SET ZERO ประเด็นร้อนที่เพิ่งมีการถกเถียงกันไม่นาน คิดอย่างไรกันบ้างคะ SET ZERO จัดระเบียบใหม่หรือโหดร้ายเกินเหตุSET ZERO จัดระเบียบใหม่หรือโหดร้ายเกินเหตุSET ZERO จัดระเบียบใหม่หรือโหดร้ายเกินเหตุSET ZERO จัดระเบียบใหม่หรือโหดร้ายเกินเหตุ

SET ZERO จัดระเบียบใหม่หรือโหดร้ายเกินเหตุ

SET ZERO จัดระเบียบใหม่หรือโหดร้ายเกินเหตุ

SET ZERO จัดระเบียบใหม่หรือโหดร้ายเกินเหตุ

SET ZERO จัดระเบียบใหม่หรือโหดร้ายเกินเหตุ

SET ZERO จัดระเบียบใหม่หรือโหดร้ายเกินเหตุ

SET ZERO จัดระเบียบใหม่หรือโหดร้ายเกินเหตุSET ZERO จัดระเบียบใหม่หรือโหดร้ายเกินเหตุ

SET ZERO จัดระเบียบใหม่หรือโหดร้ายเกินเหตุ