ประเทศไทยกำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะเมื่อแต่ละพื้นที่ในประเทศเชื่อมต่อกันได้มากขึ้น ความเจริญก็จะกระจายตัวออกไปกว้างมากขึ้น รายได้ของประชากรมีแนวโน้มเติบโตเป็นวงกว้างในระยะยาว นี่คือรากฐานสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจ

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานมีความน่าสนใจในการเติบโต

อย่างที่ทราบกันดีว่าโครงการโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในความสนใจของภาครัฐมาเป็นเวลากว่าสิบปีแล้ว หุ้นที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้จึงมีความโดดเด่นที่อิงสัมพันธ์ไปกับโครงการใหม่ ๆ ที่มีออกมาตลอดเวลา แต่นักลงทุนหลายคนอาจจะไม่ชอบลงทุนในหุ้น เพราะรับความเสี่ยงได้ไม่มากนัก การเลือกลงทุนในตราสารหนี้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หุ้นกู้ หรือตราสารหนี้ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย

UNIQ คือ บริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทย

UNIQ หรือ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) คือ บริษัทรับเหมาก่อสร้างชื่อดังของประเทศไทย ก่อตั้งมายาวนานกว่า 20 ปี จุดเด่นของ UNIQ คือ มีรายได้ต่อเนื่องจากมูลค่างานในมือจำนวนมาก มีความสามารถในการทำกำไรอย่างสม่ำเสมอ มีแนวโน้มที่ดี ไม่ผันผวน อีกทั้งยังมีการจ่ายเงินปันผลออกมาอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด UNIQ มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้กับนักลงทุน

UNIQ ได้แต่งตั้งธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการจำหน่ายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในกลุ่มตราสารหนี้ หรือมีความสนใจในการลงทุนในสินทรัพย์กลุ่มนี้

หุ้นกู้ UNIQ เคาะอายุออกมาที่ 3 ปี

หุ้นกู้ UNIQ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ในระดับ BBB ในขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรได้รับการจัดอยู่ที่ระดับ BBB+ แนวโน้ม “คงที่” โดยหุ้นกู้ที่ถูกจัดอันดับนั้นเป็นตราสารหนี้ระดับ Investment Grade หรือ ตราสารหนี้สำหรับลงทุน

ผลตอบแทนดอกเบี้ย 3.70% ต่อปี 

หุ้นกู้ UNIQ มีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 1 แสนบาท ทวีคูณครั้งละ 1 แสนบาท และมีกำหนดการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ นักลงทุนสถาบัน ในระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์นี้ โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ก็จะนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) บางซื่อ – รังสิต รวมถึงโครงการอื่น ๆ ที่จะมีในอนาคต

หุ้นกู้ UNIQ น่าสนใจอย่างไร

UNIQ บริษัทผู้ออกหุ้นกู้นี้เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทย ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีผลงานด้านการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและการขนส่งมากมาย เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง (บางซื่อ - ตลิ่งชัน) บริษัทมีรายได้ต่อเนื่องจากมูลค่างานในมือจำนวนมาก ผลกำไรสม่ำเสมอ ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น และการจ่ายปันผลที่สม่ำเสมอ

บริษัทมีลูกค้าจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

โครงการที่บริษัทได้รับมักเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีมูลค่าโครงการสูง และต้องอาศัยความชำนาญหรือเทคโนโลยีเฉพาะด้าน ซึ่งตรงจุดนี้คือจุดเด่นของบริษัท เนื่องจาก UNIQ มีระบบพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างในประเทศไทยอย่างครบวงจร โดยโครงการใหญ่ๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นโครงการของรัฐ ซึ่งทำให้บริษัทมั่นใจได้ว่าจะไม่มีความเสี่ยงเรื่องหนี้สูญ

ลูกค้าของ UNIQ มีใครบ้าง

ลูกค้าของ UNIQ เป็นภาครัฐมากกว่าร้อยละ 90 ยกตัวอย่างองค์กรที่เราทุกคนน่าจะรู้จักก็อย่างเช่น กรมทางหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นต้น โดยการได้รับงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องก็สะท้อนถึงความสามารถ และศักยภาพของบริษัทได้เป็นอย่างดี

สรุปประเด็นความน่าลงทุนในหุ้นกู้ UNIQ

1) ผลตอบแทนคงที่ ที่ 3.70% ต่อปี อายุหุ้นกู้ 3 ปี เหมาะกับการกระจายความเสี่ยงและลดความผันผวนที่อาจจะมีในการลงทุนในตลาดหุ้น

2) ระยะเวลาลงทุน 3 ปี ไม่ยาวเกินไป 

3) หุ้นกู้ถูกจัดอันดับอยู่ใน Investment Grade จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด บริษัทจัดอันดับที่มีความน่าเชื่อถือ

4) บริษัท UNIQ ผู้ออกหุ้นกู้มีผลประกอบการในแง่ รายได้ กำไร และการปันผลที่ต่อเนื่อง มั่นคง และสม่ำเสมอ

5) ผลตอบแทนดีว่าเงินฝากธนาคาร และตราสารหนี้หลายประเภทอื่นในตลาด ผลตอบแทนจัดว่าน่าสนใจในยุคที่ดอกเบี้ยต่ำ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจลงทุนในหุ้นกู้ UNIQ สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือ โทร 02-111-1111

ศึกษาข้อมูลหุ้นกู้บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th

ลงทุนศาสตร์

บทความนี้เป็น Advertorial