คนรวยไม่ใช่มีแค่เงิน ก็รวยได้

หลายคนอยากรวย รวย รวย แต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีบทความนี้มีคำตอบค่ะ

1. ความเสี่ยง

คนรวย พร้อมที่จะเสี่ยงกับเรื่องที่ได้ทำการศึกษาไว้แล้ว ซึ่งให้เวลาในการค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรแล้วจึง ”ลงมือทำ”

คนเกือบรวย คนเกือบรวยพร้อมที่จะเสี่ยงกับเรื่องที่ได้ทำการศึกษาไว้แล้ว ซึ่งให้เวลาในการค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรแล้ว แต่ ”ไม่ลงมือทำ”

2. การออมเงิน

คนรวย ขยันทำงานเพื่อหาเงินและออมเงินเพื่อนำเงินไปต่อยอดด้วยการลงทุน “หาเงิน ออมเงินและลงทุน” 

คนเกือบรวยคิดแต่ว่าจะนำเงินที่มีไปใช้จ่ายอย่างไรดี โดยมองข้ามเรื่องการออมและการลงทุน

3. ความรู้

คนรวยรู้จักแต่คำว่า “อยากรู้” จึงกระหายความรู้ตลอดเวลา ศึกษาหาข้อมูลใหม่ๆต่อยอดความรู้เดิม ไม่คิดว่าสูตรสำเร็จแบบเดิมจะประสบความสำเร็จตลอดไปจึงทดลองวิธีใหม่เพื่อพัฒนาของเดิมให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

คนเกือบรวยรู้จักแต่คำว่า “รู้แล้ว” รู้ดีทุกอย่าง อะไรที่ทำแล้วสำเร็จก็ทำแบบเดิมไม่คิดจะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงพัฒนาอะไรใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจะกลายเป็นคนล้าหลัง

4. รายได้

คนรวย สร้างรายได้จากหลายทาง ทั้งจากการทำงานและการลงทุน เช่น มนุษย์เงินเดือนถูกเลิกจ้างกระทันหัน ทำให้รายได้จากงานประจำหายไป แต่มีรายได้เสริมจากการขายของออนไลน์และเงินปันผลจากหุ้น ทำให้ไม่เดือดร้อนจากการถูกเลิกจ้างมากนัก

คนเกือบรวย มีรายได้เพียงทางเดียว เช่น มนุษย์ทำงานกินเงินเดือนอย่างเดียว ถ้าถูกเลิกจ้างรายได้ตรงนี้ก็จะหายไป ไม่มีเงินมาใช้จ่ายในช่วงเวลาตกงาน

5. การทำงาน

คนรวยทำงานหนักเพื่อให้ได้เงิน แล้วหลังจากนั้นให้เงินทำงานแทน

คนเกือบรวยทำงานหนักตลอดไป

6. รายจ่าย

คนรวยจ่ายเงินเพื่อเพื่ออนาคตในวันข้างหน้าเพราะนำเงินมาลงทุน ชอบจ่ายเงินเพื่อซื้อทรัพย์สินที่สร้างมูลค่าเพิ่มและก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต

คนเกือบรวยจ่ายเพื่อความสุขชั่วคราว ทำงานเพื่อใช้จ่ายในวันนี้ ชอบจ่ายเงินเพื่อซื้อสิ่งของที่มีแต่มูลค่าลดลงและไม่ก่อให้เกิดรายได้

รู้กันแล้วใช่ไหมจ๊ะ ว่าคนรวย แตกต่างกับคนเกือบรวยอย่างไร แล้วเราจะเลือกเป็นคนแบบไหนดีล่ะ ?