ตราสารหนี้คือพระเอกยามตลาดหุ้นลง

            หากแบ่งช่วงสภาวะเศรษฐกิจออกเป็นระยะต่าง ๆ ช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวหรือหดตัว และดอกเบี้ยนโยบายกำลังลดต่ำลง ตลาดหุ้นมักจะมีความผันผวน ทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจทางหนึ่งคือตราสารหนี้ เหตุผลหลัก คือ ผลตอบแทนที่แน่นอน คงที่ และมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าการเป็นผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ตราสารหนี้ยังได้ประโยชน์จากภาวะดอกเบี้ยขาลงอีกด้วย

ลงทุนธุรกิจอสังหาด้วยความเสี่ยงต่ำกว่ากับ หุ้นกู้ ANAN