Latest Posts

เด็กฝึกงาน
icon calendarJuly 13, 2018 6:16 am

“เด็กฝึกงาน” ต่างจังหวัดใน กทม. ประสบการณ์ที่แลกมาด้วยเงิน!!!

ช่วงปิดเทอมเป็นช่วงเวลาพักผ่อนจากการเรียนของนักศึกษาทั้งหลาย บางคนวางแผนเที่ยว วางแผนดูซีรีย์ วางแผนกิน วางแผนทำในสิ่งที่ชอบ และก็มีอีกหลายคนเช่นกันที่มีแผนในการใช้เวลาว่างนี้อย่างเป็นประโยชน์ที่สุด นั่นก็คือ การเป็น “เด็กฝึกงาน”

error: