สวัสดีครับ นักลงทุนในกองทุนรวมทุกท่าน พบกับผมหมอนัท อีกครั้งนะครับ ผมเชื่อว่าหากใครติดตามการลงทุนอยู่บ่อยๆ ก็อาจจะสังเกตเห็นได้ว่าปีที่แล้วนั้น ตลาดหุ้นในกลุ่มของ Emerging Market หรือตลาดหุ้นในประเทศที่กำลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศจีน และอินเดีย ที่กำลังจะมีการเติบโตเกินหน้าสหรัฐฯ และยุโรปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านั้น ผลตอบแทนจากการลงทุนก็ค่อนข้างจะไปได้สวยทีเดียวเลยครับ

ทั้งนี้ก็เพราะว่าหุ้นในกลุ่ม Emerging Market ในระยะยาวแล้ว มีโอกาสที่จะได้เห็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ และมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงมากขึ้น และหากเติบโตได้ต่อเนื่องหลายๆ ปีก็จะส่งผลต่อการเติบโตของบริษัทอย่างก้าวกระโดดในประเทศเหล่านั้นครับ

เราได้รู้จักกับกองทุนในกลุ่ม Emerging Market กันไปแล้ว แต่ว่าในวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักตลาดหุ้น ที่น่าสนใจไม่แพ้กับตลาดหุ้นในกลุ่ม Emerging เลยทีเดียว นั่นก็คือ ตลาด Frontier Market นั่นเองครับ

ประเทศที่อยู่ในกลุ่มนี้ และเราคุ้นเคยนั้นก็จะคล้ายๆ กับประเทศไทยเมื่อ 10 กว่าปีก่อน และมีการเติบโตสูงมากนั่นก็คือ “ประเทศเวียดนาม” นั่นเองครับ

ในครั้งนี้เราจะมาดูกันครับว่า เพราะอะไรที่ทำให้ประเทศนี้น่าสนใจในการลงทุน และการลงทุนในประเทศเวียดนามผ่านกองทุนนั้นมีกองทุนไหนที่น่าสนใจครับ

ถ้าหากพูดถึงประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการลงทุนที่น่าสนใจ ชื่อของ “เวียดนาม” น่าจะอยู่ในคำตอบลำดับต้นๆ นักลงทุนหลายท่านแน่นอน โดยเวียดนามเองมีความน่าสนใจดังนี้ครับ


1. GDP เติบโตสูงมากในแต่ละปี

10 ที่ผ่านมาเศรษฐกิจเวียดนามเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉลี่ยแล้ว GDP มีอัตราเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 5-7% เลยทีเดียวครับ นักวิเคราะห์คาดว่าเศรษฐกิจเวียดนามมีแนวโน้มเติบโต 6-7% ในอีก 2 – 3 ปีข้างหน้า (ที่มา: Bloomberg  ณ 31 ธ.ค. 2560)


(Review) อยากลงทุนกับเวียดนาม กองทุนไหนน่าสนใจ?


2. ความได้เปรียบจากโครงสร้างประชากรและตลาดแรงงาน

ประชากรเวียดนามส่วนใหญ่เป็นวัยทำงาน ซึ่งนับว่าสวนทางกับประเทศอื่นๆ ใน AEC ที่เริ่มกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ  ทั้งยังมีการคาดการณ์ว่าประชากรวัยทำงานของเวียดนามจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปี 2582 ซึ่งคาดว่าจะมีประชากรวัยทำงานแตะถึง 70.44 ล้านคน

ถือว่ามีโครงสร้างประชากรที่พร้อมสำหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต นอกจากนี้ประเด็นสำคัญมากก็คือ ค่าแรงก็ยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกันครับ

ส่งผลให้อัตราการจ้างงานในเมืองของเวียดนามยังมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ให้สูงขึ้นในอนาคตรวมถึงช่วยผลักดันให้ภาคการบริโภคภายในประเทศเติบโตตามไปด้วย  อีกสิ่งที่น่าสนใจมากคือเรื่องคุณภาพของประชากรที่โดดเด่นไม่แพ้ประเทศพัฒนาแล้วอีกด้วยครับ


(Review) อยากลงทุนกับเวียดนาม กองทุนไหนน่าสนใจ?


3. เม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติก็ยังคงมีมูลค่าสูง

เม็ดเงินจากต่างชาติไหลเข้าเวียดนามนั้น ถึงมีแนวโน้มเติบโตขึ้นต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2555  โดยปัจจุบันเกาหลีและญี่ปุ่น เป็นผู้ลงทุนหลัก และคาดว่าในอนาคต อาจมีประเทศในยุโรปเข้ามาลงทุนมากขึ้นจากอานิสงส์การทำสัญญา FTA กับสหภาพยุโรป


(Review) อยากลงทุนกับเวียดนาม กองทุนไหนน่าสนใจ?


4. สภาพการเมืองเข็มแข็ง

เสถียรภาพทางการเมืองและนโยบายภาครัฐยังเอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนระยะยาว ทั้งนโยบายการเงินและการคลังที่ผ่อนคลาย ทุนสำรองระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่มั่นคงขึ้นและช่วยรักษาเสถียรภาพของค่าเงินซึ่งไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ค่าเงินค่อนข้างจะผันผวนพอสมควรเลยครับ


(Review) อยากลงทุนกับเวียดนาม กองทุนไหนน่าสนใจ?


คราวนี้เรามาดูในส่วนของเรื่องตลาดหุ้นในเวียดนามกันครับ

ก็ต้องถือว่าร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เริ่มมีกองทุนในต่างประเทศสนใจที่จะลงทุนในเวียดนามเยอะมากขึ้น แต่ถึงกระนั้น ขนาดของตลาดหุ้นเองก็ไม่ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วอย่างที่คิด และยังคงน้อยกว่าประเทศอื่นๆ เช่นประเทศไทย และฟิลลิปปินส์ ดังนั้น ก็หมายความว่า Market Cap ของเวียดนามต่อ GDP นั้น ยังมีศักยภาพการเติบโตได้มากกว่าที่เป็นอยู่ครับ นอกจากนี้ Market ROE หรือ อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นนั้นก็ยังสูง ส่วนอัตราส่วนของราคาต่อกำไรต่อหุ้น หรือ P/E Ratio ก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่ได้สูงมาก

นับจากปีพ.ศ. 2556 Market Cap ของตลาดหุ้นหลักของเวียดนามซึ่งได้แก่ HoChi Min Stock Exchange มีการเติบโตเพิ่มขึ้น 6 เท่า (ที่มา: Credit Suisse : Asia Pacific / Vietnam, Equity Research Strategy , Bloomberg, ณ 27 พ.ย. 2560)

นับตั้งแต่ปี 2556-2560 ดัชนีหุ้นเวียดนาม (VN30) ก็มีผลการดำเนินงานเฉลี่ยที่ 18% ต่อปี 

(ที่มา: Bloomberg, ณ 31 ธ.ค. 2560) ซึ่งถือว่ามีความน่าสนใจ ส่วนในปีนี้ ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ดัชนี VN30 ก็เติบโตขึ้นถึง 11.19% (ที่มา: Bloomberg, ณ 31ม.ค.2561)


(Review) อยากลงทุนกับเวียดนาม กองทุนไหนน่าสนใจ?

และหากผนวกกับความพยายามของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาตลาดหุ้นเวียดนามจากปัจจุบันที่อยู่ใน Frontier Market ให้เข้าสู่ Emerging Market ภายในปี 2020 ด้วยแล้วละก็ ต่างชาติเองก็น่าจะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในประเทศนี้มากขึ้นครับ


(Review) อยากลงทุนกับเวียดนาม กองทุนไหนน่าสนใจ?


ซึ่งในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดในเวียดนาม ก็ดูเหมือนว่าจะกำลังเติบโตไปได้ดี เนื่องจากโครงสร้างประชากรที่ยังคงมีคนหนุ่มสาวอยู่ค่อนข้างมาก และเริ่มมีการเติบโตของคนชนชั้นกลางที่มีรายได้สูงมากขึ้น จึงส่งผลให้มีการเติบโตของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ การศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มอุปโภค บริโภค ซึ่งเราจะเห็นได้จาก กลุ่มร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ ที่มีการเติบโตในเวียดนามติดอันดับต้น ๆ ของโลกเลยก็ว่าได้

มาถึงตรงนี้ใครหลาย ๆ คน คงคิดว่าจะมีการลงทุนกับเวียดนามทางไหนได้บ้าง มีกองทุนที่ไปลงทุนโดยตรงไหม ซึ่งผมจะขออธิบายถึงกองทุนที่เป็นพระเอกของเราในครั้งนี้ครับ


                นั่นก็คือ กองทุนเปิดแอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ (ASP-VIET) 


ผมต้องเล่าก่อนว่า กองทุนนี้เพิ่งเปิด IPO กันไปเมื่อ 16-26 มกราคมที่ผ่านมา และเสียงตอบรับก็ล้นหลามมาก ชนิดที่เปิด IPO แค่วันเดียวก็เต็มมูลค่าโครงการ 2,217.61 ล้านบาท และล่าสุดก็มีการขอเพิ่มทุนขึ้นไปอีก 2,000 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดให้ผู้ลงทุนที่พลาดโอกาสลงทุนไปในคราวก่อนได้มีโอกาสเข้าไปลงทุนกันครับ

โดยกองทุนนี้เป็นกองทุนหุ้น ระดับความเสี่ยง 6 มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นเวียดนามหรือมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม ที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคตหรือจะได้ประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนาม โดยสามารถลงทุนผสมผสานได้ทั้งการลงทุนโดยตรงในตลาดหุ้นเวียดนามผ่านการคัดสรรหุ้นรายตัวโดยทีมผู้จัดการกองทุน และยังสามารถลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศหรือกองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในหุ้นเวียดนามได้อีกด้วย


(Review) อยากลงทุนกับเวียดนาม กองทุนไหนน่าสนใจ?


สำหรับพอร์ตการลงทุนของกองทุน ASP-VIET มีแผนจะลงทุนในเบื้องต้นกับสินทรัพย์ต่างๆ  ดังนี้ครับ

1. ลงทุน ETF หุ้นเวียดนาม ประมาณ 0-40% เพื่อกระจายความเสี่ยง และเพิ่มสภาพคล่องให้กับกองทุน

2. ลงทุนตรงในหุ้นในประเทศเวียดนาม ประมาณ 0-30% เพื่อเน้นลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีมีการเติบโตสูง

3. ลงทุนกับกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนในเวียดนามอีกที ประมาณ 0-30% เพื่อกระจายความเสี่ยง และมีการเติบโตได้ในระยะยาว ซึ่งตัวอย่างผลการดำเนินงานของกองทุนต่างประเทศที่คาดว่าจะเข้าไปลงทุนก็น่าสนใจทีเดียว ดังนี้ ครับ


JP Morgan Vietnam Opportunities Fund 

(Review) อยากลงทุนกับเวียดนาม กองทุนไหนน่าสนใจ?

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต


Dragon Capital Vietnam Enterprise Investment Fund

(Review) อยากลงทุนกับเวียดนาม กองทุนไหนน่าสนใจ?

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต


ผมคงต้องบอกว่า ผลตอบแทนจากกองทุนทั้งสองนั้น น่าสนใจมากกกก ทำเอาตลาดหุ้นบ้านเราแทบจะชิดซ้ายไปเลยครับ 

ผมเชื่อว่าหากนักลงทุนสามารถลงทุนระยะยาวได้ กองทุนเวียดนามนี้ ถือว่าเป็นกองทุนที่เหมาะมากอย่างยิ่งครับ เนื่องจากมีแนวโน้มของผลตอบแทนที่ค่อนข้างจะสูงทีเดียว แถมกองทุนยังมีการกระจายความเสี่ยงไปทั้งกองทุน ETF , กองทุนที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงมีการเลือกหุ้นที่มีโอกาสเติบโตสูงๆ ได้อีกด้วยครับ

แต่การลงทุนในเวียดนามเองก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่เช่นกันครับ เนื่องจากเป็น Frontier Market ความผันผวนของราคาสินทรัพย์เองก็จะค่อนข้างสูง รวมถึงปัญหาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน สภาพคล่องในการขายหุ้นที่ไม่สูงนัก

ดังนั้น นักลงทุนต้องมีความเข้าใจเรื่องตลาดหุ้นฯ และภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่จะไปลงทุนเป็นอย่างดี ไม่ควรที่จะมองเพียงแนวโน้มของผลตอบแทนที่จะได้รับเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมองเรื่องของความเสี่ยงควบคู่ไปด้วยกันครับ ซึ่งผมเชื่อว่า หากนักลงทุนเข้าใจดี ความเสี่ยงจะลดลง และเราสามารถควบคุมได้จนมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่ดีอย่างที่ต้องการครับ

ส่วนท่านที่สนใจลงทุน กองทุน ASP-VIET เค้าจะเปิดให้ซื้อ-ขายทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน (ถ้าตรงกับวันหยุดก็จะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป) โดยจะเปิดรับคำสั่งซื้อล่วงหน้าพร้อมทั้งชำระเงินค่าซื้อในวันที่ 15-19 ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาทครับ ซึ่งล่าสุดกองทุนนี้ก็เพิ่งเพิ่มทุนอีก 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับผู้ลงทุนที่สนใจด้วย 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.assetfund.co.th/VIET_AD.html หรือรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. แอสเซท พลัส 0 2672 1111  ครับ แล้วพบกันครั้งหน้านะครับนักลงทุนทุกท่าน สวัสดีครับ

บทความนี้เป็น Advertorial