Latest Posts

4 วิธีแก้ปัญหา Burnout
icon calendarApril 21, 2021 5:00 pm

4 วิธีแก้ปัญหา Burnout สำหรับคนเบื่องานและหมดไฟ

ใครที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองเบื่อหน่ายงานที่ตัวเอง หมดไฟ นอยกับทุกสิ่ง รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่า จนไม่อยากจะทำอะไรเลย บอกเลยนะว่าต้องระวังให้ดีเพราะอาจจะกำลังอยู่ในสภาวะ Burnout อยู่ก็ได้

error: