Latest Posts

ทำอะไรได้หลายอย่างแต่ไม่เก่งอะไรสักอย่าง
icon calendarJuly 24, 2018 11:16 am

“ทำอะไรได้หลายอย่างแต่ไม่เก่งอะไรสักอย่าง” คุณเคยรู้สึกแบบนี้กับตัวเองไหม?

มีคนนิยามความสามารถแบบ “ทำอะไรได้หลายอย่างแต่ไม่เก่งอะไรสักอย่าง” เลยไหม? นี้ว่าเป็น “เป็ด” หลายครั้งการเป็นเป็ด มักถูกสังคมมองว่าเป็นคน

error: