3 ขั้นตอน ออมเงินอย่างไรให้ไปถึงเป้าหมายได้สบาย

 

1 ปีที่ผ่านมา บทความการออมเงินเริ่มทำให้แฟนเพจมีแรงบันดาลใจในการออมเงินมากขึ้น หลายคนอาจจะเคยคิดว่าตนเองออมเงินไม่ได้ เมื่อถูกกระตุ้นให้ออมเงินบ่อยๆก็ลองเริ่มสะสมเงิน จนกระทั้งมีเงินออมก้อนเล็กๆเป็นของตนเอง เพื่อทำให้การออมเงินนั้นสนุกมากขึ้น ผู้เขียนจึงจัดกิจกรรมออมเงินเป็นเพื่อนแฟนเพจพร้อมกับธีมการออมที่เปลี่ยนไปในแต่ละเดือน ซึ่งได้รับการตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆ ในระยะต่อไปก็เป็นช่วงทำให้เงินออมบรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรา

 

แนวทางการเก็บเงินให้ถูกที่ ถูกเวลา

“เป้าหมาย + วิธีเก็บเงิน”

หากเราอยู่กรุงเทพฯแล้วต้องเดินทางไปทำธุระด่วนที่เชียงใหม่ ทางเลือกการเดินทางที่รวดเร็วที่สุดเพื่อจะได้ไปถึงทันเวลาก็คือ การเดินทางโดยเครื่องบิน การวางแผนทางการเงินก็เช่นกัน เพื่อไปถึงเป้าหมายที่วางแผนไว้ทั้งในระยะสั้น กลางและยาว นอกจากจะต้องใช้ความอดทนแล้วยังต้องมีการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน(วิธีการเดินทาง) ที่เหมาะสมกับระยะเวลาการใช้เงินมาเป็นตัวช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย

 

3 ขั้นตอนไปถึงเป้าหมายให้ถูกที่ ถูกเวลา

ขั้นตอนที่ 1 ตั้งเป้าหมาย

หากเป้าหมายชัดเจน วิธีการจะตามมาเอง เราตั้งเป้าหมายทางการเงินให้ชัดเจนได้ง่ายๆด้วยคำว่า “อะไร เท่าไหร่ เมื่อไหร่” ด้วยการเขียนความต้องการ เหตุผลและความกังวลเรื่องเงินออกมา เพื่อจะได้เห็นภาพรวมว่าควรวางแผนทางการเงินอย่างไร เช่น

 

  1. อีก 2 ปีข้างหน้า เรากับเพื่อนวางแผนเดินทางไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นเพื่อออกค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ เรียนรู้วัฒนธรรมจะได้เพิ่มมุมมองความคิดมาต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานเพิ่มรายได้ในอนาคต โดยตั้งงบไว้คนละ 40,000 บาท

  2. ตอนนี้ผ่อนบ้าน 1 หลัง ราคา 3 ล้าน พยายามจะผ่อนให้หมดภายใน 15 ปี เราเป็นคนเดียวที่หารายได้เลี้ยงครอบครัว เริ่มกังวลว่าหากเสียชีวิตไปก่อนจะผ่อนบ้านหมด หนี้ก้อนนี้จะไปสร้างภาระค่าใช้จ่ายก้อนโตให้คนในครอบครัว

 

ขั้นตอนที่ 2 เลือกผลิตภัณท์ทางการเงิน

เมื่อเรารู้แล้วว่าเป้าหมายคืออะไร ต่อไปก็จะมาหาตัวเลือกว่าจะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างไร ด้วยการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เหมาะสมกับระยะเวลาใช้เงิน จากเป้าหมายข้อแรกวางแผนว่าอีก 2 ปีจะไปเที่ยวญี่ปุ่น หากเราเก็บเงินไว้ที่บัญชีฝากออมทรัพย์อาจจะฝันสลายไปตั้งแต่ 3 เดือนแรก เพราะมักจะมีเหตุให้ต้องถอนเงินออกมาใช้ตลอดเวลา

หากจิตใจของเราหวั่นไหวง่าย พยายามอดออมแล้วก็เก็บเงินไม่ได้สักที เราควรใช้วิธีการออมมาเป็นตัวบังคับให้ออมเงินสำเร็จด้วยการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บังคับให้เราออมเงินในระยะสั้นได้ เช่น การฝากประจำ ทำให้เรามีวินัยในการออมเงินทุกเดือน ถ้าให้ดอกเบี้ยสูงและ ปลอดภาษีก็ยิ่งเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ พอฝากครบ 2 ปี เรามีเงินก้อนออกไปหาแรงบันดาลใจที่ญี่ปุ่นแน่นอน

สำหรับเป้าหมายข้อ 2 การมีบ้านพักอาศัยนั้นเป็นเป้าหมายใหญ่ของใครหลายๆคน บ้าน 1 หลังก็ใช้เวลาผ่อนเป็นสิบปี เราสร้างความมั่งคั่งให้ครอบครัวได้ แต่ก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเราจะรักษาความมั่งคั่งนั้นไปได้อีกนานแค่ไหน

จากข่าวออนไลน์ที่เราเห็นการเสียชีวิตอย่างกะทันหันของเสาหลักของครอบครัว จนทำให้เราต้องหันกลับมาตั้งคำถามกับตนเองว่า  “ถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นกับครอบครัวของเราจะจัดการวิกฤตนั้นอย่างไร” โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายและภาระหนี้สินที่เกิดขึ้น ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์เลวร้าย แต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเราเตรียมแผนสำรองไว้ ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาเป็นตัวช่วย ซึ่งตัวที่มาตอบโจทย์เรื่องของความคุ้มครองชีวิต รวมถึงช่วงสร้างเงินก้อนให้เราทั้งในช่วงที่มีชีวิตอยู่หรือหลังเสียชีวิตไปแล้วนั้นก็คือ ประกันชีวิต

 

ขั้นตอนที่ 3 ลงมือทำทันที

เมื่อรู้เป้าหมายของตนเองว่าต้องการเก็บเงินไปท่องเที่ยวและป้องกันความเสี่ยงให้ตนเอง แล้วมาจับคู่กับประเภทของสินทรัพย์ทางการเงิน คือ การฝากประจำและประกันชีวิต สุดท้ายก็ต้องมาเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สามารถทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้ แล้วเริ่มลงมือทำทันที

3 ขั้นตอน ออมเงินอย่างไรให้ไปถึงเป้าหมายได้สบาย

ทางเลือกหนึ่งที่น่าลองรับไว้พิจารณาซึ่งตอบโจทย์ทั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวได้ในผลิตภัณฑ์เดียว โดยนำจุดเด่นของการฝากประจำพัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีชื่อว่า “เงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า” โดยต้องซึ้อพร้อมกับประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 615 Guarantee

ประโยชน์ที่เราจะได้รับเมื่อซื้อ 2 ผลิตภัณฑ์ทางการเงินพร้อมกัน….

3 ขั้นตอน ออมเงินอย่างไรให้ไปถึงเป้าหมายได้สบาย

เมื่อเรามีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนแล้ว ควรมีวิธีการเก็บเงินที่เหมาะสมด้วย เพื่อจะได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ “เงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า”และ “ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์615 Guarantee” นั้นเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างวินัยการออมเงิน พร้อมกับสร้างความคุ้มครองให้ชีวิตตนเองและมีเงินก้อนไว้ใช้บรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.kasikornbank.com หรือโทร K-Contact Center 02-8888888

บทความนี้เป็น Advertorial