Latest Posts

icon calendarNovember 16, 2023 12:00 pm

อยากมีเงินก้อนใน 10 ปี แถมใช้ลดหย่อนภาษีได้ แบบนี้ควรซื้อประกันสะสมทรัพย์ใช่ไหม?

ประกันชีวิตรูปแบบหนึ่ง มาในรูปแบบของการสะสมเงิน ได้ทั้งเงินที่ต้องการตามเป้าหมาย และความคุ้มครองชีวิตควบคู่กัน เหมาะสำหรับคนที่อยากมีเงินก้อนจำนวนแน่นอนในระยะเวลาที่ชัดเจน ประกอบกับอยากได้ความอุ่นใจจากการคุ้มครองจากประกันอีกส่วนหนึ่ง

error: