IVL คือ บริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลก

IVL หรือ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) คือ บริษัทเคมีภัณฑ์ที่มีโรงงานผลิตครอบคลุมภูมิภาคหลักทั่วโลก ได้แก่ แอฟริกา เอเชีย ยุโรปและอเมริกาเหนือ โดยมีกลุ่มธุรกิจหลัก ครอบคลุมห่วงโซ่โพลีเอสเจอร์ ตั้งแต่วัตถุดิบหลักที่ใช้เป็นสารตั้งต้น ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ปลายน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ประกอบด้วย ธุรกิจ Integrated PET ธุรกิจโอเลฟินส์ ธุรกิจเส้นใย ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ และธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemicals)

IVL อยู่ในซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย 

บริษัทรองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย อาทิ ผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปเกรดพรีเมี่ยม ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลส่วนบุคคล อาทิ ส่วนประกอบในแชมพู และอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ยางในรถยนต์ และผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย อาทิ เส้นใยสำหรับผลิตเข็มขัดนิรภัย รวมทั้งผลิตภัณฑ์เส้นใยและสิ่งทอเพื่อที่อยู่อาศัย และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

ปัจจุบัน IVL มีพนักงานทั่วโลกเกือบ 20,000 คน มีรายได้จากการขายรวมในปี 2561 มากกว่า 376,000 ล้านบาทมีสำนักงานใหญ่ตั้งที่กรุงเทพ และมีโรงงานมากกว่า 31 ประเทศทั่วโลก บริษัทได้รับการคัดเลือกสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indexes หรือ DJSI) ทั้งระดับโลก DJSI World และในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ DJSI Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

PET หนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักของ IVL นั้น เป็นพลาสติกที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ 100% ในฐานะผลิตรายใหญ่ที่สุดในโลก และความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัทได้พัฒนาการดำเนินธุรกิจรีไซเคิลอย่างต่อเนื่อง ปัจจ6บัน IVL เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ PET ด้วยฐานกำลังการผลิตในประเทศเนเธอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และไทย

IVL กำลังจะออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนฯ

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ มูลค่าประมาณ 15,000 ล้านบาท โดยจะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนและทดแทนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ชุดแรกที่ออกเมื่อปี 2557 ซึ่งบริษัทสามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้เมื่อครบ 5 ปี ซึ่งคือวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดย IVL ถือเป็นผู้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนฯ ที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อครบ 5 ปี รายแรกของไทย

ขีดเส้นใต้ว่าปกติหุ้นกู้ประเภทนี้ไม่มีกำหนดไถ่ถอน

การที่บริษัททำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดเมื่อครบ 5 ปี ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ นี้ได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าหุ้นกู้ปกติทั่วไป ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องถือต่อไปอีกยาวนานแค่ไหนบริษัทถึงจะไถ่ถอน โดยบริษัทจะออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ชุดใหม่เพื่อนำไปชำระคืนและทดแทนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ชุดเก่า ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ประเภทนี้จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูง ส่วนผู้ออกหุ้นกู้เองก็ได้ประโยชน์ในแง่ของการบริหารโครงสร้างทางการเงินของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

หุ้นกู้รอบที่แล้วของ IVL จ่ายดอกเบี้ยตรงเวลาทุกงวดไม่เคยเลื่อน

ถึงแม้ว่าตามเงื่อนไขของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ จะให้สิทธิบริษัทในการเลื่อนการชำระดอกเบี้ยได้ตามดุลยพินิจ แต่อย่างไรก็ตาม ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ชุดก่อน IVL จ่ายดอกเบี้ยตามกำหนดครบทุกครั้งโดยไม่มีการเลื่อนจ่ายเลย ตรงนี้ก็ทำให้นักลงทุนสบายใจได้ระดับหนึ่งถึงความสม่ำเสมอของกระแสเงินสดที่จะได้รับจากการลงทุน

ถ้าเทียบกับหุ้นกู้ที่ดอกเบี้ยใกล้เคียงกันที่ออกในช่วงนี้ IVL ถือว่ามีอันดับความน่าเชื่อถือดีที่สุด

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ทริส เรทติ้ง คงอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรที่ระดับ “AA-” ด้วยแนวโน้ม “Stable” และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่ระดับ “A” ด้วยแนวโน้ม “Stable” ในขณะที่หุ้นกู้ด้อยสิทธินี้ กำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.00% ต่อปี

ดอกเบี้ยของหุ้นกู้จะแบ่งออกเป็น 4 ช่วง

(1) สำหรับปี ที่ 1 ถึงปีที่ 5 เท่ากับ 5.00% ต่อปี

(2) อัตราดอกเบี้ยปี ที่ 6 - 25 เท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + 3.87% ต่อปี

(3) อัตราดอกเบี้ยปี ที่ 26 – 50 เท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + 4.62% ต่อปี

(4) อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปี ที่ 51 เท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + 5.62% ต่อปี

โดยอัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ ช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง

ดอกเบี้ยถือว่าสูงจูงใจมากเลยทีเดียว

เทียบกับหุ้นกู้ที่จ่ายดอกเบี้ยสูงถึง 5.00% อื่นก็มักจะมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่านี้ หรือหากถ้าเทียบกับการลงทุนในตราสารหนี้อื่นก็ถือว่าน่าสนใจ ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 1.50% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปีอยู่ที่ประมาณ 1.40% และอายุ 10 ปี อยู่ที่ 1.50% เท่านั้น

ใครที่สนใจลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้ผลตอบแทนมากขึ้น แลกกับความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาล แต่ยังมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ Investment Grade หุ้นกู้ IVL ก็ถือว่าตอบโจทย์ตรงนี้เลย

หุ้นกู้ IVL รอบนี้กำลังจะเปิดจำหน่าย

บริษัทได้แต่งตั้ง ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ในครั้งนี้ โดยคาดว่าจะเปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤศจิกายน 2562 จองซื้อขั้นต่ำ 1 แสนบาท

หากใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามตามธนาคารข้างต้นได้

ใครที่มีเงินลงทุนอยู่ในตราสารหนี้ หุ้นกู้ พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์กลุ่มนี้อยู่แล้ว อย่าลืมลองนำหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของ IVL รอบนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมดู ด้วยจุดเด่นที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่า และมีเครดิตเรตติ้งที่สูงกว่าหุ้นกู้ที่ให้ดอกเบี้ยในระดับใกล้เคียงกัน

ลองไปศึกษากันดู

ลงทุนศาสตร์ - Investerest

บทความนี้เป็น Advertorial