แต่ละคนมีอาชีพและหน้าที่ๆแตกต่างกัน ทำให้เป้าหมายทางการเงินของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป 'การออมเงิน' เป็น 1 ส่วนที่สำคัญที่สุดของการเดินทางเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้น เมื่อมีเงินออมเราสามารถนำไปต่อยอดด้านการลงทุนได้ เพื่อต่อยอดให้เราบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น, เอาไว้ใช้ในยามเกษียณ ซึ่งเป้าหมายทั้งหมดล้วนเริ่มต้นจากการออม

แต่หลายๆคนก็มักเกิดคำถามว่า แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้เราควรออมเงินแบบไหน? แนวทางง่ายๆของการออมสำหรับคนทุกวัยที่อยากเริ่มต้นออมเงินแต่ไม่รู้จะเริ่มวางแผนการออมเงินยังไงดี

 

วัยสร้างฝัน: ช่วงอายุ 20-30 ปี

วัยนี้เป็นวัยที่เรียกว่าเป็น วัยเริ่มต้นทำงาน ในวัยนี้หลายๆคนยังไม่มีภาระที่ต้องรับผิดชอบมากนัก และยังเป็นวัยที่สามารถทำงานได้อีกนานเพื่อสร้างอนาคต จึงเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับการเก็บออมเงิน

ทางลัดที่จะเรียนรู้เรื่องการลงทุนสำหรับวัยนี้คือ การหาไอดอลด้านการลงทุน เพื่อเรียนรู้เรื่องราวด้านการเงิน ทั้งเรื่องการออม, การลงทุน ในวัยนี้ควรฝึกการลงทุนเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญมากที่สุด เพราะคนวัยนี้แม้จะต้องเสียเงินลงทุนไปแต่ก็สามารถฟื้นตัวได้เร็ว

การออมเงินสำหรับคนวัยนี้ควรเริ่มต้นจากการแบ่งเงินออมออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนหนึ่งนำไปลงทุนในหุ้นด้วยจำนวน 90% และอีก 10% ควรนำไปลงทุนในธนาคารในรูปแบบเงินฝากหรือตราสารหนี้ที่มีความปลอดภัยสูง ได้อัตราดอกเบี้ยแน่นอนเพื่อเป็นหลักประกันให้ตนเอง บางคนที่ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนได้มากหน่อยอาจลงทุนในหุ้นทั้ง 100% เลยก็ได้เช่นกัน

TIP การลงทุนในหุ้นสามารถสร้างผลตอบแทนเป็นอย่างดี เพราะในระยะยาวหุ้นจะมีทิศทางเพิ่มมากขึ้น โดยเลือกซื้อหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีแล้วซื้อเก็บไว้ จะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของหุ้นได้มาก

 

วัยสร้างครอบครัว: ช่วงอายุ 31-40 ปี

ในวัยนี้หน้าที่การงานของหลายๆคนเริ่มมั่นคง ด้วยรายได้สูงขึ้นจึงต้องเก็บเงินออมสำหรับเป้าหมายต่างๆเช่น การสร้างครอบครัว, การผ่อนบ้าน, การผ่อนรถ ทำให้ค่าใช้จ่ายของคนในวัยนี้เพิ่มมากขึ้น

การออมเงินควรปรับลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเหลือเพียง 50% และเพิ่มส่วนที่ลงทุนในธนาคารเป็น 50% เพราะคนวัยนี้รับความเสี่ยงได้น้อยลง เพราะภาระค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งต้องสำรองสำหรับสร้างครอบครัว

TIP อาจเริ่มต้นลงทุนทำธุรกิจส่วนตัว เพื่อเป็นการสร้างหนทางรายได้ให้มากขึ้นและยังได้ทำตามความชอบอีกด้วย

 

วัยสร้างตัว: ช่วงอายุ 41-55 ปี

ในบรรดาคนทุกวัย วัยนี้ถือว่าเป็นวัยที่สามารถสร้างรายได้สูงที่สุดและมีความมั่นคงในอาชีพมากที่สุด แต่ก็เป็นวัยที่มีรายจ่ายมากที่สุดเช่นกัน เพราะภาระรับผิดชอบต่างๆเช่น ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของตนเองและของคนในครอบครัวด้วย

ดังนั้นจึงควรปรับเปลี่ยนการลงทุนเพื่อการออมให้เป็น การลงทุนในหุ้น 30% และลงทุนในธนาคาร 70% เพื่อความปลอดภัย อาจเกิดปัญหายามฉุกเฉินแล้วไม่มีเงินเก็บสำรองไว้

TIP ควรลงทุนในหุ้นระยะยาวเพื่อเพิ่มพูนเงินออมให้มาก จะได้มีรายได้รวมกับดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝากของธนาคารด้วย

 

วัยสร้างสุข: ช่วงอายุ 55 ปีขึ้นไป

หลายคนที่เข้าสู่วัยนี้ลองปรับลดการออมที่เน้นลงทุนในหุ้นให้เหลือเพียง 10% และเน้นการออมไปกับเงินฝากในธนาคารหรือตราสารหนี้ 90% แทน เพราะวัยนี้เป็นวัยที่ต้องการความปลอดภัยสูงและรับความเสี่ยงได้น้อยที่สุด หากเกิดความผิดพลากจากการลงทุนก็ยังมีเงินสำรองเก็บไว้ใช้โดยไม่กระทบสถานภาพทางการณ์เงินมากนัก

TIP บางคนอาจนำเงินไปลงทุนในธุรกิจขนาดเล็กแต่ไม่ควรเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยง

 

"ออมเงิน" ตามวัย ทำได้ไม่มีจน

   

แค่นี้ทุกคนก็สามารถมองเห็นภาพการออมโดยการลงทุนแล้ว การออมเงินไม่ใช่เรื่องยาก ขอเพียงเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ โดยเริ่มจากการวางแผน และอย่าลืมสิ่งสำคัญคือต้องมีวินัยในการออม 

เมื่อเรายึดแผนการออมไว้ เราก็สามารถสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงได้อย่างมีความสุข