ในช่วงนี้เทรนการลงทุนเปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะครับ ก่อนหน้านี้เวลาที่เราจะซื้อกองทุนรวมเราก็จะดูข้อมูลว่าผู้จัดการกองทุนของค่ายไหนมีความเก่งในการวิเคราะห์เพื่อเลือกซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนอย่างไรบ้าง แต่ในปัจจุบันนี้เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้น ตอนนี้เราสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สามารถเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ (Machine Learning) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นครับ โดยทาง บลจ. ไทยพาณิชย์ก็มีการออกกองทุนประเภทนี้ขึ้นมา คือกองทุน SCBMLT 


รายละเอียดของกองทุนรวม

SCBMLT เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยครับ โดยจะลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 80% โดยมีนโยบายการลงทุนด้วยการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ โดยเอาหุ้นมาวิเคราะห์โดย AI ภายใต้ปัจจัยได้แก่ Value, Quality, Growth, Sentiment, Momentum, Risk เพื่อดูว่าในแต่ละสภาวะตลาด ลงทุนในลักษณะไหนจะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี เนื่องจากแต่ละปัจจัยการลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา ความเสี่ยงกองทุนรวมนี้อยู่ในระดับ 6 ของกองทุนรวมตราสารทุนครับ (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดนโยบายเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.scbam.com/medias/campaign/2017/scbmlt/scbmlt.html)หลักการทำงานของกองทุนรวม

โดยปกติแล้วถ้าเราพูดถึงการใช้ AI และ Machine Learning ในส่วนของการลงทุนเนี่ย มันจะค่อนข้างทำงานได้ซับซ้อนกว่าสมองของมนุษย์เรา เพราะ AI จะเอาข้อมูลที่มีอยู่เยอะๆ มาประมวลผลได้พร้อมๆ กันในจำนวนมากและสามารถวิเคราะห์ได้ในหลายมุมมอง เพื่อคาดการณ์สภาวะและโอกาสข้างหน้าว่าเป็นอย่างไร จะต้องใช้วิธีการไหนในการปรับปรุงการลงทุนอย่างมีศักยภาพ ซึ่งตรงนี้จะเป็นข้อจำกัดของสมองมนุษย์ครับ อย่างตัวเราเนี่ยทำอะไรเยอะๆ บางทีงงเองแถมยังเกิดอคติได้มากกว่าเครื่องจักรพวกนี้ด้วยล่ะ นอกจากนี้ระบบยังสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรองรับสถานการณ์รูปแบบต่างๆ และสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยระบบทำงานอย่างเป็นระเบียบ มีขั้นตอนที่ชัดเจนนำไปสู่กระบวนการการสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ

วิธีคิดในการทำงานนั้นก็มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ครับ


1. Factor Investing : (วิเคราะห์ปัจจัย)

เริ่มต้นจากที่ระบบของเรานั้นจะเอาข้อมูลในอดีตมาประมวลก่อนว่า รูปแบบของหุ้นแต่ละตัวในตลาดหุ้นไทยนั้นมีลักษณะอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องพื้นฐาน แนวโน้มตลาด การเติบโต ความเสี่ยง เพื่อนำมาให้คะแนนความน่าสนใจของหุ้นรายตัว แยกตามปัจจัยการลงทุนในแต่ละกลุ่ม ซึ่งการเรียนรู้ของมันก็จะนำไปสู่การตัดสินใจต่างๆ ได้ต่อครับ


2. Style Rotation by AI : (ปรับเปลี่ยนสไตล์การลงทุน)

หากใครเคยมีประสบการณ์ลงทุนมาบ้างก็พอจะทราบดีว่าในแต่ละปีนั้นจะมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นแตกต่างกัน บางปีอาจจะดี บางปีอาจจะไม่ดี ซึ่งในแต่ละเหตุการณ์นั้นถ้าเราไปดูผลวิจัยอย่าง MSCI แล้วจะพบว่ากลยุทธ์ในการลงทุนแต่ละปีนั้นจะให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกัน แต่ด้วยความที่ว่าเราเป็นมนุษย์ทั่วไปที่อาจจะยังมีอารมณ์และอคติอยู่ จึงอาจจะไม่ได้ปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมก็ได้ ในขณะที่ AI นั้นต่างจากเราเพราะมันจะประมวลการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดในช่วงนั้นๆ จากการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูล เหตุการณ์ และรูปแบบการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีตเพื่อตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสม


3. Optimization : (ตัดสินใจในมุมมองที่เหมาะสม)

ขั้นตอนสุดท้ายนั้น หลังจากที่มีการประมวลผลทั้งหลายเพื่อไปสู่ทางเลือกในการตัดสินใจแล้ว จะใช้วิธีการ Optimization หรือ การหาจุดที่เหมาะสมที่สุดในการลงทุนนะครับ ไม่ใช้แนวฮาร์ดคอร์แบบต้องเสี่ยงสุดๆ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด เพราะฉะนั้นแล้ว การลงทุนในลักษณะนี้จะเน้นการสร้างสมดุล ผลตอบแทนต้องเหมาะสมกับความเสี่ยง สภาพคล่องและต้นทุนของการลงทุนครับ


เพื่อนๆ คงจะเห็นภาพของวิธีคิดและวิธีการในการลงทุนของกองทุนนี้กันแล้วนะครับ หลายๆ คนก็คงสงสัยกันว่าแล้ว AI มันจะทำได้จริงหรอ? จากการทดลองระบบด้วยข้อมูลย้อนหลัง ตั้งแต่มกราคม 2009 – กันยายน 2017 ผลตอบแทนของกองทุนรวมชนะดัชนีอ้างอิงอย่าง SET TRI ได้ครับ
กองทุนนี้หมาะสมกับใคร?

เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนหุ้นนะครับ ถือว่ามีความเสี่ยงสูง อาจจะมีความผันผวนระหว่างทาง ทำให้เกิดกำไรหรือขาดทุนก็ได้ อีกทั้งกองทุนนี้ใช้ระบบบริหารจัดการวิเคราะห์ด้วย AI และ Machine Learning ด้วยนะครับ เป็นของใหม่ในวงการลงทุน ซึ่งท้ายสุดเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อเทียบกับการบริหารกองทุนรวมด้วยการวิเคราะห์โดยใช้คน จะมีผลตอบแทนระยะยาวที่ดีตามที่ได้ Backtest ย้อนหลังหรือไม่ เพราะฉะนั้นแล้ว นักลงทุนที่สนใจควรจะเป็นผู้ที่ยอมรับความเสี่ยงสูงในการลงทุนได้ครับ


(Review) SCBMLT กองทุนยุคใหม่ ใช้ AI วิเคราะห์การลงุทน


สนใจกองทุนรวมนี้ต้องทำอย่างไร?

ปัจจุบันกองทุนนี้จะให้บริการเฉพาะชนิดสะสมมูลค่านะครับ สามารถซื้อขายหน่วยลงทุนในเวลาทำการถึงเวลา 15:30 (ถ้าทางอินเตอร์เน็ตได้ถึงเวลา 16:00) การซื้อขายหน่วยลงทุนคล้ายๆ กองทุนหุ้นทั่วไปคือ สับเปลี่ยน T+2 และ ขายคืน T+3 ครับ และอย่าลืมตรวจสอบในรายละเอียดเพิ่มเติมได้รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆจากหนังสือชี้ชวนนะครับ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับหนังสือชี้ชวนที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 กด 0 กด 6 http://www.scbam.com 

บทความนี้เป็น Advertorial