Latest Posts

เด็กฝึกงาน
icon calendarJuly 13, 2018 6:16 am

“เด็กฝึกงาน” ต่างจังหวัดใน กทม. ประสบการณ์ที่แลกมาด้วยเงิน!!!

ช่วงปิดเทอมเป็นช่วงเวลาพักผ่อนจากการเรียนของนักศึกษาทั้งหลาย บางคนวางแผนเที่ยว
วางแผนดูซีรีย์ วางแผนกิน…

error: