Latest Posts

icon calendarApril 5, 2023 2:47 pm

“ถ้ารู้ตั้งแต่ตอนนั้น วันนี้สบายไปแล้ว” (Work-Live-Balance ) หนังสือการเงิน-การใช้ชีวิตสำหรับคนรุ่นใหม่จาก TaxBugnoms 

เรื่องราวประสบการณ์การทำงานอันโลดโผนของพรี่หนอม เลยอยากให้เขียนหนังสือในคอนเซปต์ที่ว่า “หากต้องแนะนำคนรุ่นใหม่อยากบอกอะไร?” 

icon calendarApril 5, 2023 2:17 pm

ความรู้การเงินคือเครื่องมือสู่อิสรภาพในการใช้ชีวิต – กิตติศักดิ์ คงคา เจ้าของเพจลงทุนศาสตร์ กับหนังสือเล่มใหม่ ‘ยอดมนุษย์เงินเหลือ’

‘เงิน’ ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ โลกก็ยังคงขับเคลื่อนด้วยระบบทุนนิยม และมันคือเครื่องมือที่จะนำเราไปสู่อิสรภาพในการใช้ชีวิตแบบที่เราฝันเอาไว้ด้วย

error: