“ขาดทุนเป็นการได้กำไรของเรา”

พระราชดำรัสของในหลวงร.๙

- ตอนที่ ๒ สร้างสังคมแห่งความรู้-เชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับเรื่อง “ขาดทุนเป็นการได้กำไรของเรา” มาหลายครั้งแล้ว เราอยากจะรวบรวมแนวคิดและวิธีการลงมือทำ เพื่อเป็นตัวอย่างให้คนอ่านนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เริ่มต้นเขียนไว้ที่บทความ ตอนที่ ๑ เริ่มต้นที่ตัวของเรา ไปเรียบร้อยแล้ว (อ่านบทความคลิกที่นี่) ครั้งนี้จะเป็นอีก 2 ตัวอย่างดีๆ ที่คืนกำไรสู่สังคมในรูปแบบของความรู้ ที่จะทำให้คนทั่วไปรู้วิธีดูแลเงินเพื่อทำให้ตนเองแข็งแกร่งทางการเงินและทำให้ชุมชนเติบโตได้แบบยั่งยืนอีกด้วย


เรื่องราวที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้เป็น 2 องค์กรที่จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงิน องค์กรแรกทำให้คนในชุมชนและเกษตรกรรู้วิธีจัดการเงิน องค์กรที่สอง เจาะกลุ่มให้ความรู้ทางการเงินแก่เด็กมัธยมปลายทั่วประเทศ แล้วจัดการแข่งขันหาผู้ชนะที่สามารถนำความรู้เหล่านั้นไปต่อยอดในชุมชนตัวเอง เรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรบ้าง ติดตามกันต่อได้เลยจ้า


เรื่องที่หนึ่ง โคคาโคลา สร้างความยั่งยืนด้วยความรู้ทางการเงิน


หลายคนคิดว่า โคคาโคลา หรือที่เรารู้จักกันว่า “โค้ก” นั้นเกี่ยวอะไรกับการให้ความรู้ทางการเงิน ความคิดเห็นส่วนตัวเรามองว่า “โค้ก + ไร่อ้อย + ความรู้ทางการเงิน” มันเกี่ยวข้องกันมากเลยล่ะ เพราะวัตถุดิบสำคัญในการผลิตน้ำอัดลมก็คือ น้ำตาล ที่มาของน้ำตาลก็มาจากอ้อย แล้วผลผลิตอ้อยจะมากหรือน้อยนั้นก็มาจาก “ชาวไร่อ้อย”


เกษตรกรผลิตอ้อย => โรงงานน้ำตาล => บริษัทผลิตน้ำอัดลม


ถ้าชาวไร่อ้อยได้รับเงินมาแล้วใช้จ่ายหมดหรือใช้ฟุ่มเฟือยจนไม่มีเงินเหลือที่จะปลูกอ้อยครั้งต่อไป อาจจะหยุดการผลิตหรือจำเป็นจะต้องไปกู้ยืมเงินมาเพาะปลูก ทำให้จำนวนวัตถุดิบที่ผลิตได้มันไม่คงที่ขึ้นๆ ลงๆ ทำให้โรงงานน้ำตาลได้รับวัตถุดิบไม่แน่นอน อาจจะต้องไปหาแหล่งวัตถุดิบที่อื่นที่ไกลกว่าเดิม เปลืองค่าขนส่ง บางครั้งอ้อยที่ผลิตได้นั้นไม่ได้คุณภาพตามที่โรงงานน้ำตาลต้องการ มันจะกระทบเป็นโดมิโนไปถึงโค้กที่ผลิตน้ำอัดลมไม่ได้ตามมาตรฐานที่ตนเองตั้งไว้ด้วย (น้ำอัดลมทุกชนิดที่ประเทศเวเนซูเอล่ามีรสชาติจืดกว่าที่อื่นเพราะน้ำตาลหายาก)


เกษตรกรยุคใหม่

แต่ถ้ามีคนมาช่วยแนะนำวิธีวางแผนการใช้เงินและรับฟังประสบการณ์จากเกษตรกรรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ นอกจากจะรู้จักการจดบัญชีรายรับรายจ่าย รู้ว่าใช้เงินส่วนตัวเท่าไหร่ มีต้นทุนการผลิตอ้อยเท่าไหร่ แล้วยังรู้เทคนิคอื่นๆ ที่จะช่วยเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้อีกด้วย สุดท้ายโค้กก็สามารถวางแผนการผลิตของตัวเองได้ตามเป้าหมายต่อไป นับว่าเป็นโครงการที่ได้ผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย เรามาดูกันว่าโครงการของโค้กเป็นอย่างไร


“ขาดทุนเป็นการได้กำไรของเรา” พระราชดำรัสของในหลวงร.๙ ตอนที่ ๒ สร้างสังคมแห่งความรู้

ที่มา : https://www.brandbuffet.in.th/2017/05/coca-cola-support-value-chain/


โครงการธุรกิจยั่งยืนกับโคคา-โคลา

ในปี 2559 โคคา-โคลาเริ่มต้นโครงการธุรกิจยั่งยืนกับโคคา-โคลา เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจเกษตรกรสตรีชาวไร่อ้อย ด้วยงบประมาณ 4 ล้านบาท เพื่อเป็นการนำร่องฝึกอบรมเกษตรกรสตรีชาวไร่อ้อยในจังหวัดเพชรบูรณ์ และ อุทัยธานี ให้บริหารจัดการการเงิน ทำบัญชี และทำการเกษตรอย่างยั่งยืน โครงการนำร่องนี้กำลังใกล้สิ้นสุดลงในเดือนกรกฎาคมนี้ และเตรียมจะนำเอาองค์ความรู้ไปขยายในพื้นที่อื่นๆต่อไป


ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครการ

นางสาวรจนา บุญเพชร หรือคุณจี๊ด อายุ 34 ปี ปัจจุบันมีไร่อ้อยทั้งหมด 130 ไร่ คุณจี๊ดเล่าให้ฟังว่า เธอประสบปัญหาในการบริหารจัดการเงินได้ไม่ดี ทำให้มีต้นทุนในการทำเกษตรค่อนข้างสูง ที่สำคัญเลยคือไม่มีการวางแผนล่วงหน้าที่รอบคอบ ก่อให้ระบบการเงินของครอบครัวไม่ลงตัว


“ในบางครั้งก็มีความรู้สึกไม่อยากจดบันทึกการเงินแล้ว รู้สึกเหนื่อย อยากจะใช้จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่าย แต่พี่เชื่อว่าการมีเป้าหมายที่ชัดเจน การที่เราอยากจะมีอนาคตที่ดี ย่อมนำมาซึ่งพลังในการทำบางสิ่งบางอย่างให้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างไม่มีอุปสรรคอย่างแน่นอน”


คุณจี๊ดเข้าร่วมโครงการฯ จนได้เรียนรู้ การจดบันทึกการเงิน ความรู้ในการลดต้นทุน รวมไปถึงระเบียบการใช้เงิน พร้อมกับได้รับคำแนะนำจากกลุ่มเกษตรกรที่มีประสบการณ์มากกว่า ทำให้ได้เรียนรู้เทคนิคเพื่อนำไปใช้กับแปลงเกษตรของตัวเองได้เป็นอย่างดี จนตอนนี้คุณจี๊ดรู้จักประมาณตัวเองด้านการใช้จ่าย สามารถจัดสรรรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ


นอกจากนี้ในอนาคตคุณจี๊ดยังอยากที่จะขยายพื้นที่การเกษตรให้มากขึ้น เพื่อที่จะได้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ใช้หนี้ให้เหลือน้อยที่สุด นำรายได้มาขยายผลด้วยการซื้ออุปกรณ์การเกษตรและเทคโนโลยีอื่นๆ ต่อไป อ่านประสบการณ์ของคนอื่นๆได้ที่ https://www.brandbuffet.in.th/2017/05/coca-cola-support-value-chain/


เราจะเห็นว่าความรู้ทางการเงินที่ได้รับจากโครงการ นอกจากนำมาใช้จัดการเรื่องเงินในครอบครัวได้แล้ว ยังใช้ต่อยอดกับอาชีพได้อีกด้วย เราคิดว่าถ้าแต่ละองค์กรออกมาส่งเสริมความรู้ตรงนี้มากขึ้น ก็จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น เช่น ธกส. นอกจากปล่อยกู้ให้เกษตรกรแล้ว อาจจะเพิ่มเติมด้วยการส่งเสริมความรู้ทางการเงินเข้าไปด้วยจะได้รู้วิธีการสร้างหนี้ที่เพิ่มรายได้ ไม่ใช่การกู้หนี้ใหม่ไปโปะหนี้เก่าแต่เพียงอย่างเดียว
เรื่องที่สอง ค่ายการเงินทิสโก้


ปลายเดือนเมษายน 2560 เราถูกเชิญไปฟังผลงานการประกวดของน้องที่ผ่านเข้ารอบที่ค่ายการเงินทิสโก้ จากจดหมายเชิญทำให้เรารู้ว่าที่ทิสโก้มีโครงการให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาชน “ออมก่อนใช้ สร้างวินัยการเงิน” รุ่นที่ 10 ใช้เวลาอบรม 5 วัน คือ จ - ศ แล้วให้เวลาอีก 120 วันไปทำกิจกรร

อภิหารเงินออม

อภิหารเงินออม

GURU aomMONEY ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออมเงิน การจัดการการเงิน