ยุคนี้ใคร ๆ ก็อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ SME กันทั้งนั้น เพราะการเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเอง สามารถทำงานได้อย่างอิสระและไม่ต้องอยู่ภายใต้ธุรกิจใด ซึ่งไม่ว่าใคร ๆ ก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้ หากมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจดีพอ และมีการเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีก่อนการทำธุรกิจนั้น ๆ ซึ่งหากใครที่อยากทำธุรกิจ SME แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี วันนี้เราได้รวบรวม 5 ข้อต้องรู้ก่อนเริ่มทำ SME จะต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้าง เพื่อให้ธุรกิจเติบโตและไปได้ไกลกว่านี้มาฝากกัน

ก่อนอื่นเราขออธิบายธุรกิจ SME เบื้องต้นก่อนว่าคืออะไร โดยธุรกิจ SME นั้นเป็นธุรกิจที่มีขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนที่สูงและพนักงานจำนวนมากก็สามารถสร้างธุรกิจนี้ขึ้นมาได้ โดยธุรกิจ SME จะทำครอบคลุมกิจการ 3 กลุ่มใหญ่  ได้แก่ ด้านการผลิตสินค้า, ด้านการนำเข้า-ส่งออก, ด้านการให้บริการ แต่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านไหนเราก็ต้องมีการเตรียมพร้อมก่อนทำธุรกิจเสียก่อน ซึ่งจะต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้าง เราไปดูกันเลย

5 ข้อต้องรู้ ก่อนเริ่มทำ SME ต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้าง

1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน

การกำหนดกลุ่มเป้าหมายหลักและรองที่ชัดเจน จะทำให้รู้ว่าเราทำสินค้าอะไรขึ้นมาและทำมาเพื่อใคร ซึ่งจะช่วยการวางแผนตลาดในการขายสินค้าและบริการ ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด นอกจากนี้ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายยังช่วยพัฒนาสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตได้มากขึ้นนั่นเอง 

2. เตรียมพร้อมเรื่องการเงิน

แม้ว่าธุรกิจ SME จะไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนที่สูงมากนัก แต่การวางแผนและเตรียมความพร้อมด้านการเงินที่ดีจะช่วยลดปัญหาในการดำเนินธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยเราจะต้องวางแผนก่อนว่าธุรกิจของเราจะต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่ และจะนำเงินทุนมาจากไหนได้บ้าง แต่ที่สำคัญคือเราไม่ควรนำ “เงินออม” มาใช้ลงทุน เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงสูง แม้ว่าธุรกิจจะมีโอกาสเติบโต แต่ความไม่แน่นอนเกิดได้เสมอ เช่น การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบกับธุรกิจต่าง ๆ มากมาย โดยที่เราไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นมาก่อน ทำให้เราจะต้องมีการวางแผนเงินที่จะนำมาลงทุนให้ดี เพราะหากเกิดอะไรขึ้นเราก็จะยังมีเงินออมไว้ใช้ยามฉุกเฉินได้

3. การวางแผนการตลาด

เราจะต้องเขียนแผนการตลาดให้ละเอียดและชัดเจนมากที่สุด เพื่อจะช่วยให้เรารู้ขั้นตอนต่อไปว่าต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้ธุรกิจของเราดำเนินต่อไปได้อย่างเติบโต และช่วยลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ โดยเราจะต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใคร, รู้รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของเราทั้งข้อดีและข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์ และศึกษาพฤติกรรมการซื้อขายของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้เปรียบเทียบกับบริษัทที่เป็นคู่แข่งได้

4. ศึกษาเรื่องธุรกิจ SME แบบรอบด้าน

การทำธุรกิจของตัวเองการมีความรู้รอบด้านถือเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางธุรกิจ กฎระเบียบ มาตรฐานการผลิต การเขียนแผนธุรกิจ รวมถึงเรื่องนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ทันสมัย ล้วนเป็นเรื่องที่เราควรต้องศึกษา เพื่อให้เราดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น และยังช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากธุรกิจ SME ได้ในอนาคต

5. หาที่ปรึกษาด้านเงินทุนและธุรกิจที่ไว้ใจได้

หากเราไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของธุรกิจ SME ทั้งการเงิน การตลาด และกฎหมายต่าง ๆ มากมายนัก ก็ไม่ต้องกังวลไป เรายังสามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยการหาที่ปรึกษาธุรกิจที่ไว้ใจได้ และจะยิ่งดีมาก ๆ หากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรง

หากใครที่ทำธุรกิจหรือกำลังจะเริ่มต้นทำธุรกิจ SME อยู่ และต้องการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ เราขอแนะนำ ‘SME D coach’ โค้ชผู้ให้คำปรึกษาด้านการเงินและธุรกิจ จาก ‘SME D Care Center’ ศูนย์บริการให้คําปรึกษาครบวงจร โดยมีโค้ชจาก ‘SME D bank’ ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทยและโค้ชจากหน่วยงานพันธมิตร เข้ามาให้คำปรึกษาและช่วยพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจ SME สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ซึ่งก่อนที่เราจะไปดูว่าโค้ชแต่ละท่านเป็นใคร และมีหัวข้อที่ให้คำปรึกษาอะไรบ้าง เราขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ SME D bank  กันก่อนนะครับ

‘SME D Bank’ หรือ ‘ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย’ (ธพว.) เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่ให้บริการทางการเงินกับ SME ไทย โดยมีนโยบายช่วยเหลือและสนับสนุนให้ SME เข้าถึง ‘ความรู้คู่เงินทุน’ ทั้งด้านการเงิน, ด้านร่วมลงทุน และด้านพัฒนาผู้ประกอบการ เช่น การเติมองค์ความรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะให้กับผู้ประกอบการทั้งด้านออนไลน์และออฟไลน์ เป็นต้น

ทางธพว. จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ประมาณ 30 หน่วยงาน เพื่อดำเนินโครงการ ‘SME D Coach’ ซึ่งเป็นบริการให้คำปรึกษาและแนะนำธุรกิจอย่างครบวงจร จากทีมโค้ชมืออาชีพที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญ จากทั้งฝั่งวิชาการและฝั่งผู้มีประสบการณ์จริง เพื่อมาช่วยให้ผู้ประกอบการ SME มองเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเอง และนำความรู้ที่ได้ไปปรับตัวให้ทันกับความการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ธุรกิจพัฒนาและยกระดับให้ธุรกิจเติบโตขึ้นไปอีกขั้น

โดย SME D Coach จะให้คำปรึกษาตั้งแต่เราอยากจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือให้คำปรึกษาเชิงลึกเฉพาะด้าน ซึ่งจะให้คําปรึกษามีทั้งหมด 7 ด้าน ที่เจาะลึก ครอบคลุม ครบด้าน ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ประยุกต์ใช้ได้จริง โดยสามารถเลือกได้ทั้งวิธีรับคำปรึกษาผ่านสำนักงานใหญ่ ธพว. หรือ Online, เลือกขอรับคำปรึกษาแบบตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่ม หรือเลือกช่วงเวลา เลือกโค้ช และหัวข้อที่ต้องการรับคำปรึกษาก็ได้เช่นกัน  

ตัวอย่าง โค้ชจาก ‘SME D coach’

  • โค้ชโซอี้ (ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์) เป็นออนไลน์ Embassordor Ticktok for Business 2021 และผู้เชี่ยวชาญด้านFacebook สอนเรื่องกลยุทธ์การตลาด
  • โค้ชราชิต (คุณราชิต ไชยรัตน) เป็นกรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทําบัญชี สอนเรื่องบัญชีออนไลน์ AccRevo

  • โค้ชวิศรุต (คุณวิศรุต กริ่มทุ่งทอง) รองนายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิตอล สอนเรื่องการสร้างแบรนด์ และเทคโนโลยีดิจิตอล
  • โค้ชซ้ง คุณอภิวัฒน์ หวังมีชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บนกองเงินกอง ทอง โซลูชัน จํากัด บริหารการเงิน บัญชีและภาษี

นี่เป็นตัวอย่างของโค้ชและเนื้อหาที่โค้ชจะสอนเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น บอกเลยว่าน่าสนใจแถมยังครอบคลุมรอบด้านใช่ไหมครับ ซึ่งหากใครที่สนใจให้ SME D coach เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ เราก็มีโปรโมชันดี ๆ มาฝากกัน

โปรโมชัน

จองสิทธิและสมัครสมาชิก  SME Plus เพื่อรับคำปรึกษากับ SME D Coach

100 ท่านแรกรับ voucher มูลค่า 100 บาท และ Gift set ถุงผ้าพร้อม หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์

อย่างไรก็ตาม การเตรียมพร้อมที่ดีก็มีชัยไปกว่าครึ่ง การทำธุรกิจทุกอย่างย่อมมีความเสี่ยง แม้ว่าการเตรียมพร้อมนี้จะไม่ได้  การันตรีผลประกอบการที่แน่นอน แต่ก็อาจจะช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้กับเราได้ โดยเฉพาะเรื่องเงินทุนและการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ยิ่งถ้าได้มีที่ปรึกษาดี ๆ อย่าง SME D Coach ก็อาจจะช่วยเราอุ่นใจมากขึ้น และธุรกิจก็อาจจะเติบโตและไปได้ไกลได้มากขึ้นครับ

สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Call Center 1357

LineOA: @smedevelopmentbank

Facebook:  smedevelopmentbank

บทความนี้เป็น Advertorial