Insurance for life by คปภ.

Latest Posts

icon calendarOctober 7, 2022 3:37 pm

ใกล้สิ้นปีแล้ว ซื้อประกันแบบไหน ถึงได้ลดหย่อนภาษีบ้าง?

ทำไมการทำประกันภัยถึงลดหย่อนภาษีได้ แล้วประกันภัย ชนิดไหนที่ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้บ้าง ลองอ่านกันดูครับ

icon calendarAugust 31, 2022 10:23 am

ลงทุนเพื่ออนาคต และดูแลคนที่อยู่ข้างหลังไปพร้อมๆ กัน ด้วยแบบประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked)

นายปกป้องจะมาแนะนำทางเลือกการลงทุนแบบใหม่ ที่หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกัน นั่นคือ ‘ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked)’ ที่จะเปิดโอกาสให้เราได้ลงทุนเพื่ออนาคต และดูแลคนที่อยู่ข้างหลัง ไปพร้อม ๆ กัน

icon calendarAugust 29, 2022 12:11 pm

ไม่หวั่นแม้วันที่ “น้องน้ำ” บุกบ้านหรือเข้ารถยนต์ เพราะมีประกันภัย

เรื่องน้ำท่วมจะเป็นปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม แต่เราสามารถควบคุมปัจจัยภายในได้ด้วยการหาวิธีรับมือเพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จึงทำให้ประกันภัยกลายเป็น “ของมันต้องมี”

icon calendarAugust 10, 2022 10:29 am

สัญญาประกันภัยสุขภาพมาตรฐานใหม่

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีการปรับปรุงแบบประกันสุขภาพ เพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์มากขึ้น

error: