59.3k
views
ขายฝาก vs จำนอง : ขายฝากคืออะไร? ต่างกับจำนองอย่างไร?
HIGHLIGHTS
  • ขายฝาก คืออะไร?
  • จำนองคืออะไร?
  • ขายฝาก VS จำนอง เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย
  • จุดเด่นของการขายฝาก

“อยากได้เงินทุนจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีจะเลือก ขายฝาก หรือ จำนองดี?”

คำถามนี้อาจเป็นคำถามที่ใครหลายคนสงสัยอยู่ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมานี้ หลายคนอาจจำเป็นต้องใช้เงิน แต่ไม่รู้จะเลือกทางไหน?

คำตอบเรื่องนี้ไม่ยาก ไม่ง่าย แต่สิ่งที่เราต้องเริ่มต้นคือ เข้าใจความหมายของคำว่า “ขายฝาก” และ “จำนอง” กันเสียก่อน

ขายฝาก คืออะไร?

ขายฝากอสังหาฯ คือ การทำนิติกรรมการซื้อขายอสังหาฯรูปแบบหนึ่งซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที แต่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ขายนั้น สามารถนำเงินมาไถ่ถอนทรัพย์สินของตนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยในส่วนของผู้ที่เป็นฝ่ายรับซื้อฝากนั้น ก็จะมีสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการขายฝากสูงสุดถึง 15% ต่อปี หรือ 1.25 % ต่อเดือนและได้รับเงินจากการขายฝากคืนทันทีหากมีการไถ่ถอนเกิดขึ้น

แปลให้ง่ายกว่านั้น มันคือ การขายและให้โอกาสการซื้อคืนนั่นเอง ยกตัวอย่าง เช่น นาย ก เป็นเจ้าของกิจการแห่งหนี่ง ซึ่งมีที่ดินอยู่และมองว่าธุรกิจจำเป็นต้องใช้เงิน เลยตัดสินใจเอาไปขายฝากกับ นาย ข ผู้ซึ่งเป็นนักลงทุนมีเงินเหลือใช้

ทันทีที่ขายฝากเสร็จสิ้น ที่ดินนั้นจะเป็นของนาย ข ทันทีแต่นาย ก ยังสามารถนำเงินมาซื้อที่ดินคืนจากนาย ข ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา แต่ไม่เกิน 10 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด แต่ถ้านาย ก ไม่มาซื้อคืน ทรัพย์สินนั้นก็จะเป็นของนาย ข โดยสมบูรณ์

ผลของการขายฝาก คือ นาย ก ได้เงินไปใช้ ส่วนนาย ข จะได้ผลประโยชน์ตอบแทนกลับมานั่นเอง

จำนองคืออะไร?

แต่ในทางกลับกัน จำนอง นั้นจะถือว่าเป็นการทำนิติกรรมอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้แก่ผู้รับจำนอง โดยทรัพย์สินจะยังไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับจำนองโดยทันที หากผิดนัดชำระหนี้ต้องมีการฟ้องร้องบังคับคดีให้ทางศาลยึดทรัพย์ก่อน

จากตัวอย่างเดิม ถ้าหากนาย ก เลือกเอาทรัพย์สินไปจำนองกับนาย ข (ผู้รับจำนอง) แทนที่จะขายฝาก และถ้านาย ก ไม่จ่ายเงินกู้คืนนาย ข แล้วล่ะก็ นาย ข ต้องไปฟ้องร้องให้ศาลตัดสินให้ที่ดินดังกล่าวเป็นของ นาย ข เนื่องจากนาย ก ไม่ยอมจ่ายหนี้นั่นเอง


ข้อดี และข้อเสีย ของการขายฝาก และจำนอง

ขายฝาก vs จำนอง : ขายฝากคืออะไร? ต่างกับจำนองอย่างไร?

สรุปจุดเด่นของการขายฝาก

จะเห็นว่ากรณีของการขายฝาก-รับซื้อฝากนั้น โดยรวมถือว่ามีข้อดีมากกว่าการจำนองทั้งในแง่ของผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก

  • ถ้ามองในแง่ของผู้รับซื้อฝาก จะเห็นว่าได้รับทรัพย์สินมาโดยตรง ไม่ต้องฟ้องร้องเมื่อผิดนัดชำระหนี้
  • ส่วนในแง่ของผู้ขายฝาก ก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับวงจากเงินขายฝากที่สูงกว่าหรือตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก และยังสามารถไถ่ถอนคืนได้หากต้องการ

อย่างไรก็ตาม การขายฝากก็มีความเสี่ยงในหลายๆด้าน ทั้งเรื่องของการประเมินราคาต่างๆ รวมถึงเรื่องสภาพคล่องของสินทรัพย์ที่ต้องระวังเมื่อผู้ซื้อต้องการนำไปขายต่อ ซึ่งตรงนี้ต้องพิจารณาความเสี่ยงเป็นรายกรณีไป
ขายฝาก vs จำนอง : ขายฝากคืออะไร? ต่างกับจำนองอย่างไร?

สรุป

ปัจจุบันนี้ การขายฝากถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการมองหาแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ที่ต้องการ และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนสำหรับผู้ที่มองหาอสังหาริมทรัพย์ดีๆ เช่นเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันการขายฝาก-รับซื้อฝาก ก็มีตัวกลาง เช่น ZAZZET (ซีแอซเซ็ท) เว็บไซต์จับคู่ขายฝากอสังหาฯ เข้ามาช่วยจับคู่อสังหาริมทรัพย์และผู้รับซื้อฝาก พร้อมบริการแนะนำบริษัทประเมินอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความเห็นชอบจากกลต. และมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการขายฝากตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ สะดวกรวดเร็วเพราะสามารถเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชม. ที่ zazzet.com


บทความหน้าพบกับ

  • ข้อควรรู้ ก่อนเซ็นสัญญาขายฝาก ทั้งในแง่ของ ผู้ขายฝาก และ ผู้รับซื้อฝาก
  • กรณีตัวอย่างที่อาจผิดกฎหมาย-โดนโกงได้ รวมถึงทางการแก้ไขปัญหาเหล่านี้
by ZAZZET
Writer of รู้ลึก รู้จริงเรื่องขายฝาก by ZAZZET.
รู้ลึก รู้จริง เรื่องขายฝาก
TRENDING