12.8k
shares
TPIPP ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะที่ใหญ่ที่สุดในไทยที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
by TarKawin,Mar 6, 2017 6:00 AM
writer of Tarkawin

TPIPP ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะที่ใหญ่ที่สุดในไทยที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

สวัสดีครับเพื่อนๆ นักลงทุนที่เป็น IPO แฟนคลับ ช่วงหลังนี้มีหุ้นน้องใหม่เข้ามาในตลาดหลักทรัพย์ฯ เยอะอยู่เหมือนกันนะครับ วันนี้ก็มีอีกบริษัทหนึ่งที่จะมาเล่าให้ฟังเช่นเคย คือ TPIPP หรือบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เห็นชื่อแล้วทุกคนก็คงจะเดาได้นะครับว่าเป็นบริษัทในกลุ่มของ TPIPL นั่นเอง หลายคนรอบตัวผมที่ได้ศึกษาเรื่องนี้มาบ้าง ก็จะบอกกันว่าบริษัทนี้เป็นหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ แต่รายละเอียดลึกๆ เป็นอย่างไร เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของบริษัทนี้กันนะครับ

 

ข้อมูลธุรกิจ

จากข้อมูล Filing ที่ผมได้ศึกษามานั้น บริษัทนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2534 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการด้านพลังงานและสาธารณูปโภค ปัจจุบันกิจการของบริษัทฯ มีรายได้หลักๆ มาจาก 2 ธุรกิจ ดังนี้

 

1. ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค: บริษัทฯ ได้มีการดำเนินกิจการโรงไฟฟ้า ได้แก่

  • โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF): เป็นโรงไฟฟ้าที่นำขยะจากชุมชนและขยะจากหลุมฝังกลบ มาเข้ากระบวนการคัดแยกและแปรเป็นเชื้อเพลิงเพื่อนำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า โดยการตั้งหน่วยรับขยะจากชุมชนเพื่อนำขยะมาเข้าสู่กระบวนการผลิตเชื้อเพลิง ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาโรงไฟฟ้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทาง “ขยะเป็นศูนย์” เพื่อลดการก่อมลภาวะ ซึ่งพลังงานไฟฟ้าจากส่วนนี้จะขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  มีสัญญาการขายไฟฟ้าอย่างแน่นอนแล้วเป็นจำนวน 73 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาการขายไฟฟ้าให้กฟผ.อีกจำนวน 90 MW ซึ่งจะได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐหรือส่วนเพิ่มในการรับซื้อไฟฟ้า (Adder) ด้วยนะครับ
  • โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง: พลังงานความร้อนเป็นพลังงานที่น่าสนใจอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตที่ใช้พลังงานอุณหภูมิสูงแล้วต้องปล่อยความร้อนทิ้งไป ก็นำความร้อนนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ปัจจุบันทางบริษัทฯ ก็ได้นำพลังงานนี้จากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ของ TPIPL มานำผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อขายให้แก่บริษัท TPIPL ไปใช้ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์อีกครั้ง เป็นธุรกิจแบบอัฐยายซื้อขนมยายเลยนะครับ ผมชอบตรงนี้มากๆ
  • โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน: มีจำนวน 1 โรง จะขายไฟฟ้าให้แก่บริษัท TPIPL
  • โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินและพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF): มีจำนวน 1 โรง จะขายไฟฟ้าให้แก่บริษัท TPIPL

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของ TPIPP ก็คือ บริษัทฯ พยายามใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ขยะที่ทิ้งกันก็นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ พลังงานจากการผลิตของบริษัท TPIPL ที่ต้องปล่อยทิ้งก็นำกลับมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า แล้วขายกลับไปใช้ในกระบวนการผลิตได้ และที่เด็ดที่สุดคือ โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะนั้นใช้กระบวนการที่มีอุณหภูมิสูง ซึ่งก็จะผลิตพลังงานความร้อนทิ้งได้ด้วย เป็นแบบ 2 in 1 เลยครับ

 

ถ้าเรามามองในสัดส่วนของภาพข้างล่าง จะเห็นได้ว่าการเติบโตในธุรกิจมีมากขึ้นเรื่อยๆ จากการทยอยเปิดโรงงานใหม่ๆ ที่จะเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าตามแผนในอนาคต โดยพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะจะเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และจะทำให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตติดตั้งเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก 150 เมกะวัตต์ในปี 2559 เป็น 440 เมกะวัตต์ภายในปี 2560

TPIPP

2. ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV)

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV) รวมถึงร้านสะดวกซื้อที่ปั๊ม โดยปัจจุบันมีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 8 แห่ง สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) 1 แห่ง และสถานีบริการทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV) อยู่ 3 แห่ง โดยส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดสระบุรีครับ

 

3. ธุรกิจเกษตรกรรม

นอกจากขยะที่นำไปผลิตเป็นพลังงานเชื้อเพลิงแล้ว ขยะส่วนที่เหลือจากการผลิตที่เป็นอินทรียวัตถุก็ยังนำไปขายให้กับบริษัท ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ ซึ่งเป็นอีกบริษัทในเครือของ บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพื่อนำไปผลิตปุ๋ยชีวภาพและขายให้กับธุรกิจการเกษตรได้อีกต่อหนึ่งครับ

 

ข้อมูลทางการเงิน

TPIPP

จะเห็นได้ว่าจากปี 2556 - 2557 นั้น รายได้หลักจะมาจากธุรกิจโรงไฟฟ้าและสถานีบริการน้ำมันในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน แต่ในปี 2558 สัดส่วนรายได้ของธุรกิจโรงไฟฟ้านั้นสูงกว่า และเมื่อเราเปรียบเทียบระหว่างปี 2558 และปี 2559 จะเห็นว่าในปี 2559 รายได้หลักมาจากธุรกิจโรงไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบไปแล้ว เป็นสัดส่วน 80%

TPIPP

นอกจากรายได้ที่มีแนวโน้มจะเติบโตขึ้น กำไรขั้นต้นก็ไม่น้อยหน้าเลยนะครับ หากเราไปดูข้อมูล Filing เพิ่มเติมแล้วจะเห็นทันทีว่า ธุรกิจมีการเติบโตดีขึ้น แต่ทางบริษัทฯ ยังไม่ได้มีต้นทุนขายเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่  ทำให้มีสัดส่วนของกำไรขั้นต้นที่เพิ่มมากขึ้น

สรุปสาระการเงินและผลดำเนินงานย้อนหลัง TPIPP

TPIPP

ในส่วนกำไรสุทธิของ TPIPP มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี โดยตัวเลขกำไรสุทธิล่าสุดในปี 2559 อยู่ที่ 1,824.2 ล้านบาท  ซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว

 

ความเสี่ยงของธุรกิจ

การลงทุนมีความเสี่ยงล่ะเนอะ แม้ธุรกิจจะดูดีขนาดไหน แต่จะไม่พูดถึงความเสี่ยงก็ไม่ได้ โดยความเสี่ยงที่เราพอจะคาดการณ์กันได้เบื้องต้นก็มีอยู่นะครับ มาดูกันเลย

  1. จะเห็นได้ว่าการขายพลังงานไฟฟ้านั้น ทางบริษัทฯ มีลูกค้าน้อยรายมาก ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัทแม่คือ TPIPL เท่านั้น หากอยู่ๆ เกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถขายพลังงานไฟฟ้าให้กับลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายรัฐที่อาจจะเปลี่ยนในอนาคต การเข้าแทรกแซงในเรื่องพลังงานของรัฐบาล การไม่ต่อสัญญา ตลอดจนบริษัทที่เป็นคู่ค้าเกิดผลกระทบทางธุรกิจ ก็ย่อมส่งผลต่อกิจการของบริษัทฯ ด้วยครับ ข้อแนะนำของผมก็คือเราจะต้องดูผลการดำเนินงานของบริษัท TPIPL ควบคู่ไปด้วยว่าเขามีทิศทางธุรกิจในการผลิตที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นหรือไม่ด้วยครับ
  2. วัตถุดิบของบริษัทฯ คือ ขยะ ซึ่งเกิดจากการนำมาจากที่ต่างๆ เราจึงไม่สามารถทราบได้เลยว่าวัตถุดิบนั้นจะนำมาใช้ได้มากน้อยขนาดไหน และจะมีขยะมากพอตามเป้าในการผลิตหรือเปล่า เพราะในบางประเทศก็พบปัญหาเผาขยะจนไม่มีขยะมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าต่อก็มีนะครับ เช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่ต้องซื้อถ่านหินมาประกอบกิจการ ถ้ามีการหยุดชะงักในการขายถ่านหินแล้ว ก็ย่อมทำให้ธุรกิจประสบปัญหาตามมาได้
  3. หากธุรกิจมีผลดำเนินงานที่ดี มีคู่แข่งเข้ามาในตลาดแล้วก็มาแย่งขยะซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างพลังงานไฟฟ้า อันนี้ก็จะเกิดปัญหาจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ได้เช่นกัน อาจจะต้องทำการซื้อขยะแทนและทำให้เกิดต้นทุนมากขึ้น อันมีผลต่อการดำเนินงานได้
  4. ธุรกิจโรงไฟฟ้าจะมีความเสี่ยงต่อผลการดำเนินงาน หากโรงไฟฟ้าต้องมีการหยุดพักเพื่อซ่อมบำรุง ซ่อมแซมความเสียหายจากเหตุที่ไม่คาดฝัน หรือขาดวัตถุดิบจนต้องหยุดชะงัก อีกทั้งบริษัทฯ ยังต้องพึ่งพาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หากสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไปก็ทำให้ธุรกิจเกิดปัญหาได้เช่นกัน
  5. ความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้จากการลงทุนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจ สงคราม การเมือง ภัยธรรมชาติ ที่เราจะต้องประเมินกันไว้ก่อนการลงทุนครับ

TPIPP ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะคลิกเพื่อดูภาพใหญ่

ทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของหุ้น IPO น้องใหม่ที่เข้ามาซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ฯ นะครับ ธุรกิจนี้มีความน่าสนใจที่เป็นพลังงานหมุนเวียนรูปแบบใหม่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และมีแนวโน้มในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาเรื่องความเสี่ยงก่อนการลงทุนเสมอนะครับ ทั้งนี้ หากใครสนใจข้อมูลที่จะศึกษามากขึ้นก็สามารถดูเพิ่มเติมได้จากข้อมูล Filing ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ www.tpippipo.com ครับ

 

by TarKawin
Writer of Tar Kawin.
ทุกบทความของ Tar Kawin กูรูสายน่ารักเฟรนด์ลี่จาก aomMONEY ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนแบบ D...
TRENDING