สวัสดีครับแฟนเพจทุกท่าน วันนี้ผมมีกองทุนเปิดใหม่ที่ไม่เหมือนใครมาเล่าให้ทุกคนฟังครับ กองทุนที่ว่านี้ก็คือ กองทุนรวม T-PrimePlusAI ของทาง บลจ.ธนชาต

กองทุนนี้พิเศษกว่ากองทุนอื่นๆ ในตลาดที่เราอาจจะพอคุ้นเคย เพราะนอกจากจะมุ่งเน้นในเรื่องการสร้างความมั่งคั่งจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น กองทุนยังให้สิทธิประโยชน์กับนักลงทุนเพิ่มเติมในเรื่องของประกันสุขภาพอีกด้วย

พูดง่ายๆ ก็คือเมื่อซื้อกองทุนแล้ว เจ็บป่วยขึ้นมาก็สามารถเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยสิทธิประกันที่มีได้ จึงเป็นกองทุนสำหรับนักลงทุนที่อยากคุ้มครองตัวเองในเรื่องสุขภาพไปในตัวครับ

มาดูรายละเอียดของกองทุนรวมกัน1. นโยบายการลงทุน

กองทุนรวมนี้เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่เพราะเชื่อมั่นในการเติบโตของประเทศไทย ซึ่งหุ้นขนาดใหญ่นั้นก็ครอบคลุมมูลค่าตลาดกว่า 70% โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เรารู้จักกันดีครับ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทในกลุ่มพลังงาน สื่อสาร ธนาคาร ค้าปลีก การท่องเที่ยว ที่เป็นหัวใจหลักของประเทศไทย


นโยบายของกองทุนนี้จึงคัดเลือกหุ้นไม่เกิน 40 บริษัท ที่มีศักยภาพในการเติบโต มีความมั่นคงและสภาพคล่องสูง อีกทั้งมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ หากเรามาดูผลตอบแทนย้อนหลังของหุ้นใหญ่ 40 ตัวที่ทางกองทุนรวมได้คัดเอาไว้โดยเทียบกับ SET50TRI จะเห็นได้ว่าผลตอบแทนนั้นสามารถเอาชนะดัชนีอ้างอิงได้และมีผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีที่หุ้นไทยอยู่ในขาลงก็ลงน้อยกว่าดัชนีด้วยนะครับ


ลงทุน 1 ได้ถึง 2 กับกองทุน T-PrimPlusAI เสริมประกันสุขภาพ

ข้อมูลจาก Morningstar, 31 กรกฎาคม 2560


ก่อนลงทุนโปรดสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนหุ้นจากพนักงานของบลจ. ธนชาติก่อน เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเองครับ2. เงื่อนไขในการลงทุน

เงื่อนไขที่โดดเด่นของกองทุน T-PrimePlusAI นั่นก็คือ หากเราซื้อตามเงื่อนไข เราจะได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสุขภาพร่วมด้วย โดยในส่วนของการลงทุนนั้น เราจะต้องลงทุนขั้นต่ำที่ 500,000 บาทและคงเงินลงทุนเอาไว้อย่างน้อย 1 ปี จึงจะสามารถขายกองทุนได้ตามรอบที่กำหนดครับ

โดยในรอบ IPO นั้นจะเปิดให้ลงทุนได้ใน 15-25 กันยายน 2560 และมีการเปิดขายอีก 2 ครั้งคือในเดือนธันวาคม 2560 และเดือนมีนาคม 2561 หลังจากนั้นจะมีการเปิดขายเพิ่มทุกๆ 3 เดือน คือช่วงเดือนตุลาคม, มกราคม, เมษายน และกรกฎาคม

สำหรับการขายกองทุนรวมนี้ จะต้องลงทุนอย่างน้อย 1 ปีถึงขายได้นะครับ ภาพข้างล่างนี้จะแสดงให้เห็นถึงเงื่อนไขในการลงทุนและการขายดังนี้


กรณีลงทุนในปีที่ 1 จะขายได้เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุ 1 ปี เราเริ่มซื้อเดือนกันยายน 2560 ซึ่งจะกำหนดในเดือนกันยายนปีถัดไปแต่ขายได้ตามวันที่กำหนดไว้คือเดือนตุลาคม 2561 ครับ

กรณีลงทุนในปีที่ 2 นั้นก็จะขายได้เมื่อถือหน่วยลงทุนครบ 1 ปี ในเงินลงทุนแต่ละก้อน

[REVIEW] ลงทุน 1 ได้ถึง 2 กับกองทุน T-PrimePlusAI เสริมประกันสุขภาพ3. ค่าธรรมเนียมกองทุนรวม

กองทุนรวม T-PrimePlusAI มีค่าธรรมเนียมในการขาย 1.00% แต่ไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนครับ ในส่วนค่าธรรมเนียมในการจัดการนั้นมีการเก็บ 2.00% และมีการเก็บค่าธรรมเนียมนายทะเบียนเก็บจริง 0.50% (ค่าธรรมเนียมทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ขั้นต่ำในการจองซื้อคือ 500,000 แต่ในการซื้อครั้งต่อๆ ไปสามารถเพิ่มขึ้นได้ครั้งละ 1,000 บาท และมีนโยบายจ่ายปันผลด้วยนะครับ ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง


ลงทุน 1 ได้ถึง 2 กับกองทุน T-PrimPlusAI เสริมประกันสุขภาพ4. สิทธิประโยชน์ในประกันสุขภาพ

กองทุนนี้ได้มีการให้สิทธิประโยชน์ในประกันสุขภาพผ่านบมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ซึ่งเป็นบริษัทประกันที่มีชื่อเสียงระดับโลก สำหรับคุณสมบัติของผู้เอาประกันนั้นคือ เป็นบุคคลธรรมดา ลงทุนอย่างน้อย 500,000 บาทขึ้นไป อายุระหว่าง 15-65 ปี มีสุขภาพแข็งแรง การคุ้มครองนั้นจะเริ่มต้นในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหลังจากซื้อกองทุนรวมหรือเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทประกัน

ประกันที่มอบให้นี้ไม่ต้องตรวจสุขภาพครับ ใช้บริการโรงพยาบาลได้ทั่วประเทศ และสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกได้ถึง 30 ครั้งต่อปี แถมยังมีความคุ้มครองถึง 4 แผน ตั้งแต่ 500,000 - 1,500,000 - 5,000,0000 ไปถึง 10,000,000 บาท ตามตารางข้างล่างนี้นะครับ


ลงทุน 1 ได้ถึง 2 กับกองทุน T-PrimPlusAI เสริมประกันสุขภาพ


อย่างไรก็ตามสิทธิประกันสุขภาพก็มีโอกาสหมดลงได้ในหลายกรณี เช่น เมื่อกรมธรรม์สิ้นสุดตามสภาพบังคับ เมื่อเราพ้นสภาพจากการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน เราอายุเกินกำหนดหรือเราเสียชีวิต และรวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่บริษัทประกันกำหนดไว้ครับ
5. กองทุนนี้เหมาะกับใคร

โดยส่วนตัวแล้วผมว่ากองทุน T-PrimePlusAI เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ ไม่ต้องการความหวือหวาเหมือนการลงทุนในหุ้นขนาดเล็ก แต่เน้นการลงทุนในหุ้นพื้นฐานที่มีการเติบโตอย่างสม่ำเสมอ มีเงินสำหรับการลงทุนก้อนใหญ่ ไม่เน้นซื้อขายไปมาแต่เน้นลงทุนในระยะ 1 ปี ไปจนถึงระยะยาวได้ อีกทั้งเป็นนักลงทุนที่ต้องการความคุ้มครองจากค่ารักษาพยาบาลด้วยครับ เช่น กลุ่มนักลงทุนในวัยทำงานที่มีรายได้สูง ไม่สามารถติดตามการลงทุนด้วยตัวเองได้ตลอดเวลา เป็นเสาหลักครอบครัวและต้องการหลักประกันสุขภาพให้ตัวเองเพื่อสามารถดูแลครอบครัวได้

ส่วนใครที่มีรายได้และเงินเก็บไม่เยอะแต่อยากลงทุนเพื่อได้ประกันสุขภาพด้วย ผมมองว่าลงทุนในกองทุนรวมแยกกับการทำประกันสุขภาพดีกว่านะครับ ไม่เช่นนั้นถ้าคุณต้องการใช้เงินด่วนแล้วขายไม่ได้ในระยะ 1 ปี อาจจะเกิดปัญหาเรื่องสภาพคล่องทางการเงินได้ครับ ทั้งนี้กองทุนนี้มีความเสี่ยง ในกรณีที่ตลาดหุ้นผันผวนผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวน


อย่างไรก็ตามมีจุดที่เราต้องทราบเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนั่นคือกองทุนนี้จะมีการนำมา Review เมื่อดำเนินงานครบ 3 ปี เพื่อพิจารณาในการยกเลิกได้ หากการดำเนินงานไม่เกิดประโยชน์ต่อนักลงทุน หรือค่าใช้จ่ายในเรื่องของประกันมากกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการ ตรงนี้เป็นความเสี่ยงที่เราจะต้องรับทราบไว้นะครับ เพราะในกรณีที่แย่สุดเมื่อเกิดการยกเลิกดำเนินงาน เราจะต้องหากองใหม่และประกันสุขภาพใหม่ซึ่งอาจจะมีสิทธิประโยชน์และเบี้ยประกันที่แตกต่างกันออกไปจากอายุเราที่เพิ่มขึ้นครับT-PrimePlusAI เป็นกองทุนรูปแบบใหม่ที่เราสามารถลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งได้และได้รับผลประโยชน์จากประกันสุขภาพ หากท่านใดสนใจกองทุนรวมลักษณะนี้อย่าลืมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทั้งในเรื่องส่วนของข้อมูลการลงทุนและข้อมูลด้านประกันอย่างละเอียดจากหนังสือชี้ชวนนะครับ ข้อมูลต่างๆสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทางธนาคารธนชาตทุกสาขา หรือโทร 02-126-8300 กด 0บทความนี้เป็น Advertorial