ทุกครั้งที่เป็นเทศกาลจ่ายภาษีก็จะมีทั้งผู้ที่ดีใจได้คืนภาษีที่นั่งร้องเพลงรอรับเช็คอยู่ที่บ้านอย่างสบายอารมณ์ กับผู้ที่ร้องโอดครวญเรื่องตัวเลขที่ต้องเสียภาษีว่าทำไมมันเยอะขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีอะไรช้าเกินที่จะเริ่มต้น เรามาเริ่มวางแผนเสียภาษีให้น้อยลงในปีหน้ากันดีกว่าไหมจ๊ะ เริ่มจากง่ายๆใกล้ตัวเราที่สุด คือ  การออมเงิน ซึ่งเป็นการออมเงินในรูปแบบของกองทุนรวมโดยมีการลดหย่อนภาษีเป็นของแถมพิเศษ

LTF (Long Term Equity Fund = กองทุนรวมหุ้นระยะยาว)

เป็นกองทุนรวมที่เหมาะกับผู้ลงทุนระยะปานกลางถึงยาวที่ ต้องการประหยัดภาษีและมีเงินออม โดยปีสุดท้ายที่สามารถซื้อ LTF ได้นั้น คือ ปี 2559

นโยบายการลงทุนของ LTF

 • เป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นไม่ต่ำกว่า 65% ของมูลค่ากองทุน

 • สำหรับคนรักความเสี่ยงแนะนำให้ซื้อกองทุนที่ลงทุนในหุ้น 100%

 • แต่สำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ไม่มากก็จะต้องซื้อกองทุนที่มีสัดส่วนของการลงทุนหุ้นน้อยลงหรือกองที่มีการป้องกันความเสี่ยงจาก TFEX เพื่อลดความผันผวนของตลาดหุ้น

 • มีทั้งกองทุนที่ไม่จ่ายปันผลและจ่ายปันผล

 

 

LTF ที่มีการจ่ายเงินปันผลมีให้เลือก 2 แบบ คือ

 1. เลือกให้หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 10%
 2. เลือกไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ใช้วิธีนำเงินปันผลมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ก็ต้องระวังไว้นิดนึงด้วยว่าถ้านำเงินปันผลมารวมเสียภาษีนั้นอาจจะทำให้เราเสียภาษีฐานใหม่ที่เพิ่มขึ้นก็ได้
เคล็ดลับการลงทุน  ถ้าเราฐานภาษีเกิน 10% ควรเลือกให้หักภาษี ณ ที่จ่าย

วิธีการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี

 • LTF ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15%ของรายได้พึงประเมินแต่ไม่เกิน 500,000 บาทและไม่มีการซื้อขั้นต่ำ

ตัวอย่างวิธีคิด

            ==> รายได้ทั้งปี 900,000 บาท ซื้อได้สูงสุดห้ามเกิน 135,000 บาท (900,000 x 15%)

            ==> แต่ถ้ารายได้ 4,000,000 บาท แม้ว่าซื้อได้สูงสุด 600,000 บาท (4,000,000 x 15%) ก็จริง แต่ก็ซื้อได้ไม่เกิน 500,000 บาท ถ้าซื้อเกินกว่านี้จะผิดกฏแล้วจะมีผลตอนขายกองทุนนะจ๊ะ

 • อยากลดหย่อนภาษีปีไหนก็ซื้อกองทุนปีนั้น ไม่จำเป็นต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี

 • ถ้าลงทุนมาไม่ถึง 5 ปีแล้วบังเอิญเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ(ต้องได้รับการยืนยันจากแพทย์เท่านั้น) สามารถขายกองทุนได้โดยไม่ผิดเงื่อนไข

 • LTF ที่ซื้อมาครบ 5 ปีจะขายได้และไม่ต้องนำกำไรจากการขาย(Capital gain) มารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงิน แต่ถ้าครบกำหนด 5 ปีแล้วไม่ขายก็ไม่เป็นไร ถือลงทุนระยะยาวได้

 • วิธีนับจำนวนปีของ LTF จะนับตามปีปฏิทินตั้งแต่ปีแรกที่ซื้อ เราจะซื้อช่วงต้นปี กลางปี หรือปลายปีก็นับเป็น 1 ปี

 

 ลดหย่อนภาษีด้วย LTF