามาก่อน 


ที่สำคัญคือต้องอยู่ด้วยกันมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี แล้วจะอยู่ด้วยกันต่อไป ในกรณีที่เลิกกันก่อนเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าสามารถแจ้งเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ได้ เช่น ให้คุณแม่แทน ผมเข้าใจว่าที่จะต้องระบุไว้ว่า 2 ปีนั้นก็คงจะเป็นเงื่อนไขที่สำคัญ อย่างน้อยคนจะคบกันมาถึงเวลา 2 ปี ก็คงดูแล้วดูอีกและน่าจะเป็นคู่ที่อยู่ร่วมกันในระยะยาวได้


อันนี้ก็เป็นข้อมูล Update เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีการพัฒนาเพื่อให้รองรับต่อกลุ่ม LGBT นะครับ ใครสนใจสร้างหลักประกันร่วมกันก็ลองสอบถามตัวแทนดูนะครับว่าทางบริษัทให้ทำได้หรือเปล่า แต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าในอนาคตนั้นสินค้าทางการเงินก็จะ customize ให้กับความต้องการในกลุ่มเป้าหมายนี้มากยิ่งขึ้น ก็สามารถติดตามกันได้นะครับ