NAV น่าจะเป็นคำแรกๆ ที่ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมจะได้ยิน กองนี้ NAV เท่านั้น กองนั้น NAV เท่านี้ หลายคนยิ่งฟังยิ่งงงว่า NAV คืออะไร สำคัญกับการลงทุนอย่างไร ใครอยากได้คำตอบล้อมวงกันเข้ามาได้เลย บทความนี้มีคำตอบให้แน่นอน

NAV คือมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม !!!

"NAV" หรือ "มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)" คือมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวม รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่กองทุนรวมจะได้รับ หักออกด้วยหนี้สินและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมในช่วงเวลาเดียวกัน โดยปรกติ NAV ที่แสดงจะหมายถึง NAV ต่อหนึ่งหน่วยลงทุน คือได้หารเฉลี่ยเป็นหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

โดยทั่วไป ทรัพย์สินที่กองทุนรวมถือมักจะเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องและมีตลาดรองสำหรับซื้อขาย เช่น หุ้น พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง ทองคำ น้ำมัน ทำให้มูลค่าทรัพย์สินที่แสดงคำนวณมาจากราคาปิดในตลาดของทรัพย์สินนั้นเพื่อสะท้อนภาพทรัพย์สินในปัจจุบัน เช่น กองทุนหุ้นจะคำนวณมูลค่าหุ้นจากราคาปิดของหุ้น ณ สิ้นวัน

NAV จึงเป็นเหมือนราคาของก้อนทรัพย์สินหนึ่งที่กองทุนรวมถืออยู่ การสังเกตมูลค่า NAV จึงควรพิจารณาเชิงเปรียบเทียบในกองทุน เช่น NAV เพิ่มขึ้นจากอดีต แปลว่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงศักยภาพของทรัพย์สินและผู้จัดการกองทุน NAV จึงเป็นค่าที่ไว้ชี้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนั่นเอง เพราะผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับจากกองทุนรวมก็คือเงินปันผลและ NAV ที่เพิ่มสูงขึ้น

สิ่งสำคัญคือนักลงทุนไม่ควรเปรียบเทียบ NAV ระหว่างกองทุน เพราะแต่ละกองทุนนั้นถือทรัพย์สินแตกต่างกันและมีจำนวนหน่วยลงทุนแตกต่างกัน NAV ของกองทุนรวมหนึ่งอาจน้อยกว่า NAV ของอีกกองทุนรวมหนึ่ง แต่นั่นไม่ได้แปลว่ากองทุนแรกถูกกว่ากองทุนรวมที่สอง เช่น กองทุนรวม A มี NAV 10.2 บาทต่อหน่วย ในขณะที่กองทุนรวม B มี NAV 25.7 บาทต่อหน่วย แบบนี้ไม่ได้แปลว่ากองทุนรวม A ถูกกว่ากองทุนรวม B เพราะอย่างที่บอก ปัจจัยแวดล้อมที่ต่างกันทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบ NAV ระหว่างกองทุนได้

ย้ำ !!! NAV ใช้เทียบระหว่างกองทุนรวมไม่ได้

ดังนั้น หากต้องการเปรียบเทียบกองทุนรวมควรพิจารณาผลตอบแทนของกองทุนรวมไปเลยว่าในช่วงเวลาเดียวกัน กองทุนรวมแต่ละกองสร้างผลตอบแทนได้เท่าไหร่ จ่ายปันผลเท่าไหร่ แตกต่างกันเท่าไหร่

แล้ว NAV ควรมีค่าเท่าไหร่ถึงดี มากหรือน้อย?

คำตอบคือ “เท่าไหร่ก็ได้” NAV จะมากหรือน้อยก็ไม่ใช่สาระสำคัญของการลงทุน กองทุนรวมที่มี NAV 10 บาทก็ไม่ได้แปลว่าถูกกว่ากองทุนรวมที่มี NAV 20 บาท อย่างที่เล่าว่า NAV คือมูลค่าเชิงเปรียบเทียบสำหรับในกองทุนรวมเท่านั้นว่ามากขึ้นหรือลดลงจากในอดีต

ถึงแม้ว่าการซื้อกองทุนรวมที่มี NAV ต่ำจะทำให้ได้จำนวนหน่วยลงทุนมาก แต่ในแง่ของการลงทุนแล้ว จำนวนหน่วยลงทุนที่มากหรือน้อยไม่ใช่ประเด็นของการลงทุน สิ่งสำคัญของการลงทุนคือมูลค่าของกองทุนรวมต่างหาก ซึ่งนั่นก็คือ NAV คูณกับจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือ นั่นแปลว่า NAV มากหรือน้อยก็ไม่ได้มีผลอะไร เพราะสุดท้าย นักลงทุนต้องมาดูว่าเงินลงทุนที่ใส่ไปในกองทุนรวมโตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่ว่า NAV จะมากหรือน้อย จำนวนหน่วยลงทุนจะมากหรือน้อย หากทรัพย์สินในกองทุนรวมเติบโตขึ้น ผลตอบแทนจากการลงทุนก็สูงขึ้นอยู่ดี

หากเปรียบเทียบราคาหุ้นกับ NAV ของกองทุนรวม

NAV ของกองทุนรวมนั้นแทบจะไม่มีผลต่อการลงทุนเลย ในขณะที่ราคาหุ้นนั้นกลับมีผลต่อการลงทุนอยู่บ้าง เพราะราคาหุ้นนั้นเกิดจากระบบประมูล นักลงทุนจึงอาจจะได้รับผลกระทบจากราคาที่วิ่งขึ้นลงและจิตวิทยาการลงทุน แต่ NAV ของกองทุนรวมเกิดจากการคำนวณหามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งหากนักลงทุนซื้อกองทุนรวมในเวลาเดียวกัน ไม่ว่านักลงทุนคนไหนก็จะสามารถซื้อกองทุนรวมได้ในราคาเดียวกัน

ดังนั้น NAV เท่าไหร่นั้นแทบไม่สำคัญสำหรับการลงทุนเลย

โดยส่วนตัวเมื่อลงทุนกองทุนรวมจะไม่ดูเลยว่า NAV เป็นเท่าไหร่ แต่จะมองปัจจัยที่สำคัญในการลงทุน เช่น นโยบายการลงทุน ผลตอบแทนในอดีต ความเสี่ยง เงื่อนไขการลงทุน ไปจนถึงผู้จัดการกองทุนที่บริหารอยู่ในขณะนั้นมากกว่า

สรุปอีกครั้ง NAV ของกองทุนรวมจะเป็นเท่าไหร่ก็ได้ ขอให้พื้นฐานและเงื่อนไขของกองทุนรวมน่าสนใจสำหรับลงทุนก็เพียงพอ

ลงทุนศาสตร์ - Investerest