จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พบว่าเบี้ยประกันภัยรับรวมตั้งแต่ปี 2549 – 2560 ของทั้งอุตสาหกรรมมีการเติบโตต่อเนื่องเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเบี้ยประกันชีวิตรับรวม เติบโตจาก 173,708 ล้านบาทไปเป็น 601,725 ล้านบาท เทียบเท่ากับการเติบโตทบต้น 12.0% ต่อปี ในขณะที่เบี้ยประกันวินาศภัยรับรวม เติบโตจาก 95,287 ล้านบาทไปเป็น 219,581 ล้านบาท เทียบเท่ากับการเติบโตทบต้น 7.9% ต่อปี ส่วนภาพของเศรษฐกิจโดยรวม ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไทย เติบโตจาก 207.1 พันล้านเหรียญสหรัฐไปเป็น 455.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่ากับการเติบโตทบต้น 7.42% ซึ่งจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมประกันภัยมีการเติบโตที่โดดเด่นกว่าภาพรวมของเศรษฐกิจ

ธุรกิจประกันภัยเติบโตไปกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในประเทศ

ถ้าเทียบจากการเติบโตของสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ จากยุคกสิกรรม สู่อุตสาหกรรม ไปจนถึงยุคพึ่งพิงการบริโภคภายในประเทศ ธุรกิจประกันภัยจะเติบโตไปพร้อมกับการเติบโตภายในประเทศเป็นหลัก เมื่อเรามีรายได้มากขึ้น เราก็มักจะเริ่มต้นวางแผนการเงิน วางแผนการใช้จ่าย และวางแผนการดูแลสุขภาพ ยิ่งกระแสในปัจจุบัน เทรนด์การรักสุขภาพมาแรงมากขึ้น ผู้คนหันกลับมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมาก ธุรกิจประกันภัยก็ย่อมเติบโตไปตามเทรนด์นี้ เราย่อมอยากดูแลรักษาตัวเองผ่านการบริการทางการแพทย์ที่ดีที่สุด อยากเกษียณด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด ประกันภัยจึงเข้ามามีบทบาทในการวางแผนความเสี่ยง การดูแลชีวิต จนอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยในประเทศไทยเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง

หากพูดถึงประกัน เรานึกถึงอะไรบ้าง?

ความจริงหากจะแบ่งประเภทกันจริงๆ เราจะพบว่าประกันที่เราสมัครหรือถือกรมธรรม์อยู่นั้นมักจะประกอบไปด้วยกรมธรรม์ย่อยๆ จำนวนมาก กรมธรรม์แรกมักเป็น ประกันชีวิต ที่จะจ่ายค่าชดเชยให้เมื่อเราเสียชีวิต เล่มนี้ส่วนใหญ่มักทำกันแบบตลอดชีวิต คือจ่ายเบี้ยช่วงเวลาหนึ่ง เช่น 20 ปี แต่กรมธรรม์จะคุ้มครองไปตลอดชีวิต เล่มนี้สำคัญ เพราะจะช่วยเป็นหลักประกันให้เรามั่นใจว่าหากเราเป็นอะไรไป คนข้างหลังจะมีเงินก้อนหนึ่งไว้ใช้จ่ายต่อไปได้

ประกันที่มองข้ามไม่ได้เลยคือ ประกันสุขภาพ ที่เน้นครอบคลุมไปที่การแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลมีแนวโน้มเติบโตไปตามเงินเฟ้อ แถมโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเรายังมีลักษณะที่ร้ายแรงมากขึ้น และต้องการความซับซ้อนในการดูแลรักษามากขึ้น การทำประกันสุขภาพไว้จะช่วยทำให้เราสบายใจเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมา ประกันสุขภาพมีให้เลือกหลายแบบ ทั้งแบบเน้นที่การนอนโรงพยาบาล เน้นการรักษาแบบผู้ป่วยนอก ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็สามารถจัดสรรได้ตามความเสี่ยงและโอกาสในการเข้ารักษาพยาบาลของเราได้เลย ย้ำอีกทีว่าประกันสุขภาพมีความสำคัญมาก เพราะประกันสุขภาพจะช่วยให้เราได้เข้าถึงการรักษาที่ดีในยามที่เราเจ็บป่วย และยังช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลต่อปีให้ไม่บานปลายมากด้วย ประกันสุขภาพจึงถือเป็นเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญสำหรับคนไทยในยุคนี้เลย

กรมธรรม์ต่อมาที่มักทำกันคือ ประกันอุบัติเหตุ เล่มนี้จะเป็นประกันภัยที่จ่ายเป็นแบบรายปีเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงในปีนั้นๆ มุ่งเน้นครอบคลุมไปที่การประสบอุบัติเหตุและการนอนโรงพยาบาล เล่มนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเล่มที่สำคัญมากเช่นกัน เพราะเวลาเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล กรมธรรม์ฉบับนี้จะมาช่วยแบ่งเบาภาระได้มาก รูปแบบการทำก็มีให้เลือกหลายแบบ ทั้งเป็นวงเงินต่อการรักษา 1 ครั้ง ค่าห้อง ค่าผ่าตัด ค่าชดเชยระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นต้น

นอกจากนี้ กรมธรรม์แบบคุ้มครองความเสี่ยงอื่นๆ ที่ปรับรูปแบบตามวิถีชีวิตผู้บริโภคในปัจจุบันก็ช่วยป้องกันความเสี่ยงให้กับสุขภาพได้ครบ 360 องศา เช่น ประกันโรคร้ายแรงที่จ่ายเงินก้อนทันทีที่ตรวจพบโรคร้ายแรงตามเงื่อนไข โรคหลายอย่างที่เรามีโอกาสจะเป็น เช่น โรคออฟฟิศซินโดรม โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคเหล่านี้มักเป็นโรคเรื้อรังและใช้ค่ารักษาสูง แต่ในปัจจุบันเราสามารถป้องกันความเสี่ยงได้หมด เงินก้อนและค่ารักษาที่ได้จากกรมธรรม์จะช่วยแบ่งเบาภาระและดูแลชีวิตได้มาก โรคบางอย่างอาจต้องใช้เงินระดับ 7 หลักในการดูแลรักษา การทำประกันล่วงหน้าไว้จะช่วยให้เราอุ่นใจ และมั่นใจได้ว่าในคราวคับขัน เราจะสามารถผ่านเหตุการณ์เลวร้ายไปได้อย่างมีความคุ้มครอง

Cigna ประกันภัย หรือ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือเป็นผู้เล่นสำคัญในวงการอุตสาหกรรมประกันภัย หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อบริษัท หรืออาจจะคุ้นเคยกับการซื้อกรมธรรม์กับบริษัทกันมาบ้าง แต่เมื่อมาดูในเชิงธุรกิจบ้าง ก็พบว่าความจริงแล้ว Cigna ประกันภัย ถือว่าเป็นอีกบริษัทที่มีการเติบโตของรายได้ที่น่าสนใจทีเดียว

รายได้ของบริษัทเติบโตจาก 2,381.22 ล้านบาทในปี 2558 ไปเป็น 2,574.47 ล้านบาทในปี 2559 และ 2,992.36 ล้านบาทในปี 2560 คิดเป็นการเติบโตปีต่อปีอยู่ที่ 8.12% และ 16.23% ตามลำดับ โดย Cigna ประกันภัย เองก็กำลังเร่งการเติบโตจากการเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลความเสี่ยงให้ลูกค้าอย่าง 360 องศาตามแนวคิด “สุขภาพของคุณ ขอให้เป็นเรื่องของเรา” 

เทรนด์การรักสุขภาพ ถือเป็นเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ที่มองข้ามไม่ได้

ไลฟ์สไตล์ของคนไทยเปลี่ยนไปเสมอ จากเทรนด์ที่เน้นกินดื่มเที่ยวที่ชัดเจนมากในอดีตก็ค่อยๆ พัฒนากลายไปเป็นเทรนด์การรักสุขภาพในปัจจุบัน คนไทยยุคใหม่หันมารักสุขภาพกันมากขึ้น เห็นได้ชัดจากเทรนด์ Sport Tourism ที่เติบโตได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิ่งมาราธอนที่กลายมาเป็นกระแสสมัยใหม่เสียแล้ว เทรนด์ที่เราจะลุกขึ้นมากินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ออกกำลังกายจึงดูจะกลายเป็นยุคสมัยใหม่ และในอีกแง่หนึ่ง การทำประกันสุขภาพก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์การรักสุขภาพด้วยเช่นกัน

จากการทำประกันที่ดูเป็นเรื่องเข้าใจยากและไกลตัวในอดีต กลายเป็นเทรนด์ของการรักตัวเองมากขึ้นในปัจจุบัน คนไทยยุคใหม่ทำประกันสุขภาพกันมากขึ้น เพราะหมายถึงการ “ใกล้หมอ” “สนใจตนเอง” และ “ห่วงใยสุขภาพ” ทั้งนี้การทำประกันยังสะท้อนภาพความรอบคอบและการรู้จักวางแผนชีวิต เทรนด์การทำประกันจึงดูมีแนวโน้มที่ชัดเจน อย่างประกันภัยการเดินทางที่แต่ก่อนไม่ค่อยนิยมทำกันเท่าไหร่นัก (ยกเว้นทำไปเพื่อขอ VISA) ปัจจุบันนี้ก็มีการทำกันอย่างแพร่หลาย สะท้อนภาพว่าการรักตัวเองและดูแลตัวเองทั้งทางกายภาพ และทางความเสี่ยงด้านการเงินเป็นเทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน

ประกันซิกน่า ดีไหม? ประกันซิกน่า ดูแลอะไรบ้าง?

ด้วยการชูจุดเด่นถึงความเข้าใจทุกมิติของชีวิต โดยประกันสุขภาพมิติใหม่ของซิกน่าจะเข้าใจทุกด้านของชีวิต ทั้งสุขภาพ การงาน การเงิน สังคม และครอบครัว ซิกน่าจะช่วยดูแลให้ทั้งหมด ตั้งแต่การทำประกันครอบคลุมความเสี่ยงด้านสุขภาพ การทำประกันเพื่อวางแผนการเงิน การทำประกันเพื่อส่งต่อความมั่งคั่งและเป็นหลักประกันให้กับครอบครัว

นอกจากประกันชีวิตที่เป็นหัวใจของการดูแลความเสี่ยงแล้ว ซิกน่าจะมีกรมธรรม์มากมายให้เราเลือกปรับ เลือกใช้ให้เหมาะสมไปกับชีวิตที่แตกต่างออกไปแต่ละบุคคล เช่น ประกันชดเชยรายได้ ประกันอุบัติเหตุ ประกันโรคร้ายแรง ประกันภัยทุกเล่มทุกกรมธรรม์ เราสามารถเลือกออกแบบเองร่วมกับผู้เชี่ยวชาญให้ตอบโจทย์กับชีวิตของเราสูงสุด อย่างลงทุนศาสตร์ก็วางแผนประกันกลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรมกับซิกน่าอยู่ เพราะถือว่ารูปแบบกรมธรรม์ตอบโจทย์ชีวิตหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างมาก

สุดท้ายประกันการเดินทางก็จะช่วยสร้างความอุ่นใจสำหรับใครที่ต้องเดินทางบ่อย ซิกน่าเองก็เป็นผู้ให้บริการด้านประกันการเดินทางที่มีชื่อเสียงในวงการอยู่แล้ว ลงทุนศาสตร์เองก็ใช้บริการบ่อย เพราะเบี้ยประกันไม่แพง และครอบคลุมทุกความเสี่ยงจากการเดินทางได้ดี

นี่คือยุคของการคุ้มครองความเสี่ยงแบบ 360 องศา!

อุตสาหกรรมประกันภัยของไทยก้าวผ่านยุคที่ใครๆ ในบ้านก็ซื้อประกันแบบเดียวกัน เหมือนกัน เบิกได้เท่ากัน แต่ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเข้าใจบริบทของการทำประกันขึ้นมาก บริษัทประกันที่มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกอย่างหลากหลายและทันยุคสมัยจึงเป็นตัวเลือกที่ดีอย่างมากที่เราจะหยิบกรมธรรม์แต่ละเล่มขึ้นมาประกอบและจัดสรรให้เหมาะกับความเสี่ยงของตัวเราเอง ทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เปรียบเทียบ เพิ่มลดมากน้อยได้ตามใจของเราเอง

ลองจัดกรมธรรม์แบบ 360 องศาของตัวเราเองได้ที่ https://www.cigna.co.th/our-plans/modern-health-insurance

ไปลอง!

ลงทุนศาสตร์ - Investerest