รู้หรือไม่? ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ "เราไม่ควรพักชำระหนี้” จะเพราะอะไรนั้น aomMONEY ขออธิบายตามนี้ครับ

  • สมมติเรามีหนี้บ้าน 1,000,000 บาท
  • ผ่อนเดือนละ 10,000 บาท
  • แบ่งเป็น เงินต้น 4,000 บาท / ดอกเบี้ย 6,000 บาท

ทางเลือกที่ 1 : ถ้าเราเลือก ผ่อนชำระหนี้ตามปกติ เป็นเวลา 6 เดือน

วิธีคิด : เงินต้น - (ชำระคืนเงินต้น x ระยะเวลา)     

= 1,000,000 - (4,000 x 6) = 976,000 บาท

จากการคำนวณจะเห็นว่า เงินต้นจะคงเหลือ 976,000 บาท จะเห็นได้ว่าการผ่อนชำระตามปกติ เงินต้นก็จะลดลงตามไปด้วย ถ้ายังจ่ายหนี้ไหวตามปกติทั้งต้นและดอก aomMONEY แนะนำว่าควรเลือกชำระหนี้ตามปกติครับ

ทางเลือกที่ 2 : ถ้าพักเงินต้น-จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย เป็นเวลา 6 เดือน

วิธีคิด : เงินต้น - (ชำระคืนเงินต้น x ระยะเวลา)

= 1,000,000 - (0 x 6) = 1,000,000 บาท

จากการคำนวณจะเห็นว่า เงินต้นจะคงเหลือ  1,000,000 บาท เท่าเดิม โดยที่เราจ่ายดอกไปทุกๆ เดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน  aomMONEY แนะนำว่า ถ้าต้องการเงินสดมาหมุนและจ่ายดอกไหว เลือกวิธีจ่ายดอกไปก่อน แต่ต้องทราบไว้นะครับว่าเงินต้นจะไม่ลดลงแต่อย่างใด

ทางเลือกที่ 3 : ถ้าพักทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 6 เดือน

วิธีคิด : เงินต้น - (ชำระคืนเงินต้น x ระยะเวลา) + (ดอกเบี้ย x ระยะเวลา)

= 1,000,000 - (0 x 6) + (6,000 x 6) = 1,036,000 บาท

จากการคำนวณจะเห็นว่า หนี้คงเหลือ คือ เงินต้น 1,000,000 บาท + ดอกเบี้ยอีก 36,000 บาท ทาง aomMONEY แนะนำว่า ถ้าจ่ายทั้งต้น-ดอกเบี้ย ไม่ไหวจริงๆ ให้เก็บทางเลือกนี้ไว้เป็นทางสุดท้ายที่จะเลือกครับ

aomMONEY สรุปให้ฟังอีกที

กรณี 1 จ่ายหนี้ไม่ไหวแล้ว : ถ้าจำเป็นจริงๆ ที่จะต้องพักชำระหนี้ให้ประเมินก่อนครับว่ายังจ่ายดอกไหวมั้ย ถ้ายังจ่ายดอกไหวให้เลือกทางเลือกที่ 2 จะดีกว่า แต่ถ้าจ่ายไม่ไหวเลยทั้งตอนและดอกให้เลือกทางเลือกที่ 3 แต่ทั้งนี้ต้องทราบนะครับว่า...

"พักชำระหนี้=เลื่อนกำหนดชำระ=ดอกเบี้ยยังเดินอยู่" แต่ไม่ถือเป็นการผิดชำระหนี้ และไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิตครับ

กรณี 2 ยังจ่ายหนี้ไหวอยู่ : แนะนำว่าให้ชำระหนี้ตามปกติครับ ไม่ควรพักหนี้ เพียงเพราะเห็นว่ามีมาตรการออกมา เพราะทำให้เราจ่ายดอกเพิ่มครับ

ย้ำอีกครั้ง : มาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้ในขณะนี้ เป็นเพียงการเลื่อนกำหนดการชำระ แต่ในส่วนของดอกเบี้ยยังคงเดินอยู่ ดังนั้นจึงไม่ได้เป็นการช่วยลดภาระหนี้ให้น้อยลง

ขอบคุณครับ

บ.ก.aomMONEY


ติดตามความรู้เรื่องการเงินการลงทุนจาก aomMONEY

Website : www.aomMONEY.com

Youtube : https://www.youtube.com/AommoneyTH

กลุ่มกองทุนไหนดี : https://www.facebook.com/groups/SelectedFund/


ขอบคุณข้อมูลจาก

https://www.khaosod.co.th/economics/news_3927089

https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/COVID19/Documents/Suspend_repayment.pdf