NAV

NAV กองทุนรวมคืออะไร ค่าเท่าไหร่ถึงจะดี?

 

NAV น่าจะเป็นคำแรกๆ ที่ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมจะได้ยิน กองนี้ NAV เท่านั้น กองนั้น NAV เท่านี้ หลายคนยิ่งฟังยิ่งงงว่า NAV คืออะไร สำคัญกับการลงทุนอย่างไร ใครอยากได้คำตอบล้อมวงกันเข้ามาได้เลย บทความนี้มีคำตอบให้แน่นอน

 

NAV คือมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม !!!

"NAV" หรือ "มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)" คือมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวม รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่กองทุนรวมจะได้รับ หักออกด้วยหนี้สินและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมในช่วงเวลาเดียวกัน โดยปรกติ NAV ที่แสดงจะหมายถึง NAV ต่อหนึ่งหน่วยลงทุน คือได้หารเฉลี่ยเป็นหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

โดยทั่วไป ทรัพย์สินที่กองทุนรวมถือมักจะเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องและมีตลาดรองสำหรับซื้อขาย เช่น หุ้น พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง ทองคำ น้ำมัน ทำให้มูลค่าทรัพย์สินที่แสดงคำนวณมาจากราคาปิดในตลาดของทรัพย์สินนั้นเพื่อสะท้อนภาพทรัพย์สินในปัจจุบัน เช่น กองทุนหุ้นจะคำนวณมูลค่าหุ้นจากราคาปิดของหุ้น ณ สิ้นวัน

 

NAV จึงเป็นเหมือนราคาของก้อนทรัพย์สินหนึ่งที่กองทุนรวมถืออยู่ การสังเกตมูลค่า NAV จึงควรพิจารณาเชิงเปรียบเทียบในกองทุน เช่น NAV เพิ่มขึ้นจากอดีต แปลว่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงศักยภาพของทรัพย์สินและผู้จัดการกองทุน NAV จึงเป็นค่าที่ไว้ชี้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนั่นเอง เพราะผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับจากกองทุนรวมก็คือเงินปันผลและ NAV ที่เพิ่มสูงขึ้น

สิ่งสำคัญคือนักลงทุนไม่ควรเปรียบเทียบ NAV ระหว่างกองทุน เพราะแต่ละกองทุนนั้นถือทรัพย์สินแตกต่างกันและมีจำนวนหน่วยลงทุนแตกต่างกัน NAV ของกองทุนรวมหนึ่งอาจน้อยกว่า NAV ของอีกกองทุนรวมหนึ่ง แต่นั่นไม่ได้แปลว่ากองทุนแรกถูกกว่ากองทุนรวมที่สอง เช่น กองทุนรวม A มี NAV 10.2 บาทต่อหน่วย ในขณะที่กองทุนรวม B มี NAV 25.7 บาทต่อหน่วย แบบนี้ไม่ได้แปลว่ากองทุนรวม A ถูกกว่ากองทุนรวม B เพราะอย่างที่บอก ปัจจัยแวดล้อมที่ต่างกันทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบ NAV ระหว่างกองทุนได้

ย้ำ !!! NAV ใช้เทียบระหว่างกองทุนรวมไม่ได้

ดังนั้น หากต้องการเปรียบเทียบกองทุนรวมควรพิจารณาผลตอบแทนของกองทุนรวมไปเลยว่าในช่วงเวลาเดียวกัน กองทุนรวมแต่ละกองสร้างผลตอบแทนได้เท่าไหร่ จ่ายปันผลเท่าไหร่ แตกต่างกันเท่าไหร่

 

แล้ว NAV ควรมีค่าเท่าไหร่ถึงดี มากหรือน้อย?

คำตอบคือ “เท่าไหร่ก็ได้” NAV จะมากหรือน้อยก็ไม่ใช่สาระสำคัญของการลงทุน กองทุนรวมที่มี NAV 10 บาทก็ไม่ได้แปลว่าถูกกว่ากองทุนรวมที่มี NAV 20 บาท อย่างที่เล่าว่า NAV คือมูลค่าเชิงเปรียบเทียบสำหรับในกองทุนรวมเท่านั้นว่ามากขึ้นหรือลดลงจากในอดีต

ถึงแม้ว่าการซื้อกองทุนรวมที่มี NAV ต่ำจะทำให้ได้จำนวนหน่วยลงทุนมาก แต่ในแง่ของการลงทุนแล้ว จำนวนหน่วยลงทุนที่มากหรือน้อยไม่ใช่ประเด็นของการลงทุน สิ่งสำคัญของการลงทุนคือมูลค่าของกองทุนรวมต่างหาก ซึ่งนั่นก็คือ NAV คูณกับจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือ นั่นแปลว่า NAV มากหรือน้อยก็ไม่ได้มีผลอะไร เพราะสุดท้าย นักลงทุนต้องมาดูว่าเงินลงทุนที่ใส่ไปในกองทุนรวมโตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่ว่า NAV จะมากหรือน้อย จำนวนหน่วยลงทุนจะมากหรือน้อย หากทรัพย์สินในกองทุนรวมเติบโตขึ้น ผลตอบแทนจากการลงทุนก็สูงขึ้นอยู่ดี

 

หากเปรียบเทียบราคาหุ้นกับ NAV ของกองทุนรวม

NAV ของกองทุนรวมนั้นแทบจะไม่มีผลต่อการลงทุนเลย ในขณะที่ราคาหุ้นนั้นกลับมีผลต่อการลงทุนอยู่บ้าง เพราะราคาหุ้นนั้นเกิดจากระบบประมูล นักลงทุนจึงอาจจะได้รับผลกระทบจากราคาที่วิ่งขึ้นลงและจิตวิทยาการลงทุน แต่ NAV ของกองทุนรวมเกิดจากการคำนวณหามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งหากนักลงทุนซื้อกองทุนรวมในเวลาเดียวกัน ไม่ว่านักลงทุนคนไหนก็จะสามารถซื้อกองทุนรวมได้ในราคาเดียวกัน

ดังนั้น NAV เท่าไหร่นั้นแทบไม่สำคัญสำหรับการลงทุนเลย


โดยส่วนตัวเมื่อลงทุนกองทุนรวมจะไม่ดูเลยว่า NAV เป็นเท่าไหร่ แต่จะมองปัจจัยที่สำคัญในการลงทุน
เช่น นโยบายการลงทุน ผลตอบแทนในอดีต ความเสี่ยง เงื่อนไขการลงทุน ไปจนถึงผู้จัดการกองทุนที่บริหารอยู่ในขณะนั้นมากกว่า

 

สรุปอีกครั้ง NAV ของกองทุนรวมจะเป็นเท่าไหร่ก็ได้ ขอให้พื้นฐานและเงื่อนไขของกองทุนรวมน่าสนใจสำหรับลงทุนก็เพียงพอ

ลงทุนศาสตร์ - Investerest