สำหรับบทความภาษีในวันนี้ @TAXBugnoms จะมาแนะนำสิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับ "ลูกกตัญญู" ให้ฟังกันบ้างครับ บางคนอาจจะยังไม่ทราบว่า รัฐบาลได้มีมาตรการทางด้านภาษีเพื่อส่งเสริมให้มีการเลี้ยงดูและดูแลบุพการีกันมากขึ้น โดยให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับลูกที่เลี้ยงดูพ่อแม่นั่นเองครับ

แหม่.. ฟังแล้วนึกถึงคำที่เค้าบอกว่า พ่อแม่คนเดียวเลี้ยงลูกสิบคนได้ แต่ลูกสิบคนเลี้ยงพ่อแม่คนเดียวไม่ได้ขึ้นมาเลยทีเดียว คิดดูสิครับ เมื่อก่อนสมัยเด็กๆเราอยากได้อะไรพ่อแม่ก็หามาให้ แต่ตอนนี้พอเราโตขึ้นมา ทำไมพ่อแม่อยากได้อะไรบ้าง เรากลับหาให้ไม่ได้กันล่ะเนี่ยยย แต่เดี๋ยวก่อน!!! แต่ก่อนที่จะดราม่าไปมากกว่านี้ ขอเข้าเรื่องการลดหย่อนภาษีเลยละกันคร้าบบ

ปัจจุบันนี้มีสิทธิการลดหย่อนภาษีสำหรับลูกกตัญญูอยู่ 2 เรื่อง คือ สำหรับการเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่จำนวน 30,000 บาทต่อคน แล ะค่าเบี้ยประกันสุขภาพที่จ่ายให้คุณพ่อคุณแม่สูงสุด 15,000 บาท

ค่าลดหย่อนค่าเลี้ยงดูบิดามารดา

เรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนเลย คือ การหักลดหย่อนค่าเลี้ยงดูบิดามารดาจำนวน 30,000 บาทต่อคน หากเราต้องการจะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามกฎหมาย เรามีหน้าที่ต้องปฎิบัติตามแนวทางดังนี้ครับ

1. บิดามารดาต้องมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
2. บิดามารดาที่นำมาลดหย่อนต้องไม่มีเงินได้เกิน 30,000 บาทต่อปี และในกรณีที่คู่สมรสไม่มีเงินได้ ผู้มีเงินได้สามารถนำบิดามารดาคู่สมรสมาลดหย่อนได้อีกด้วย (สูงสุด 4 คน หรือ 120,000 บาท)
3. กรณีที่มีลูกหลายคน สามารถใช้สิทธิ์ได้คนเดียวเท่านั้น
4. ต้องมีหนังสือรับรองการลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นหลักฐาน พร้อมเลขที่บัตรประชาชนของบิดามารดา
5. กรณีที่ผู้มีเงินได้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย หักลดหย่อนได้เฉพาะบิดามารดาที่อยู่ในประเทศเท่านั้น

ค่าเบี้ยประกันสุขภาพของบิดามารดา

นอกจากค่าลดหย่อนเลี้ยงดูบิดามารดาแล้ว ยังมีค่าลดหย่อนสำหรับลูกกตัญญูอีกอีกประเภทหนึ่งคือ ค่าเบี้ยประกันสุขภาพของบิดามารดา หรือเบี้ยประกันสุขภาพที่เราจ่ายให้คุณพ่อคุณแม่นั่นเองครับ โดยสำหรับเงื่อนไขตัวนี้ เราสามารถนำมาหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. ต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา-มารดา
2. บิดา-มารดาต้องมีไม่เงินได้เกิน 30,000 บาทต่อปี
3. กรณีบุตรหลายคนร่วมกันจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพของบิดา-มารดา ให้เฉลี่ยหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพของบิดา-มารดาตามจำนวนผู้มีเงินได้ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 15,000 บาท
4. กรณีผู้มีเงินได้ มิได้อยู่ในประเทศไทย บิดา มารดาต้องอยู่ในประเทศไทย

สุดท้ายนี้ @TAXBugnoms หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ จะสามารถใช้สิทธิ์ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีสำหรับลูกกตัญญูได้อย่างถูกต้องนะครับ และอย่าลืมตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ให้ดี เพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาภาษีย้อนหลังนะคร้าบบ

หมายเหตุ : สำหรับตัวบทกฏหมายและเอกสารหลักฐานนั้น อ้างอิงจากรายการดังต่อไปนี้คร้าบ

  • มาตรา 47(1)(ญ) แห่งประมวลรัษฎากร ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้คนละสามหมื่นบาทโดยบุคคล ดังกล่าวต้องมีอายุหกสิบปีขึ้นไป มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ และอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 
  • ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 136) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของผู้มีเงินได้รวม ทั้งบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ ตามมาตรา 47(1)(ญ) แห่งประมวลรัษฎากร
  • ตัวอย่างหนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
    http://download.rd.go.th/fileadmin/tax_pdf/pit/ly03_201251.pdf