(Review) 5 ขั้นมั่นใจลงทุน K-My Funds(Review) 5 ขั้นมั่นใจลงทุน K-My Funds

อยากได้กองทุน ก็มักจะถามคนอื่นๆ แล้วเขาก็จะแนะนำกองแตกต่างกันว่า

ให้ซื้อกองนั้นกองนู้นสิ สุดท้ายก็เลยมักได้ของไม่ตรงกับเป้าหมายของเราจริงๆ


(Review) 5 ขั้นมั่นใจลงทุน K-My Funds

บางคนก็ไม่รู้อะไรเลย ทั้งขาดข้อมูล ไม่เข้าใจ เงินน้อย ไม่มีเวลา ไม่รู้จะลงทุนอะไรดี 

ซื้อตามเพื่อนบ้างไรบ้าง ที่สำคัญของที่ได้มานั้น ก็ไม่ตอบโจทย์แต่ละเป้าหมายด้วย


(Review) 5 ขั้นมั่นใจลงทุน K-My Funds

ซึ่งในความเป็นจริงเราอยากได้แบบนี้มากกว่า 

คือมีการจัดพอร์ตให้กับนักลงทุนเป็นรายคน เพื่อให้ตอบเป้าหมายของนักลงทุน


(Review) 5 ขั้นมั่นใจลงทุน K-My Funds

ทางสำนักงาน ก.ล.ต. ก็ได้ออกแนวคิดที่ว่า 

“การลงทุนที่ดีต้องมีการตั้งเป้าหมายการเลือกสินทรัพย์ที่เหมาะสม

และสุดท้ายต้องมีการติดตามที่ดีด้วย”  

จึงออกมาเป็นโครงการ 5 ขั้น มั่นใจลงทุน


(Review) 5 ขั้นมั่นใจลงทุน K-My Funds

แต่แน่นอนว่าผู้ลงทุนทั่วไปจะทำได้ครบ 5 ขั้นคงยากมาก 

เนื่องจากการทำแผนแบบนี้ต้องใช้เวลา ใช้คน ใช้ความรู้ ใช้กาแฟ(แก้เครียด) 

ใช้ ใช้ ใช้ ทุกอย่างที่สิ้นเปลืองเวลา


(Review) 5 ขั้นมั่นใจลงทุน K-My Funds

จริงๆ แล้วการลงทุนเดี๋ยวนี้ก็ง่ายมากขึ้น เพราะว่ามีสมาร์ทโฟนนี่แหละครับ 

เราซื้อทุกอย่างได้บนมือถือทำไมจะซื้อกองทุน และทำการจัดพอร์ตการลงทุนไม่ได้หล่ะ

ซึ่งตอนนี้ KAsset มีเครื่องมือในการเลือกลงทุน ด้วยการจัดพอร์ตให้ผู้ลงทุนตามความเสี่ยง

ที่เหมาะสมของผู้ลงทุนแต่ละคนให้แล้ว


(Review) 5 ขั้นมั่นใจลงทุน K-My Funds

นั่นก็คือ แอปที่ปรึกษาส่วนตัวด้านกองทุนรวม K-My Funds ที่จะมาเป็นเหมือนโค้ช Digital Wealth Advisor ตามมาตรฐาน “5 ขั้นมั่นใจลงทุน” ของ ก.ล.ต.


(Review) 5 ขั้นมั่นใจลงทุน K-My Funds

โดย App จะเริ่มจาก

1. ทำความเข้าใจความต้องการของคุณ

วิเคราะห์ความต้องการและสามารถประเมินความเสี่ยงของผู้ลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน เพื่อออกแบบการลงทุนได้ตอบโจทย์ตรงตามความต้องการและเป้าหมายของผู้ลงทุน


(Review) 5 ขั้นมั่นใจลงทุน K-My Funds

2. สร้างพอร์ตการลงทุน จากการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ

สามารถให้คำแนะนำผู้ลงทุนในลักษณะของการจัดพอร์ตการลงทุน Asset Allocation  

กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ด้วย พอร์ตแนะนำ 4 แบบ หรือกองทุน K-FIT


(Review) 5 ขั้นมั่นใจลงทุน K-My Funds

3. พร้อมให้คุณลงทุนได้ FIT พอดีตามพอร์ตแนะนำ

ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนตามพอร์ตแนะนำ หรือถ้าไม่อยากยุ่งยากซื้อหลายกอง 

ก็สามารถเลือกลงทุนแบบสำเร็จรูปได้เลยกับ กองทุนกลุ่ม K-FIT ที่จัดพอร์ตมาให้แล้วตามความเสี่ยง 4 ไซส์ เพื่อการตัดสินใจลงทุนที่แม่นยำและได้ผลตอบแทนตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

คำเตือน

กองทุน K-FIT ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้


(Review) 5 ขั้นมั่นใจลงทุน K-My Funds

4. ติดตามพร้อมปรับพอร์ตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

กองทุนกลุ่ม K-FIT จะมีการติดตามและปรับพอร์ตการลงทุน

เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ช่วยให้แผนการลงทุนไปถึงเป้าหมายได้จริง

คอยช่วยดูแลไม่ให้การลงทุนหลุดจากเป้าหมายผลตอบแทนที่ตั้งไว้

เมื่อลงทุนประมาณ 3 ปีขึ้นไป


(Review) 5 ขั้นมั่นใจลงทุน K-My Funds

ขั้นที่ 5. สรุปพอร์ตการลงทุนของคุณได้ชัดเจน

แอปได้แสดงผลตอบแทนเฉลี่ย(ต่อปี)ของพอร์ตเราให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้รู้ว่าสถานะการลงทุนของเราตอนนี้ขาดทุนหรือกำไรมากน้อยแค่ไหนแล้ว

แสดงเป็นกราฟแท่ง เปรียบเทียบกับเส้น FIT Line

(ตามความเสี่ยงของเรา)

โดย FIT Line คำนวณจากพอร์ตการลงทุนแนะนำที่เกิดจากกระบวนการวิเคราะห์ตัวแปรต่างๆ มาเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดในระดับความผันผวนต่ำที่สุด เป็นไกด์ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถปรับพอร์ตของตัวเองได้ถูกต้องแม่นยำ


คำเตือน

FIT Line และพอร์ตลงทุนแนะนำที่นำเสนอ เป็นเพียงรูปแบบการลงทุนเพื่อให้ท่านพิจารณาเท่านั้น ผลตอบแทนที่ได้รับจริงอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าผลตอบแทนจากพอร์ตแนะนำได้


(Review) 5 ขั้นมั่นใจลงทุน K-My Funds

แค่มีสมาร์ทโฟน ก็สามารถลงทุนเพื่อความมั่งคั่งได้เช่นกัน 

เพราะว่ามี ผู้จัดการกองทุนมาดูแลให้แบบทุกที่ทุกเวลา 

ติดตามผลการลงทุนให้ดัวยนะคร้าบบบบบ


(Review) 5 ขั้นมั่นใจลงทุน K-My Funds

ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ย...เพียง 500 บาทก็ลงทุนเป็นพอร์ตได้!

นอกจากนี้ยังมี Feature อื่นๆ ที่ตอบโจทย์ในการให้คำแนะนำการลงทุน ดีขนาดนี้ 

ก็รีบ ๆ Download ผู้จัดการกองทุนมาอยู่ในมือถือซะ

ดูรายละเอียดแอปเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/2PpAV01


คำเตือน:

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน 

และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตบทความนี้เป็น Advertorial