Company Visit คืออีกการเข้าถึงแหล่งข้อมูลหุ้น

            Company Visit หรือการเยี่ยมชมกิจการ คือกิจกรรมที่นักลงทุนรวมตัวกันเพื่อเข้าไปศึกษากิจการที่เปิดรับ โดยทั่วไปจะประกอบด้วยการเยี่ยมชมภาพรวมของกิจการก่อน ตรงนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะกิจการด้วยว่าเป็นกิจการประเภทไหน ให้เยี่ยมชมได้มากเพียงใด หลังจากนั้นมักจะต่อด้วยการเข้าพบผู้บริหารหรือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ นักลงทุนต้องเตรียมตัวก่อนไปเยี่ยมชมกิจการเสมอ โดยเฉพาะข้อมูลพื้นฐานบริษัทและคำถามที่จะเตรียมไปถาม ตรงนี้แนะนำว่าให้พิมพ์ไปเป็นกระดาษจะดูดีกว่า เพราะเวลาประชุม หากเรานั่งก้มดูโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตอาจจะเป็นภาพที่เหมือนไม่สนใจนัก การพิมพ์ใส่กระดาษไปและใช้ปากกาจดจะดูเรียบร้อยกว่า


            ใครจะพิมพ์ออกมาก็แนะนำ HP Printer

            ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า HP Printer เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในการผลิตความรู้ชุดนี้ออกมา แต่ HP Printer ไม่ได้มีแค่ความใจดี เพราะ HP Printer เป็นผู้นำด้านระบบ Sustainable ที่เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่องค์กรให้ความสำคัญกับการดูแลควบคู่กับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อถึงรุ่นหลัง โดยภารกิจนี้สะท้อนออกมาจากการบริการหนึ่งของ HP MPS คือการนำตลับหมึกจากการใช้งานกลับมาทำลายอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันมลพิษ และนำบางส่วนที่ยังมีประโยชน์กลับมารีไซเคิล เพื่อลดการใช้ทรัพยาการของโลกนั่นเอง


            มาเริ่มเตรียมตัวไป Company Visit กันดีกว่า

            การไปเยี่ยมชมกิจการถือว่าเป็นงานที่นักลงทุนจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมและครบถ้วน เพราะไม่ใช่โอกาสง่ายนักที่จะได้เยี่ยมชมกิจการที่สนใจ ผู้บริหารบางคน หรือสถานที่ในกิจการบางอย่างก็ไม่ได้เปิดให้ดูได้โดยง่าย และในอีกข้อหนึ่ง ตัวเราเองในฐานะนักลงทุนก็เสียแรงเสียเวลาไปแล้วก็ควรจะใช้เวลาให้คุ้มค่ากับการไป การเตรียมตัวให้พร้อมจะเป็นสิ่งที่ช่วยตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี


            1  ก่อนไปเยี่ยมชมกิจการ

            นักลงทุนสามารถเยี่ยมชมกิจการได้จากหลายช่องทาง บางองค์กรหรือบางกลุ่มนักลงทุนก็มีการจัดกิจกรรมไปเยี่ยมชมกิจการเป็นเรื่องปรกติอยู่บ่อย ๆ หากเรารู้จักหรือเป็นสมาชิกองค์กร เราก็สามารถไปเข้าร่วมได้ แต่ถ้าไม่รู้จักใครเลย เราก็สามารถรวมกลุ่มเพื่อนนักลงทุนสัก 5 – 10 คนและติดต่อไปที่บริษัทโดยตรงเพื่อขอเข้าเยี่ยมชมกิจการ บางบริษัทอาจจะเปิดรับ บางบริษัทอาจจะไม่เปิดรับ ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทไป

            หลังจากที่ได้กำหนดการการเยี่ยมชมกิจการที่แน่นอนแล้ว สิ่งที่เราควรทำก่อนไปเยี่ยมชมกิจการคือการศึกษาข้อมูลบริษัทโดยละเอียด ตั้งแต่อ่านแบบ 56-1 อ่านงบการเงินล่าสุด และดู Opportunity Day ไปให้พร้อม ข้อมูลพื้นฐานที่บริษัทเปิดเผยอยู่แล้ว เราไม่ควรจะไปถามผู้บริหารอีก เพราะนอกจากจะทำให้เสียเวลาไปฟรี ๆ แล้ว จะยังทำให้เราดูเหมือนไม่สนใจจะตั้งคำถามจริง ๆ อีกด้วย การตั้งคำถามที่แสดงว่าเรารู้ข้อมูลพื้นฐานอย่างดีจะช่วยให้ผู้บริหารรู้สึกว่าเราเตรียมตัวมา และมีแนวโน้มจะตอบคำถามเชิงลึกได้ง่ายกว่าการไม่เตรียมตัวอะไรไป


            2  ระหว่างไปเยี่ยมชมกิจการ

            ระหว่างการเยี่ยมชมกิจการ เราควรสอบถามทางบริษัทให้ชัดเจนว่าตรงไหนถ่ายรูปได้ ตรงไหนถ่ายรูปไม่ได้ หากตรงไหนถ่ายรูปได้ก็ควรจะถ่ายเก็บไว้ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบเผื่อศึกษาในภายหลัง แต่ถ้าถ่ายรูปไม่ได้ เราอาจจะจดบันทึกเป็นสิ่งที่น่าสนใจระหว่างการเยี่ยมชมแทนว่าเจออะไรบ้าง และแต่ละจุดมีประเด็นที่น่าสนใจอย่างไร

            ระหว่างการพูดคุยกับผู้บริหารหรือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เน้นย้ำว่าควรสอบถามแต่เรื่องที่ต่อยอดไปจากความรู้เดิมที่เผยแพร่กับสาธารณชนทั่วไปอยู่แล้ว และหลีกเลี่ยงการตั้งคำถามที่ผิดกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น ตัวเลขกำไร หรือราคาหุ้น เราควรจะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่จับต้องได้และเป็นประโยชน์ เช่น แนวโน้มการเติบโต ตรงนี้สามารถถามละเอียดได้เต็มที่ เราจะได้ไปพิจารณาต่อได้ว่าแนวโน้มการเติบโตของบริษัทหนักแน่นและน่าเชื่อถือเพียงใด


            3  หลังไปเยี่ยมชมกิจการ

            หลังจากที่ไปเยี่ยมชมกิจการเสร็จแล้ว เราควรสรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากการไปเยี่ยมชมกิจการเสมอ และหากเป็นไปได้ ควรจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการประเมินมูลค่าหุ้นโดยทันที เพื่อที่จะทำให้เข้าใจกิจการมากขึ้น และนำไปสู่โอกาสในการลงทุนได้ต่อไป

            หรือหากข้อมูลที่ได้มาจากกิจการยังไม่ชัดเจนมากนัก เราอาจจะทำรายการสำหรับศึกษาและหาข้อมูลต่อเพื่อไปใช้ในการทำงานต่อ แต่โดยสำคัญคืออย่าทิ้งข้อมูลไว้เฉย ๆ เพราะจะทำให้เราเสียโอกาสและเสียเวลาไปโดยใช่เหตุ อย่างน้อยก็ควรจะประเมินมูลค่าหุ้นล่าสุดดูสักครั้งประกอบการตัดสินใจ


            สิ่งสำคัญคือถามในสิ่งที่ควรถา

            ผู้บริหารก็มีความเป็นมนุษย์เหมือนเรานี่แหละ หากเราตั้งคำถามได้ดี แสดงถึงความสนใจใส่ใจ ผู้บริหารย่อมเอนเอียงที่จะเล่าภาพกิจการหรือแนวโน้มการเติบโตที่อยู่ในใจให้เราฟังได้มากกว่าปรกติ แต่ถ้าตรงกันข้าม ผู้บริหารก็อาจจะแค่ตอบไปตามหน้าที่ให้มันจบ ๆ ไปเท่านั้นเอง เน้นอีกครั้งว่าถ้าจะเตรียมข้อมูลไป พิมพ์เป็นกระดาษไปจะดูดีกว่าในการเยี่ยมชมกิจการ


            อย่าลืม ถ้าจะพิมพ์อย่าลืมพิมพ์ด้วย HP Printer

            ขอบคุณ HP Printer อีกครั้งที่ช่วยสนับสนุนลงทุนศาสตร์ให้ทำเนื้อหาข้อมูลเพื่อการลงทุนดี ๆ แบบนี้ออกมา ใครคิดว่าข้อมูลการลงทุนแบบนี้ดีก็อย่าลืมไปอุดหนุน หรือไม่ก็ช่วยกันแชร์ข้อมูลกันออกไปเยอะ ๆ

            ลงทุนศาสตร์

            

บทความนี้เป็น Advertorial